0988.0988.35

Lịch học lớp K10-D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D1. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần. Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 101 Nhà A. 

Lớp sẽ học buổi sáng từ 7h30-11h30

Tuần 22/5 - 27/5: chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 22/5:

Sáng 23/5: 

Sáng 24/5: Học Sinh học di truyền

Sáng 25/5: 

Sáng 26/5: Học Tiếng Anh 1

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 101 Nhà A

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Sáng 29/5:

Sáng 30/5: Học Tiếng Anh 1

Sáng 31/5: Học Tiếng Anh 1

Sáng 1/6: Học Sinh học di truyền

Sáng 2/6: Học Sinh học di truyền

Tuần 5/6 - 10/6: Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 101 Nhà A

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ.

Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi tên phòng học ngay bên cạnh.

Sáng 5/6:

Sáng 6/6: Học Tiếng Anh 1 P202 nhà A

Sáng 7/6: Học Tiếng Anh 1

Sáng 8/6: Học Sinh học di truyền

Sáng 9/6: Học Sinh học di truyền

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp K10-D1 sẽ học cố định tại Phòng 101 Nhà A

Chú ý những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ.

Buổi nào đổi lịch phòng học sẽ ghi tên phòng học ngay bên cạnh.

Sáng 12/6:

Sáng 13/6: Học Tiếng Anh 1 

Sáng 14/6: 

Sáng 15/6: Học Sinh học di truyền

Sáng 17/6: 

Lịch nghỉ hè: Toàn trường bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017

Dự kiến 14/8 đi học bình thường. Trước 01 tuần nhà trường sẽ có lịch học cụ thể trên thời khóa biểu của lớp mình

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi