QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THÂN THỂ

1. QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Theo Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội và thông tư số 41/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 quy định bắt buộc tất cả các đối tượng đều phải tham gia BHYT như: HSSV, hộ gia đình, người lao động tự do,… Đối với HSSV tham gia BHYT sẽ chuyển từ năm học như hiện nay sang theo năm tài chính bắt đầu từ năm 2017 đồng nhất cùng các đối tượng khác, do đó năm học 2016-2017 HSSV sẽ tham gia cả năm 2017 (tính từ 01/01/2017 – 31/12/2017).

 • Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục
 • cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội

Mức đóng BHYT:

Công thức tính: 1.210.000đx4,5%x12 tháng = 653.400đ, trong đó:

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%: 653.400×30% = 196.020đ

+ HSSV đóng 70%: 653.400×70% = 457.380đ (tính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Đối tượng được miễn BHYT là những HSSV thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; con chiến sĩ công an, quân đội và HSSV thuộc các đối tượng khác đã được cấp thẻ BHYT. Những sinh viên này phải photo thẻ đã được cấp còn hạn và nộp về cho Giáo viên cố vấn (GVCV).

HSSV tham gia BHYT, BHTT là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại rèn luyện, xét cấp học bổng và khen thưởng HSSV năm học 2016- 2017.

 1. Người tham gia BHYT được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi gần nơi công tác hoặc nơi cư trú theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu mỗi quý.
 2. Khi khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức:

– 100% chi phí KCB đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật thuộc lực lượng Công an nhân dân.

– 100% chi phí khi KCB tại tuyến xã.

– 100% chi phí KCB khi tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị.

– 100% chi phí KCB đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB.

– 95% chi phí KCB đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Phần chênh lệch do đối tượng chi trả.

– 80% với các đối tượng khác, phần chênh lệch do đối tượng chi trả.

– Khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn: 

+ 100% chi phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi; người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày 19/8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

+ 100% chi phí nhưng tối đa không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật thuộc lực lượng Công an nhân dân. Phần chênh lệch do cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.

+ 100% chi phí nhưng tối đa không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, đối với người có công với cách mạng (trừ các trường hợp người có công với cách mạng được hưởng 100% chi phí ở trên). Phần chênh lệch do đối tượng chi trả.

+ 95% chi phí nhưng tối đa không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Phần chênh lệch do đối tượng chi trả.

+ 80% chi phí nhưng tối đa không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, đối với các đối tượng khác. Riêng người tham gia  BHYT tự nguyện phải có thời gian đóng BHYT lên tục đủ 150 ngày kể từ ngày thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Phần chênh lệch do đối tượng chi trả.

 1. Khi khám bệnh, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường hợp cấp cứu) có trình thẻ BHYT, người có thẻ BHYT đượccơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức:

+ 100% chi phí điều trị đối với bệnh viện tuyến quận, huyện.

+ 60% chi phí đối với bệnh viện tuyến tỉnh (vượt tuyến);

+ 40% chi phí đối với bệnh viện tuyến trung ương (vượt tuyến).

Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được thanh toán theo ba mức chi phí ở trên nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ. Phần chênh lệch do đối tượng chi trả.

 1. Khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồngkhám bệnh, chữa bệnh BHYT; không đủ thủ tục theo quy định; người có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí với cơ sở KCB và được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức:

– Một đợt điều trị ngoại trú tối đa không vượt quá: 55.000 đồng đối với bệnh viện hạng III và chưa xếp hạng; 120.000 đồng đối với bệnh viện hạng II; 340.000 đồng đối với bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt.

– Một đợt điều trị nội trú tối đa không vượt quá: 450.000 đồng đối với bệnh viện hạng III và chưa xếp hạng; 1.200.000 đồng đối với bệnh viện hạng II; 3.600.000 đồng đối với bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt.

– Một đợt khám chữa bệnh ở nước ngoài tối đa không vượt quá 4.500.000 đồng.

 1. Điều trị ung thư, chống thải ghép phải sử dụng thuốc ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế, nhưng được phép lưu hành tại ViệtNamvà theo chỉ định của cơ sở KCB, được hưởng 50% chi phí theo mức quyền lợi đối với các đối tượng:

– Đã tham gia BHYT liên tục đủ 36 tháng trở lên;

– Trẻ em dưới 6 tuổi;

– Đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ.

 1. Chi phí vận chuyển bệnh nhân:

Chi phí vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện tuyến huyện trở lên, trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú nhưng vượt quá khả năng chuyên môn, đối với người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo định mức 0,2 lít xăng/km cho một chiều vận chuyển; nếu cơ sở y tế vận chuyển được thanh toán hai chiều đi và về (cùng vận chuyển nhiều hơn một bệnh nhân được tính như vận chuyển một bệnh nhân); nếu bệnh nhân tự lo phương tiện vận chuyển được thanh toán một chiều (cơ sở y tế chỉ định chuyển tuyến thanh toán cho bệnh nhân). 

 1. QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM THÂN THỂ
 2. Phí bảo hiểm
 • Thời hạn bảo hiểm 01 năm: 000đồng/HSSV (tính từ 01/12/2016-30/11/2017)
 • Thời hạn bảo hiểm 02 năm: 000đồng/HSSV (tính từ 01/12/2016-30/11/2018)
 • Thời hạn bảo hiểm 03 năm: 000đồng/HSSV (tính từ 01/12/2016-30/11/2019)

Ghi chú: Miễn phí 100% cho HSSV là con thương binh, liệt sỹ; giảm 50% phí bảo hiểm cho HSSV thuộc hộ nghèo, những HSSV này phải photo giấy tờ chứng minh thuộc một trong các đối tượng trên và nộp về cho GVCV.

 1. Quyền lợi của người được bảo hiểm
 • Điều kiện A: Người được bảo hiểm chết do ốm đau, bệnh tật, Bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm là: 6.000.000đồng
 • Điều kiện B:

+ Người được bảo hiểm chết do tai nạn, Bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm 6.000.000đồng

+ Trường hợp thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ thương tật tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bộ Tài chính ban hành (số tiền bảo hiểm tối đa 6.000.000đồng)

+ Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn đã được đơn vị Bảo hiểm trả tiền bảo hiểm mà trong vòng 01 năm bị chết do hậu quả của tai nạn đó thì đơn vị Bảo hiểm trả tiền chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

–     Điều kiện C: Trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật theo quy định, đơn vị Bảo hiểm trả số tiền bảo hiểm theo tỷ lệ nêu trong bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật do Bộ Tài chính ban hành x Số tiền bảo hiểm: Tối đa 6.000.000đồng.

 • Điều kiện D: Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật và phải nằm viện:

+ Nằm viện Tây y: Bảo hiểm trả mỗi ngày nằm viện là 0,5% số tiền BH, không vượt quá 60 ngày/năm

+ Nằm viện Đông y: Bảo hiểm trả mỗi ngày nằm viện là 0,2% số tiền BH, không vượt quá 100 ngày/năm.

 

Lưu ý:

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại rèn luyện và xét cấp học bổng, khen thưởng HSSV năm học 2016 – 2017.

 

Các khoa, đơn vị, GVCV các lớp thông báo và phổ biến cụ thể về BHYT, BHTT đến với từng HSSV (quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHYT, BHTT), trực tiếp thu tiền của HSSV tham gia BHYT, BHTT và nộp về Phòng Tài chính – kế toán kèm theo bản cứng danh sách HSSV tham gia BHYT, BHTT trước ngày 18/11/2016; Gửi danh sách HSSV thuộc đối tượng miễn BHYT, BHTT (kèm theo bản pho to giấy tờ chứng minh) và file mềm danh sách HSSV tham gia BHYT, BHTT gửi về Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục theo địa chỉ: hangnguyen03121984@gmail.com trước ngày 22/11/2016

Phòng tuyển sinh Cao đẳng Y dược – Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Văn phòng Hà Nội: Số 292 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội.
Văn phòng TP. HCM: Số 12 Trịnh Đình Thảo, phường Hoà Thạch, quận Tân Phú. TP. HCM
Hotline: 024 6688 6651 – 09 6688 6651
Website: https://www.caodangyte.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/TruongCaoDangYKhoaPhamNgocThachTPHCM/