Thông báo Lịch thi tốt nghiệp và Danh sách thi K8

Thông báo Lịch thi tốt nghiệp & Danh sách thi K8

Lịch thi:

7h00 Sáng ngày 11/6 toàn bộ sinh viên K8 thi tốt nghiệp có mặt tại Phòng thi. Sinh viên mang theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên ở tất cả các buổi thi.

Lý thuyết: Sáng 11/6:  Thi Hóa dược nâng cao từ 7h30, Bào chế nâng cao từ 9h00. 

Thực hành: Từ 13h00 chiều ngày 11/6 đến ngày 13/6. Riêng chiều 11/6: Toàn bộ Phòng 1 sẽ thi trước, dự kiến Phòng 2 sẽ thi cùng chiều 11/6. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể danh sách thi Thực hành vào sáng 11/6 cho sinh viên được biết.

Lưu ý: Sinh viên học chuyển tiếp lên Đại học cần đăng ký sớm tại văn phòng trường P201 Nhà C trước ngày 25/6/2018.

Danh sách các Phòng thi Lý thuyết: 5 phòng thi