Luật quy định về thời hạn của chứng chỉ hành nghề Dược như thế nào

Chứng chỉ hành nghề Dược là chứng chỉ bắt buộc phải có khi Dược sĩ Cao đẳng muốn mở cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc. Tuy nhiên chứng chỉ này không có giá trị mãi mãi mà có thời hạn được quy định trong Nghị định của Chính phủ.

Chứng chỉ hành nghề Dược là gì?

Về khái niệm Chứng chỉ hành nghề Dược được quy định tại điều 2 của Luật Dược:

Hành nghề dược là việc cá nhân sử dụng trình độ chuyên môn dược của mình để kinh doanh thuốc. Một cá nhân muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề dược, phải đáp ứng đủ các điều kiện như quy định tại Điều 13 Luật Dược: Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc. Đã qua thực hành ít nhất từ 2 năm đền 5 năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh. Có đạo đức nghề nghiệp và đủ sức khỏe để hành nghề dược.

Như vậy, có thể hiểu Chứng chỉ hành nghề Dược là loại giấy tờ chứng minh cá nhân được phép sử dụng trình độ chuyên môn dược của mình để kinh doanh thuốc. Không chỉ có Dược sĩ trình độ Đại học mới được kinh doanh thuốc mà người tốt nghiệp Cao đẳng Dược khi đủ điều kiện cũng được quyền mở cơ sở bán lẻ theo hình thức quầy thuốc.

Mẫu bìa chứng chỉ hành nghề dược

Theo đó,về việc đơn vị nào có quyền cấp chứng chỉ được quy định như sau: 

  • Bộ trưởng Y tế sẽ cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề Dược cho những trường hợp còn lại.

Cũng như cơ sở kinh doanh thuốc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Chứng chỉ hành nghề Dược có thời hạn trong bao lâu?

Hiện nay có nhiều loại chứng chỉ đều có thời hạn. Quy định này nhằm đảm bảo chất lượng của người hành nghề Dược luôn phải đáp ứng nhu cầu của thực tế xã hội. Nhiều Dược sĩ Cao đẳng sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn phải chủ động trong việc tiếp cận các kiến thức mới, trau dồi chuyên môn kỹ năng của mình hơn để được tiếp tục hành nghề Dược.

Kinh doanh thuốc bắt buộc phải có chứng nhỉ hành nghề dược

Về thời hạn của Chứng chỉ hành nghề Dược ở Việt Nam được quy định tại Điều 17 Nghị định 89/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“Chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần, có giá trị trong phạm vi cả nước. Đối với Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp với thời hạn 5 năm, khi hết hạn, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Tuy nhiên theo quy định mới nhất tại Luật Dược sửa đổi bổ sung 01/01/2017 đã thống nhất quy định:

“Mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 chứng chỉ hành nghề Dược… Chứng chỉ hành nghề Dược không quy định về thời hạn và có giá trị trong phạm vi cả nước.

Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi người hành nghề chết hoặc mất tích theo quyết định, bản án của Tòa án hoặc không có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất”.

Như vậy từ năm 2017 trở đi chứng chỉ hành nghề Dược không có thời hạn nữa mà sẽ có giá trị sử dụng mãi mãi. Tuy nhiên người hành nghề Dược phải cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.