Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D7

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lớp K9D7 sẽ học buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Học tại Phòng 304 Nhà C. Buổi nào trên lịch không ghi môn học (để trắng) thì cả lớp được nghỉ.

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Tuần từ 16/1- 18/1 Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 8h00. P302A

Chiều 16/1: 

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: 

Sáng 18/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00 ( bạn nào trùng lịch thi cả Thực hành hóa và y đức xuống văn phòng báo lại để Cô Phương xếp thời gian thi cả 2 môn cho phù hợp)

 

Sáng 13/5: Thi lại Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin Phần 2 P303+304C. từ 8h30

Chiều 13/5: Thi lại Tiếng Anh 1 từ 14h00, P202A

 

Chiều 10/6: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lương ca 2 từ 15h30, P202A

 

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh  + Thi lại Tiếng Anh 2 P305B từ 14h00. 

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

 

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 11/9:

Chiều 12/9:  Học Dược lý 1

Chiều 13/9: Học Thực vật dược 

Chiều 14/9: Học Dược lý 1

Chiều 15/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Sáng 16/9: Thi lại Hóa Đại cương vô cơ P202A ca 2 từ 9h30

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 18/9:

Chiều 19/9:  Học Dược lý 1

Chiều 20/9: Học Thực vật dược 

Chiều 21/9: Học Dược lý 1

Chiều 22/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 25/9:

Chiều 26/9:  Học Dược lý 1

Chiều 27/9: Học Thực hành Thực vật dược ( Học Cả lớp tại 304C) . Đi muộn 10 Phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại tất cả môn này.

Chiều 28/9: Thi Tiếng anh chuyên ngành Ca1 Phòng 1 thi tại 203C, Phòng 2 thi tại 303C. Bắt đầu từ 14h00

Chiều 29/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 2/10:

Chiều 3/10:  

Chiều 4/10: Học Thực hành Thực vật dược ( Học Cả lớp tại 304C) . Đi muộn 10 Phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại tất cả môn này.

Chiều 5/10: Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 6/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 9/10 - 13/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 9/10:

Chiều 10/10:  

Chiều 11/10: Học Thực hành Thực vật dược ( Học Cả lớp tại 304C) . Đi muộn 10 Phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại tất cả môn này.

Chiều 12/10: Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 13/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Chiều 14/10: Thi Dược lý 1 ca 1 từ 14h00, P101+102A

Tuần 16/10 - 20/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 16/10:

Chiều 17/10:  Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 18/10: 

Chiều 19/10: Học Dược lý 2 học P304C

Chiều 20/10:THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 23/10 - 27/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 23/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 24/10:  Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10: Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 27/10

Tuần 30/10 - 3/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 30/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 31/10:  

Chiều 1/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 06/11 - 10/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 6/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 7/11:  Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 8/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 9/11: Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 10/11:

Tuần 13/11 - 17/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 13/11: THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1  từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 14/11:  

Chiều 15/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 16/11: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 17/11: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 20/11 - 24/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11:  

Chiều 22/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 23/11: THI Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30. 

Chiều 24/11:

Sáng 25/11: Thi Lý thuyết Thực vật Dược từ 8h00, P303+304C

Tuần 27/11 - 2/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 28/11:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 29/11: THi Lý thuyết Dược lý 2 P303+304C từ 14h00

Chiều 30/11: 

Chiều 1/12: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 4/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 5/12:  Học Dược liệu 1

Chiều 6/12: Học Dược liệu 1

Chiều 7/12: 

Chiều 8/12: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 11/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 12/12:  Học Dược liệu 1

Chiều 13/12: Học Dược liệu 1

Chiều 14/12: 

Chiều 15/12: 

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 18/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 19/12:  Học Dược liệu 1

Chiều 20/12: Học Dược liệu 1

Chiều 21/12: 

Chiều 22/12: Thi Tổ chức quản lý dược P203C (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 14h00

Tuần 25/12 - 2/1/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 25/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 26/12:  Học Dược liệu 2

Chiều 27/12: Học Dược liệu 2

Chiều 28/12: 

Chiều 29/12: 

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:Từ 9/10:Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1:  Học Dược liệu 2

Chiều 4/1: THi Dược liệu 1 (lý thuyết), P303+304C, từ 14h00

Chiều 5/1: 

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 8/1: 

Chiều 9/1: Học Dược liệu 2

Chiều 10/1:  Học Dược liệu 2

Chiều 11/1: 

Chiều 12/1: Thi Quản lý tồn trữ thuốc. P203+204C từ 14h00

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 20/1/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 15/1: 

Sáng 16/1:   Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303C từ 7h30

Chiều 16/1: Học Dược liệu 2

Chiều 17/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 18/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 19/1: 

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 22/1: 

Chiều 23/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 24/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 25/1: Thi lại Thực hành Hóa dược 7h30, P303B

Chiều 25/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 26/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 2 ca 1 từ 14h00. P203+204C

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 29/1: 

Chiều 30/1: Thi Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30

Chiều 31/1: 

Chiều 1/2: 

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C từ 14h00

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 5/3: 

Chiều 6/3: Học Pháp chế dược

Chiều 7/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 8/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 9/3: Học Pháp chế dược

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 12/3: 

Chiều 13/3: Học Pháp chế dược

Chiều 14/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 15/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 16/3: Học Pháp chế dược

Tuần 19/3 - 20/3/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 19/3: 

Chiều 20/3: Học Pháp chế dược

Chiều 21/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 22/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 23/3: Thi lại Thực hành Dược liệu P304B, từ 9h00

Chiều 23/3: Học Pháp chế dược

Tuần 26/3 - 30/3/2018:Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 26/3: 

Sáng 27/3: Thi lại Lý thuyết Dược lý 1 P203+204C từ 8h00

Chiều 27/3: 

Chiều 28/3: 

Chiều 29/3: Học Marketting Dược

Chiều 30/3: Thi Pháp chế dược P102+202A, từ 15h30

Tuần 2/4 - 7/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 2/4: Học Bào chế 1

Chiều  3/4: Học Marketing Dược

Chiều 4/4: 

Sáng 5/4: Thi lại Thực hành Dược lý  ( yêu cầu sinh viên hoàn thiện tiền thi lại trước ngày 4/4/2018 để có danh sách dự thi) từ 7h30

Chiều 5/4: Học Marketing Dược

Chiều 6/4: 

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật dược P304C, từ 8h00

Tuần 9/4 - 13/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 9/4: Học Bào chế 1

Chiều 10/4: Học Bào chế 1

Chiều 11/4: 

Chiều 12/4: Học Marketing Dược

Chiều 13/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P202A từ 14h00

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 16/4: Học Bào chế 1

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Chiều 17/4: Học Bào chế 1

Chiều 18/4: 

Chiều 19/4:  Học Marketing Dược

Sáng 20/4:Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h30

Chiều 21/4: 

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 23/4:   

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 (P204C), D4 + D5 (P203C)

Chiều 24/4: Học Bào chế 1

Chiều 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4: Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h30

Chiều 26/4: Học Marketing Dược

Chiều 27/4: Học Bào chế 1

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 2/5:   Học Bào chế 2

Chiều 3/5: 

Chiều 4/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 5/5: Thi Đường lối Cách mạng của Đảng. P303+304C ca 1 từ 9h30

Tuần 7/5 - 11/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Sáng 7/5:  Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h00

Chiều 8/5:  Học Bào chế 2

Sáng 9/5:  Thi lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 từ 7h30, K9D7  từ 9h00

Chiều 9/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 10/5: 

Chiều 11/5: Học Bào chế 2

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Sáng 14/5: 

Chiều 15/5:  Học Bào chế 2

Chiều 16/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 17/5: 

Chiều 18/5: Học Bào chế 2

Tuần 21/5 - 25/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 21/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 22/5:  Học Bào chế 2

Chiều 23/5: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P303+304C từ 14h00

Chiều 24/5: 

Chiều 25/5: Học Thực hành Bào chế, P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 28/5: 

Chiều 29/5:  Học Thực hành Bào chế, P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 30/5: Thi lại Thực hành Dược lý từ 14h00, P304C

Chiều 31/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 1/6: Học Thực hành Bào chế, P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 4/6:  

Chiều 5/6: Học Thực hành Bào chế, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 6/6: 

Chiều 7/6: Thi Marketing Dược P203+204C từ 15h30

Sáng 8/6: Học Kiểm nghiệm thuốc  tại P203C từ 7h30

Tuần 11/6 - 15/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 11/6:  

Chiều 12/6: Nghỉ

Chiều 13/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2 P203+204C từ 15h30

Chiều 14/6: 

Chiều 15/6: THI Thực hành Bào chế, P303B, nhóm 1 từ 13h15, nhóm 2 từ 15h15

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều  18/6: Thi Lý thuyết Kiểm nghiệm P203+204C từ 14h15

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 20/8 : Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 21/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 22/8:  

Chiều 23/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 24/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 27/8 : Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 28/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 29/8:  

Chiều 30/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 31/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Từ 1/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 5/9 : 

Chiều 6/9: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 7/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 10/9 - 14/9: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 10/9:

Chiều 11/9: Học Dược lâm sàng 1 

Chiều 12/9: 

Chiều 13/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 14/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Chiều 17/9:

Chiều 18/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 19/9: 

Chiều 20/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 21/9: Học Dược lâm sàng 2

Tuần 24/9 - 28/9:  Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 24/9: 

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Chiều 26/9: Học Dược lâm sàng 2 

Chiều 27/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 28/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 1/10 :

Chiều 2/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 4/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 5/10: 

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10 : 

Chiều 9/10: Thi Quản trị KD dược P304C (phòng 1) + P202A (phòng 2) từ 14h00

Chiều 10/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 11/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P102A từ 8h15

Chiều 12/10: Thi lại Kiểm nghiệm thuốc P203C từ 14h00

Tuần 15/10 - 20/10: Học P202A

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 15/10 : 

Chiều 16/10: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1, P204C (phòng 1), P202A (phòng 2) từ 14h15

Chiều 17/10: 

Cả ngày 18/10: Thi thực hành Dược lâm sàng tại P304C , nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều từ 13h30.

Chiều 19/10: 

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Học P202A

Chiều 22/10 : 

Chiều 23/10: 

Chiều 24/10: Học kinh tế dược

Chiều 25/10: Học Kinh tế dược

Chiều 26/10: 

Sáng 27/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11: Học P202A

Chiều 29/10 : 

Chiều 30/10: Học kinh tế dược

Chiều 31/10: Học Kinh tế dược

Chiều 1/11: 

Sáng 2/1: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P304C từ 7h30

Tuần 5/11 - 10/11:  Học tại P202A

Chiều 5/11 : Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 6/11: 

Chiều 7/1: Học Dược học cổ truyền

Chiều 8/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 9/11: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 2 ca 2 từ 15h30

Sáng 10/11: Thi lại Lý thuyết bào chế 1 8h00

Chiều 10/11: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 14h00

Tuần 12/11 - 16/11: Học tại P202A

Chiều 12/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 13/11: 

Chiều 14/11: Học Kinh tế dược

Chiều 15/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 16/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Tuần 19/11 - 23/11: Học tại P202A

Chiều 19/11: Học Kinh tế dược

Chiều 20/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 21/11: Học Dược học cổ truyền P303C

Chiều 21/11: Học Dược học cổ truyền 

Chiều 22/11: 

Chiều 23/11: 

Tuần 26/11 - 30/11: Học tại P202A

Chiều 26/11:

Chiều 27/11: 

Cả ngày 28/11:  Học  Dược học cổ truyền. Sáng 7h30, chiều 13h30. Học tại P304C

Chiều 29/11: THI Kinh tế dược, P303C +304C ca 1 từ 14h15

Chiều 30/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 3/12 - 7/12: Học tại P202A

Chiều 3/12: 

Chiều 4/12: 

Chiều 5/12:  THI Đảm bảo chất lượng thuốc P303+304C từ 14h15

Chiều 6/12: Học Giáo dục thể chất 3 (yêu cầu SV đi đầy đủ. nghỉ học lại)

Chiều 7/12: 

Tuần 10/12 - 15/12: 

Sáng 10/12: HỌc Giáo dục thể chất 3 từ 9h00

Chiều 11/12: 

Sáng 12/12:  Thi Giáo dục thể chất từ 9h00

Sáng 13/12:  THI Dược học cổ truyền. P303+304C từ15h30, THI xong toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện

Chiều 14/12: 

Phổ biến kế hoạch thực tập nghề nghiệp 8h30, yêu cầu đủ 100%, P101A

Lịch học lại Thi lại

Tuần 25/2 - 3/3:

Cả ngày thứ 7 (2/3): Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B. Yêu cầu sinh viên đóng tiền học lại chậm nhất vào thứ 2 ( 25/2/2019)

Tuần 4/3 - 9/3: Lưu ý: lịch học lại nhà trường chỉ tổ chức lớp học vét 1 lần, nếu sinh viên nào không học sẽ phải học lại và tốt nghiệp cùng Khóa 10.

Cả ngày thứ 7 (9/3): Sáng: Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B.

                                   Chiều: Thi Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Sau đợt thực tập nghề nghiệp, lớp KD05, 06, 07 sẽ học lại thi lại trong 03 tuần. Lịch học lại thi lại xem chi tiết trên thời khóa biểu hàng tuần.

Nhà trường đang lên kế hoạch học lại: Y đức, Xác suất thống kê, Bệnh học, Vi sinh - ký sinh trùng, Hóa hữu cơ định lương (Lý thuyết). Yêu cầu sinh viên nợ môn trên lên hoàn thiện tiền học lại chậm nhất thứ 3 ngày 12/3/2019 để nhà trường bố trí giáo viên. Sinh viên nào không hoàn thiện sẽ học và ra trường cùng K10.

Tuần 11/3 - 16/3:

Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD05: Thi chiều 14/3/2019. 14g00, P303+304C

   - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 14/3/2019, 8h15 P203C + 304C

   - Lớp KD06 + KD07: Thi Chiều 13/3/2019, 14h00, P304C

Thi lại Kinh tế Dược:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD06 + KD07: Thi chiều 15/3/2019. 14h00, P304C

  - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 15/3/2019. 8h15 P304C

Tuần từ 18/3 - 22/3: Lịch thi lại, học lại tiếp

Lưu ý: Tiền học lại yêu cầu đóng trước thứ 3 (19/3) nếu sinh viên nào không hoàn thiện sẽ không có tên trong danh sách học lại các môn y đức, vi sinh -KST, Hóa Hữu cơ ĐL, Xác suất thống kê, bệnh học

Chiều 19/3: Học lại Xác suất thống kê P203C

Sáng  21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2:  KD03 + KD04 (P203C), KD06 + KD07( P304C) từ 8h15

Chiều 21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2: KD01 + KD02 + KD05 (P303 +304 C) từ 14h15

Sáng 22/3: Thi lại Quản trị KD dược : KD03 + KD04 + KD06 + KD07 (P203C) từ 8h15

Chiều 22/3: Thi lại Quản trị KD dược: KD01 + KD02 + KD05 ( P304C) từ 14h15

Cả ngày 23/3: HỌc lại Vi sinh - ký sinh trùng. P204C, sáng 8h00, chiều 13h30 vào lớp

Sáng 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Sáng 24/3: Học lại Vi sinh - ký sinh trùng P204C

Chiều 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Chiều 24/3: Học lại Xác suất thống kê P204C

Tuần 25/3 -31/3: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Tiếng ANh 1, Tiếng ANh 2, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (26/3/2019)

Chiều 25/3: Học lại Bệnh học P203C

Chiều 26/3: Học lại Xác suất thống kê P303C

Chiều 27/3: Thi lại Dược học cổ truyền KD01 + KD02 + KD05 thi từ 14h15, P203C

Sáng 28/3: Thi lại Dược học cổ truyền KD03 + KD04 +KD06 +KD07 8h15, P303C

Chiều 28/3: Học lại Bệnh học P303C

Chiều 29/3: Học lại Bệnh học P303C

Cả ngày 30/3: Học lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P204C

Lịch học lại thi lại sẽ được cập nhật vào chiều thứ 7(30/3)

Tuần 1/4 -7/4: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Mác 1, Mác 2, Tư tưởng HCM, Đường lối CMĐCSVN, Sinh học di truyền, Giải phẫu sinh lý, Tin học đại cương, Hóa sinh, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (2/4/2019)

9h30 ngày thứ 6 (5/4/2019) Lớp tập trung P304C phố biến kế hoạch thực tập công ty dược và nhà thuốc. yêu cầu đi 100%

Chiều 1/4: 

Chiều 1/4: 

Chiều 2/4: Học lại Tiếng Anh 1 P204C

Chiều 3/4: Học lại Tiếng Anh 2 P203C

Chiều 4/4: 

Cả ngày 5/4: Học lại Mác 2.  9h30 ngày thứ 6 (5/4/2019) Lớp tập trung P304C phố biến kế hoạch thực tập công ty dược và nhà thuốc. yêu cầu đi 100%

Cả ngày 6/4: Học lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303C

Cả ngày 7/4: 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH:

1. ĐẠI HỌC DƯỢC

2. ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 15/04/2019

ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG HỌC LÊN ĐĂNG KÝ SỚM CHỈ TIÊU ĐỂ  CHUYỂN TIẾP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGAY. 

Tuần  8/4 - 13/4: yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 3 (9/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn: Mác 1, Sinh học di truyền, hóa sinh, y đức, tiếng anh 2, kiểm nghiệm thuốc, tư tưởng HCM, đường lối CM, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương, thực vật dược. 

Cả ngày 8/4:

Sáng 9/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 9/4: Học lại Tiếng Anh 1 P303C

Chiều 9/4:  Học lại Kiểm nghiệm thuốc P304C

Sáng 10/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 10/4: Học lại  Tiếng Anh 2 P303C

Sáng 11/4: Học lại Tư tưởng Hồ chí minh P303C

Chiều 11/4: Học lại Tiếng Anh 2 P303C

Cả ngày 12/4: Học lại đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Cả ngày 13/4: Học lại kiểm nghiệm thuốc. P204C

Tuần  15/4 - 21/4:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 25/04/2019. ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 4 (17/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn: Dược lâm sàng 1, Dược lâm sàng 2, Thực hành Dược lâm sàng, Mác 1, Sinh học di truyền, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương, thực vật dược, pháp chế dược, quản lý tồn trữ thuốc.

Cả ngày 15/4:

Sáng 16/4: Học lại Tư tưởng HCm 303C

Chiều 16/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 17/4:  Học lại Đường lối Đảng CSVN P303C

Sáng 18/4:  Lịch Thu báo cáo tốt nghiệp K9D1 nộp 8h00, K9D2 nộp 8h30, K9D3 nộp 9h00, K9D4 nộp 9h30.

Sáng 19/4:

Cả ngày 20/4:

Cả ngày 21/4: Học lại Thực hành Dược lâm sàng  

Tuần  22/4 - 27/4:

Cả ngày 22/4: Học lại Y đức P203C

Sáng 23/4: 

Chiều 23/4: Học Y đức P303C

Cả ngày 24/4: Học lại Sinh học di truyền P303C

Chiều 24/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Chiều 25/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Sáng 26/4: Học lại Sinh học di truyền P303C

Chiều 26/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Cả ngày 27/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD01 + KD03 học) Sáng học chiều thi.

P303C

Tuần 29/4/2019 - 5/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Từ 29/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Sáng 2/5: THI lại Đảm bảo chất lượng thuốc. 9h00, P203C. 

Chiều 2/5: Thi lại thực hành Dược lâm sàng (D2+D4) P303C

Chiều 2/5: Học lại Pháp chế dược P203C

Cả ngày 3/5: Học lại Pháp chế dược P303C

Cả ngày 3/5: Học lại giải phẫu sinh lý ( sáng học P204C, chiều học P101A)

Cả ngày 4/5: Học lại Quản trị kinh doanh dược P204C

Cả ngày 5/5: Học lại Marketting Dược P204C

Sáng 5/5: Học lại Giải phẫu sinh lý P304C. 

Yêu cầu: sinh viên nợ các môn Giải phẫu sinh lý, Pháp chế, Quản trị KD Dược, Marketing Dược, Quản lý tồn trữ thuốc, kinh tế dược. Ngày 2/5 lên đóng tiền học lại. Nếu không sẽ ra trường cùng K10. Và học lại yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, Sáng 7h30, chiều 13h30, nghỉ học lại tiếp.

Tuần 6/5/2019 - 11/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Cả ngày  6/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc P303C

Sáng 7/5: Học Quản trị kinh doanh dược P304C

Sáng 7/5: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Chiều 7/5: Học Marketing Dược P304C

Sáng 8/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc P303C

Cả ngày 9/5: Học Kinh tế dược P203C

Cả ngày 9/5: Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Sáng 10/5: Học Kinh tế dược P203C

 Yêu cầu:

1. Sinh viên nợ các môn đã có lịch và các môn thực vật dược, hóa dược 1, 2, dược liệu 1, 2, dược lý 1,2, bào chế 1,2. Ngày 7/5 lên đóng tiền học lại. Nếu không sẽ ra trường cùng K10. Và học lại yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, Sáng 7h30, chiều 13h30, nghỉ học lại tiếp.

2. Tất cả sinh viên Khóa 9 hoàn thiện tiền học phí, tiền thực tập và tiền học 5 tín chỉ thi tốt nghiệp, tiền phôi bằng chậm nhất 6/5/2019 để nhà trường lên danh sách học 5 tín chỉ thi tốt nghiệp. Sinh viên nào không hoàn thiện sẽ không có danh sách để học ôn và chuyển xuống K10.

Lịch học tiếp sẽ cập nhật vào chiều thứ 7 (11/5). Sinh viên chú ý để theo sát lịch học.

Tuần 13/5/2019 - 18/5/2019: Yêu cầu đi học lại đúng giờ. Sáng 7h45, chiều 13h45. Đi muộn không điểm danh. Tiền học lại hoàn thiện trước buổi học, 13/5/2019.

Chiều  13/5: Học lại Hóa dược 1 . P304C

Sáng 14/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 14/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 14/5: Học lại Hóa dược 1. P304C

Sáng 15/5: Học lại Dược liệu 2. P303C

Chiều 15/5: Học lại Dược liệu 2. P303C

Chiều 15/5: Học lại Hóa dược 1. P304C

Sáng 16/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 16/5: Học lại Dược liệu 2. P304C

Cả ngày 17/5: Học lại Hóa dược 2. P304C

Tuần 20/5/2019 - 24/5/2019: Yêu cầu đi học lại đúng giờ. Sáng 7h45, chiều 13h45. Đi muộn không điểm danh. Tiền học lại hoàn thiện trước buổi học 21/5/2019.

Chiều 20/5:

Chiều 21/5: 

Cả ngày 22/5: Học lại Bào chế 1. P303C

Sáng 22/5: Học lại Thực vật dược. P304C

Chiều 22/5: Học lại Hóa dược 2. P304C

Cả ngày 23/5: Học lại Thực vật dược. P304C

Cả ngày 23/5: Học lại Bào chế 2. P303C

Cả ngày 24/5:

Tuần 27/5 -31/5: 

LƯU Ý: Nhà trường sẽ lên lịch thành 02 phần: Phần 1: Lịch học lại và phần 2: Lịch học 5 tín chỉ. Sinh viên chú ý theo dõi nhìn đúng môn học, đúng lớp và giờ học để đi học cho đầy đủ. Nếu sinh viên nào tự ý nghỉ sẽ không được thi tốt nghiệp đợt này.

Phần 1: Lịch học lại (tiếp). Sáng 7h30, chiều 13h30

Ngày 27/5:

Sáng 28/5: Sáng học lại Dược lý 1. P204C

Chiều 28/5:  Học lại 2 môn Bào chế 1 (P203C) và Dược lý 2 (P204C)

Sáng 29/5: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Chiều 29/5: Học lại Bào chế 1 P304C

Sáng 30/5: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C

Chiều 30/5: Học Bào chế 2 P304C

Chiều 31/5: Học Bào chế 2 P204C

Phần 2: Lịch học 5 tín chỉ nâng cao. Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00

Chiều 27/5: Lớp KD03 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 28/5: Lớp KD01 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 28/5: Lớp KD02 học LT Hóa dược nâng cao P101A

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: Lớp KD03 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 31/5: Lớp KD01 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 31/5: Lớp KD01 học Thực hành Hóa dược. P203C 

Chiều 31/5: Lớp KD02 học LT Hóa dược nâng cao P101A

Chú ý: Nhà trường vẫn liên tục nhận đăng ký học liên thông lên Đại học. Tổ chức thi ngay sau khi có kết quả đỗ tốt nghiệp. SInh viên lên Phòng đào tạo liên hệ.

Tuần 27/5 -31/5: 

LƯU Ý: Nhà trường sẽ lên lịch thành 02 phần: Phần 1: Lịch học lại và phần 2: Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp. Sinh viên chú ý theo dõi nhìn đúng môn học, đúng lớp và giờ học để đi học cho đầy đủ. Nếu sinh viên nào tự ý nghỉ sẽ không được thi tốt nghiệp đợt này.

Phần 1: Lịch học lại (tiếp). Sáng 7h30, chiều 13h30

Ngày 27/5:

Sáng 28/5: Sáng học lại Dược lý 1. P204C

Chiều 28/5:  Học lại 2 môn Bào chế 1 (P203C) và Dược lý 2 (P204C)

Sáng 29/5: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Chiều 29/5: Học lại Bào chế 1 P304C

Sáng 30/5: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C

Chiều 30/5: Học Bào chế 2 P304C

Chiều 31/5: Học Bào chế 2 P204C

Phần 2: Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00

Chiều 27/5: Lớp KD03 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 28/5: Lớp KD01 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 28/5: Lớp KD02 học LT Hóa dược nâng cao P101A

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: Lớp KD03 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 31/5: Lớp KD01 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 31/5: Lớp KD01 học Thực hành Hóa dược. P203C 

Chiều 31/5: Lớp KD02 học LT Hóa dược nâng cao P101A

Tuần 3/6 - 8/6: 

Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00.

Chú ý: Các buổi thực hành chia nhóm: Sáng nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00

Chiều học thực hành nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. 

Lớp KD01: 

Sáng 4/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Sáng 5/6 học LT bào chế nâng cao P204C

Cả ngày 7/6: Sáng học LT Hóa dược nâng cao P204C, chiều học THực hành Hóa dược nâng cao.  P102A. 

Lớp KD02:

Chiều 4/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Chiều 6/6: học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A

Cả ngày 7/6: Sáng học LT bào chế nâng cao P101A, chiều học LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD03:

Chiều 3/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Cả ngày 5/6: Sáng học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A, chiều học LT bào chế nâng cao P204C

Chiều 6/6: Học LT hóa dược nâng cao P204C

Cả ngày 7/6: Sáng học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A, chiều học LT bào chế nâng cao P101A

Lớp KD04: 

Sáng 3/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Sáng 4/6: học LT hóa dược nâng cao P101A

Cả ngày 5/6: học LT bào chế nâng cao P204C, chiều học THực hành Hóa dược nâng cao.  P102A. 

Sáng 6/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Sáng 7/6: học LT bào chế nâng cao P202Á

Lớp KD05: 

Chiều 3/6: Học LT hóa dược nâng cao P101A

Chiều 4/6: Học LT hóa dược nâng cao P101A

Chiều 5/6: Học LT bào chế nâng cao P202A

Cả ngày 6/6: Sáng học THực hành Hóa dược nâng cao. P102A. Chiều LT Hóa dược nâng cao P202A

Chiều 7/6: Học LT bào chế nâng cao P202A

Tuần 10/6 - 14/6: 

Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00.

Chú ý: Các buổi thực hành chia nhóm: Sáng nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00

Chiều học thực hành nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. 

Lớp KD01: 

Sáng 11/6 học LT hóa dược nâng cao P101A

Cả ngày 12/6 Sáng học LT bào chế nâng cao P101A, Chiều Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Cả ngày 14/6: Sáng học LT Hóa dược nâng cao P204C, chiều học Bào chế nâng cao  P101A. 

Lớp KD02:

Chiều 10/6 học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A

Chiều 11/6: học LT hóa dược nâng cao P101A

Chiều 12/6: học LT bào chế nâng cao P101A

Chiều 13/6: học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Cả ngày 14/6: Sáng học LT bào chế nâng cao P101A, chiều LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD03:

Chiều 10/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Chiều 13/6: Học LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD04: 

Sáng 10/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Cả ngày 11/6: sáng học LT hóa dược nâng cao P204C, chiều học THực hành Hóa dược nâng cao.  P102A. 

Sáng 12/6: học LT bào chế nâng cao P204C, 

Sáng 13/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD05: 

Chiều 10/6: Học LT hóa dược nâng cao P202A

Cả ngày 11/6: Học Thực hành hóa dược nâng cao P102A, chiều LT hóa dược nâng cao P202A

Chiều 12/6: Học LT bào chế nâng cao P202A

Cả ngày 13/6: Sáng học THực hành Bào chế nâng cao. P102A. Chiều LT Hóa dược nâng cao P202A

 

Tuần 17/6 - 21/6: 

Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00.

Chú ý: Các buổi thực hành chia nhóm: Sáng nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00

Chiều học thực hành nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. 

Lớp KD01: 

Chiều 19/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD02:

Sáng 19/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD03:

Sáng 17/6 học LT Bào chế nâng cao P101A

Chiều 17/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Sáng 20/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD04: 

Sáng 18/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Chiều 20/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD05: 

Chiều 18/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lịch Thi tốt nghiệp vào các ngày 27, 28, 29/6/2019. 

Sáng 27/6: 7h30 Kiểm tra bằng tốt nghiệp gốc THPT

Chiều 27/6: 13h00-14h30: Thi lý thuyết Hóa dược nâng cao

                    15h00 -16h30: Thi Lý thuyết Bào chế nâng cao

Ngày 28, 29/6: Thi Thực hành

Địa điểm thi và danh sách các phòng thi sẽ báo sinh viên cụ thể sau, sinh viên chú ý theo dõi.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi