Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần từ 16/1- 18/1

Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303B ca 1 từ 7h30

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P202A, từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Chiều 8/6: THI lại lý thuyết Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 1 từ 14h00, P101A

Sáng 9/6: THI Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Chiều 15/6: THI lại Tiếng Anh 2 từ 14h00, P202A

Sáng 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B, từ 14h00

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 từ 8h00, P202A

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

 

Tuần 23/10 - 27/10:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 23/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 

Sáng 24/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: THI Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 101A

Sáng 27/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 30/10 - 3/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 30/10: 

Sáng 31/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 1/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 2/11: 

Sáng 3/11: Học Thực hành Dược liệu, P303B, Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 6/11 - 10/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 6/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 7/11: THI Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Sáng 8/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 9/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 10/11: 

Tuần 13/11 - 17/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 13/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 14/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 15/11:  THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Sáng 16/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 17/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 20/11 - 25/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 20/11: 

Sáng 21/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 22/11:  

Sáng 23/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 24/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 27/11 - 1/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 28/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 29/11:  

Sáng 30/11: THI Dược liệu 2 (lý thuyết) P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 1/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 4/12 - 8/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 4/12: 

Sáng 5/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/12:  

Sáng 7/12: THI Thực vật dược (lý thuyết) P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 8/12: Học Dược lý 1

Tuần 11/12 - 15/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12: Học Dược lý 1

Sáng 13/12:  Học Dược lý 1

Sáng 14/12: 

Sáng 15/12: THI Tiếng Anh chuyên ngành P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Tuần 18/12 - 22/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 18/12: 

Sáng 19/12: 

Sáng 20/12:  Học Dược lý 1

Sáng 21/12: THI Quản lý tồn trữ thuốc P203C (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 22/12: Học Dược lý 1

Tuần 25/12 - 29/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 25/12: 

Sáng 26/12: Học Dược lý 1

Sáng 27/12:  Học Dược lý 2

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: Học Dược lý 2

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ Lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1:  Học Dược lý 2

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Học Dược lý 2

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1:  Thi Lý thuyết Dược lý 1 P203+204C, từ 8h00

Sáng 11/1: Học Dược lý 2

Chiều 11/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Sáng 12/1: 

Sáng 13/1: Thi lại Lý thuyết Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 15/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Sáng 17/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 18/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/1: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1, P203+204C từ 8h00

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: Học Dược lý P101A

Sáng 23/1: 

Sáng 24/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 25/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 26/1: 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 29/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. 

Sáng 30/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 ca 1 từ 8h00, P203+204C

Sáng 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 5/3: Học Bào chế 1

Sáng 6/3: HHọc Pháp chế dược

Sáng 7/3: Học Bào chế 1

Sáng 8/3: 

Sáng 9/3: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 12/3: Học Bào chế 1

Sáng 13/3: Học Pháp chế dược

Sáng 14/3: Học Bào chế 1

Sáng 15/3: 

Sáng 16/3: Học Kiểm nghiệm thuốc P102A

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 19/3: Học Bào chế 1

Sáng 20/3: Học Pháp chế dược

Sáng 21/3: Học Bào chế 1

Sáng 22/3: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 23/3: 

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 26/3: Học Bào chế 2

Sáng 27/3: Học Pháp chế dược

Chiều 28/3: Thi lại Thực hành Dược lý P304B, 13h30

Sáng 29/3: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 30/3: 

Tuần 2/4 - 7/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 2/4:  Học Bào chế 2

Sáng 3/4: Học Pháp chế dược

Sáng  4/4: Học Bào chế 2

Sáng 5/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304C

Tuần 9/4 - 14/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 9/4:  Học Bào chế 2

Sáng 10/4: Học Pháp chế dược

Sáng 11/4: Học Bào chế 2

Sáng 12/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 13/4: 

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 16/4:  Học Bào chế 2

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Sáng 18/4: Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/4: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 7h30, K9D2 học ca 2 từ 9h30. P304B

Sáng 20/4: Thi lại Dược lý 1 P203+204C từ 8h00

Sáng 21/4: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P303+304C từ 8h00

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 23/4:  Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 + D4 + D5 (P203C)

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4: Học Marketing Dược

Chiều 26/4: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 13h30, K9D2 học ca 2 từ 15h00. P304B

Sáng 27/4: Thi lại Dược lý 2 : D1 + D2 (P204C), D4 +D5 (P203C) từ 8h00

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 2/5:  Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h00, nhóm 2 học từ 9h00-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học này

Sáng 3/5:

Chiều 3/5: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 13h30, K9D2 học ca 2 từ 15h00. P304B

Sáng 4/5: Học Marketing Dược

Chiều 4/5: Thi lại Thực hành Dược lý K9D1 từ 13h30, K9D2 từ 14h30. P304B

Tuần 7/5 - 12/5/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 7/5:  

Sáng 8/5:

Sáng 9/5: Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h00, nhóm 2 học từ 9h00-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học này

Sáng 10/5:

Sáng 11/5: Học Marketing Dược

Sáng 12/5: Thi Kiểm nghiệm thuốc P303+304C, ca 2 từ 9h30

Tuần 21/5 - 26/5/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 21/5: 

Sáng 22/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 23/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 24/5: 

Sáng 25/5: Học Marketing Dược

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 28/5: 

Sáng 29/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 30/5: Học Giáo dục thể chất 3 

Sáng 31/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 1/6: Học Marketing Dược

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 4/6: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2 P204C (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 8h15

Sáng 7/6: Học Giáo dục thể chất 3 

Sáng 8/6: 

Tuần 11/6 - 16/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 11/6: 

Sáng 12/6: Học Giáo dục thể chất 3 

Sáng 13/6: 

Sáng 14/6: Thi Pháp chế dược P204 (phòng 1)+304C (phòng 2) từ 8h15

Sáng 15/6: Thi Giáo dục thể chất 3

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 18/6: Thi Marketting Dược P203+204C từ 9h00

Sáng 19/6: 

Sáng 20/6: Thi Đường lối cách mạng của Đảng CSVN P203+204C từ 9h30

Sáng 21/6: 

Sáng 22/6: 

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 20/8 : Học Dược lâm sàng 1

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 23/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 24/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 27/8 : Học Dược lâm sàng 1

Sáng 28/8: 

Sáng 29/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 30/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 31/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Từ 1/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 5/9 : Học Dược lâm sàng 2

Sáng 6/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 7/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 10/9 - 14/9: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 10/9 : Học Dược lâm sàng 2

Sáng 11/9: 

Sáng 12/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 13/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 14/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9:Lớp KD01 - K9 học tại P102A

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Sáng 17/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng  18/9: 

Sáng  19/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 20/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng  21/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 24/9 - 28/9: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 24/9 :Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P101 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 25/9: 

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 26/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P101 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 28/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10:  Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 1/10 : Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P101A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 2/10: Học Dược lý 1 P101A 

Sáng 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P101A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 4/10: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1 P101+102A từ 8h00

Sáng 5/10:  

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 8/10 : Học Kinh tế dược

Sáng 9/10: Học Kinh tế dược

Sáng 10/10: Thi Quản trị kinh doanh dược P101+202A, từ 8h15

Sáng 11/10: Thi lại kiểm nghiệm thuốc P101 từ 8h15

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P101A từ 8h15

Tuần 15/10 - 19/10:Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 15/10 : 

Sáng 16/10: Học kinh tế dược

Sáng 17/10: Học kinh tế dược

Sáng 18/10: 

Sáng 19/10: Thi lý thuyết Dược lâm sàng 2 ca 2 từ 9h30, P203+204C

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10:Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 22/10 : Học kinh tế dược

Sáng 23/10: Học kinh tế dược

Sáng 24/10: 

Cả ngày 25/10: Thi Thực hành dược lâm sàng, sáng nhóm 1 thi từ 7h30, chiều nhóm 2 thi từ 13h30

Sáng 26/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11:Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 31/10: Thi Kinh tế dược p203+204 nhà C, từ 8h00

Chiều 1/11: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P101A từ 13h30. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc học tập. 

Kế hoạch thực tập nghề nghiệp. Thực tập từ 5/11/2018, thực tập tại BV Y học Phòng không không quân, 225 Trường Chinh, thực tập các buổi sáng. Kế hoạch cụ thể chuyển đến các lớp chậm nhất 2/11/2018 sẽ được cập nhật trên thời khóa biểu. Sinh viên chú ý theo dõi. 

LỊCH THỰC TẬP KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

Từ 5/11 - 16/11/2018: Nhóm 1 + 2 thực tập tại Viện Phòng không không quân, 225 Trường Chinh. 8h00 ngày 5/11, có mặt ở tầng 6 nhà 6 tầng tập trung.

                                   Nhóm 3 + 4 thực tập tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, 49 Thái Thịnh. 9h00 ngày 5/11 có mặt tại tầng 4 Hội trường Hoa sen.

Lịch thi lại hàng tuần sẽ được cập nhật trên thời khóa biểu, sinh viên chú ý theo dõi.

Sáng 10/11: Thi lại Bào chế 1, 8h00 

Chiều 10/11: THi lại Bào chế 2, 14h00

Tuần 19/11 - 23/11: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng  19/11: Học Dược học cổ truyền

Sáng  20/11: 

Sáng  21/11:  Học  Dược học cổ truyền

Sáng  22/11: 

Sáng  23/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 26/11 - 30/11: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng  26/11: Học Dược học cổ truyền

Sáng  27/11: 

Sáng  28/11:  Học  Dược học cổ truyền

Sáng  29/11: 

Sáng  30/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 3/12 - 7/12: Lớp KD01 - K9 học tại P303 Nhà C.

Chú ý Nhà trường đang sửa các phòng học tại Nhà A và B nên sinh viên để xe đúng nơi quy định và đi lại chú ý quan sát đảm bảo an toàn. 

Sáng  3/12: 

Sáng  4/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  5/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  6/12: 

Sáng  7/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Tuần 10/12 - 15/12: Lớp KD01 - K9 học tại P303 Nhà C.

Cả ngày 10/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc. Sáng 7h30, chiều 13h30 vào học

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 13/12: THI Dược học cổ truyền ca 1 từ 8h00, P303+304C. Yêu cầu sau khi thi toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập nghề nghiệp.

Sáng 14/12: 

Lịch THI Môn Đảm bảo chất lượng thuốc: Sáng 5/1/2019, P101+102A từ 8h00

Lịch học lại Thi lại

Ngày 12/1/2019: Lịch Thi Lại Môn Thực hành Bào chế P303 Nhà B, sáng 8h00 thi.

Tuần từ 18/2 - 23/2/2019

Sáng thứ 6 (22/2) : Phổ biến kế hoạch thực tập công ty và nhà thuốc. P203C. Từ 8h30

Lịch thực tập tốt nghiệp công ty dược, nhà thuốc bắt đầu từ 25/2/2019.

Lịch học lại thi lại từ tuần này sinh viên xem lịch vào sáng thứ 6 hàng tuần

Tuần 25/2 - 3/3:

Cả ngày thứ 7 (2/3): Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B. Yêu cầu sinh viên đóng tiền học lại chậm nhất vào thứ 2 ( 25/2/2019)

Tuần 4/3 - 9/3: Lưu ý: lịch học lại nhà trường chỉ tổ chức lớp học vét 1 lần, nếu sinh viên nào không học sẽ phải học lại và tốt nghiệp cùng Khóa 10.

Cả ngày thứ 7 (9/3): Sáng: Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B.

                                   Chiều: Thi Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Nhà trường đang lên kế hoạch học lại: Y đức, Xác suất thống kê, Bệnh học, Vi sinh - ký sinh trùng, Hóa hữu cơ định lương (Lý thuyết). Yêu cầu sinh viên nợ môn trên lên hoàn thiện tiền học lại chậm nhất thứ 3 ngày 12/3/2019 để nhà trường bố trí giáo viên. Sinh viên nào không hoàn thiện sẽ học và ra trường cùng K10.

Tuần 11/3 - 16/3:

Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD05: Thi chiều 14/3/2019. 14g00, P303+304C

   - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 14/3/2019, 8h15 P203C + 304C

   - Lớp KD06 + KD07: Thi Chiều 13/3/2019, 14h00, P304C

Thi lại Kinh tế Dược:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD06 + KD07: Thi chiều 15/3/2019. 14h00, P304C

  - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 15/3/2019. 8h15 P304C

Tuần từ 18/3 - 22/3: Lịch thi lại, học lại tiếp

Chiều 19/3: Học lại Xác suất thống kê P203C

Sáng  21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2:  KD03 + KD04 (P203C), KD06 + KD07( P304C) từ 8h15

Chiều 21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2: KD01 + KD02 + KD05 (P303 +304 C) từ 14h15

Sáng 22/3: Thi lại Quản trị KD dược : KD03 + KD04 + KD06 + KD07 (P203C) từ 8h15

Chiều 22/3: Thi lại Quản trị KD dược: KD01 + KD02 + KD05 ( P304C) từ 14h15

Cả ngày 23/3: HỌc lại Vi sinh - ký sinh trùng. P204C, sáng 8h00, chiều 13h30 vào lớp

Sáng 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Sáng 24/3: Học lại Vi sinh - ký sinh trùng P204C

Chiều 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Chiều 24/3: Học lại Xác suất thống kê P204C

Lưu ý: Tiền học lại yêu cầu đóng trước thứ 3 (19/3) nếu sinh viên nào không hoàn thiện sẽ không có tên trong danh sách học lại các môn y đức, vi sinh -KST, Hóa Hữu cơ ĐL, Xác suất thống kê, bệnh học

Tuần 25/3 -31/3: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Tiếng ANh 1, Tiếng ANh 2, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (26/3/2019)

Chiều 25/3: Học lại Bệnh học P203C

Chiều 26/3: Học lại Xác suất thống kê P303C

Chiều 27/3: Thi lại Dược học cổ truyền KD01 + KD02 + KD05 thi từ 14h15, P203C

Sáng 28/3: Thi lại Dược học cổ truyền KD03 + KD04 +KD06 +KD07 8h15, P303C

Chiều 28/3: Học lại Bệnh học P303C

Chiều 29/3: Học lại Bệnh học P303C

Cả ngày 30/3: Học lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P204C

 

Lịch học lại thi lại sẽ được cập nhật vào chiều ngày mai thứ 7(30/3/2019)

Tuần 1/4 -7/4: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Mác 1, Mác 2, Tư tưởng HCM, Đường lối CMĐCSVN, Sinh học di truyền, Giải phẫu sinh lý, Tin học đại cương, Hóa sinh, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (2/4/2019)

Chiều 1/4: 

Chiều 2/4: Học lại Tiếng Anh 1 P204C

Chiều 3/4: Học lại Tiếng Anh 2 P203C

Chiều 4/4: 

Cả ngày 5/4: Học lại Mác 2

Cả ngày 6/4: Học lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303C

Cả ngày 7/4: 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH:

1. ĐẠI HỌC DƯỢC

2. ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 15/04/2019

ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG HỌC LÊN ĐĂNG KÝ SỚM CHỈ TIÊU ĐỂ  CHUYỂN TIẾP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGAY.

Tuần  8/4 - 13/4: yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 3 (9/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn: Mác 1, Sinh học di truyền, hóa sinh, y đức, tiếng anh 2, kiểm nghiệm thuốc, tư tưởng HCM, đường lối CM, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương, thực vật dược. 

Cả ngày 8/4:

Sáng 9/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 9/4: Học lại Tiếng Anh 1 P303C

Chiều 9/4:  Học lại Kiểm nghiệm thuốc P304C

Sáng 10/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 10/4: Học lại  Tiếng Anh 2 P303C

Sáng 11/4: Học lại Tư tưởng Hồ chí minh P303C

Chiều 11/4: Học lại Tiếng Anh 2 P303C

Cả ngày 12/4: Học lại đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Cả ngày 13/4: Học lại kiểm nghiệm thuốc. P204C

Tuần  15/4 - 21/4:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 25/04/2019. ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 4 (17/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn: Dược lâm sàng 1, Dược lâm sàng 2, Thực hành Dược lâm sàng, Mác 1, Sinh học di truyền, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương, thực vật dược, pháp chế dược, quản lý tồn trữ thuốc.

Cả ngày 15/4:

Sáng 16/4: Học lại Tư tưởng HCm 303C

Chiều 16/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 17/4:  Học lại Đường lối Đảng CSVN P303C

Sáng 18/4:  Lịch Thu báo cáo tốt nghiệp K9D1 nộp 8h00, K9D2 nộp 8h30, K9D3 nộp 9h00, K9D4 nộp 9h30.

Sáng 19/4:

Cả ngày 20/4:

Cả ngày 21/4: Học lại Thực hành Dược lâm sàng  

 Tuần  22/4 - 27/4:

Cả ngày 22/4: Học lại Y đức P203C

Sáng 23/4: 

Chiều 23/4: Học Y đức P303C

Cả ngày 24/4: Học lại Sinh học di truyền P303C

Chiều 24/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Chiều 25/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Sáng 26/4: Học lại Sinh học di truyền P303C

Chiều 26/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Cả ngày 27/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD01 + KD03 học) Sáng học chiều thi.

P303C

Tuần 29/4/2019 - 5/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Từ 29/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Sáng 2/5: THI lại Đảm bảo chất lượng thuốc. 9h00, P203C. 

Chiều 2/5: 

Chiều 2/5: Học lại Pháp chế dược P203C

Cả ngày 3/5: Học lại Pháp chế dược P303C

Cả ngày 3/5: Học lại giải phẫu sinh lý ( sáng học P204C, chiều học P101A)

Cả ngày 4/5: Học lại Quản trị kinh doanh dược P204C

Cả ngày 5/5: Học lại Marketting Dược P204C

Sáng 5/5: Học lại Giải phẫu sinh lý P304C. 

Yêu cầu: sinh viên nợ các môn Giải phẫu sinh lý, Pháp chế, Quản trị KD Dược, Marketing Dược, Quản lý tồn trữ thuốc, kinh tế dược. Ngày 2/5 lên đóng tiền học lại. Nếu không sẽ ra trường cùng K10. Và học lại yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, Sáng 7h30, chiều 13h30, nghỉ học lại tiếp.

Tuần 6/5/2019 - 11/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Cả ngày  6/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc P303C

Sáng 7/5: Học Quản trị kinh doanh dược P304C

Sáng 7/5: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Chiều 7/5: Học Marketing Dược P304C

Sáng 8/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc P303C

Cả ngày 9/5: Học Kinh tế dược P203C

Cả ngày 9/5: Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Sáng 10/5: Học Kinh tế dược P203C

 Yêu cầu:

1. Sinh viên nợ các môn đã có lịch và các môn thực vật dược, hóa dược 1, 2, dược liệu 1, 2, dược lý 1,2, bào chế 1,2. Ngày 7/5 lên đóng tiền học lại. Nếu không sẽ ra trường cùng K10. Và học lại yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, Sáng 7h30, chiều 13h30, nghỉ học lại tiếp.

2. Tất cả sinh viên Khóa 9 hoàn thiện tiền học phí, tiền thực tập và tiền học 5 tín chỉ thi tốt nghiệp, tiền phôi bằng chậm nhất 6/5/2019 để nhà trường lên danh sách học 5 tín chỉ thi tốt nghiệp. Sinh viên nào không hoàn thiện sẽ không có danh sách để học ôn và chuyển xuống K10.

 

Tuần 13/5/2019 - 18/5/2019: Yêu cầu đi học lại đúng giờ. Sáng 7h45, chiều 13h45. Đi muộn không điểm danh. Tiền học lại hoàn thiện trước buổi học, 13/5/2019.

Chiều  13/5: Học lại Hóa dược 1 . P304C

Sáng 14/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 14/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 14/5: Học lại Hóa dược 1. P304C

Sáng 15/5: Học lại Dược liệu 2. P303C

Chiều 15/5: Học lại Dược liệu 2. P303C

Chiều 15/5: Học lại Hóa dược 1. P304C

Sáng 16/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 16/5: Học lại Dược liệu 2. P304C

Cả ngày 17/5: Học lại Hóa dược 2. P304C

Tuần 20/5/2019 - 24/5/2019: Yêu cầu đi học lại đúng giờ. Sáng 7h45, chiều 13h45. Đi muộn không điểm danh. Tiền học lại hoàn thiện trước buổi học 21/5/2019.

Chiều 20/5:

Chiều 21/5: 

Cả ngày 22/5: Học lại Bào chế 1. P303C

Sáng 22/5: Học lại Thực vật dược. P304C

Chiều 22/5: Học lại Hóa dược 2. P304C

Cả ngày 23/5: Học lại Thực vật dược. P304C

Cả ngày 23/5: Học lại Bào chế 2. P303C

Cả ngày 24/5:

Tuần 27/5 -31/5: 

LƯU Ý: Nhà trường sẽ lên lịch thành 02 phần: Phần 1: Lịch học lại và phần 2: Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp. Sinh viên chú ý theo dõi nhìn đúng môn học, đúng lớp và giờ học để đi học cho đầy đủ. Nếu sinh viên nào tự ý nghỉ sẽ không được thi tốt nghiệp đợt này.

Phần 1: Lịch học lại (tiếp). Sáng 7h30, chiều 13h30

Ngày 27/5:

Sáng 28/5: Sáng học lại Dược lý 1. P204C

Chiều 28/5:  Học lại 2 môn Bào chế 1 (P203C) và Dược lý 2 (P204C)

Sáng 29/5: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Chiều 29/5: Học lại Bào chế 1 P304C

Sáng 30/5: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C

Chiều 30/5: Học Bào chế 2 P304C

Chiều 31/5: Học Bào chế 2 P204C

Phần 2: Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00

Chiều 27/5: Lớp KD03 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 28/5: Lớp KD01 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 28/5: Lớp KD02 học LT Hóa dược nâng cao P101A

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: Lớp KD03 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 31/5: Lớp KD01 học LT Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 31/5: Lớp KD01 học Thực hành Hóa dược. P203C 

Chiều 31/5: Lớp KD02 học LT Hóa dược nâng cao P101A

Tuần 3/6 - 8/6: 

Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00.

Chú ý: Các buổi thực hành chia nhóm: Sáng nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00

Chiều học thực hành nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. 

Lớp KD01: 

Sáng 4/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Sáng 5/6 học LT bào chế nâng cao P204C

Cả ngày 7/6: Sáng học LT Hóa dược nâng cao P204C, chiều học THực hành Hóa dược nâng cao.  P102A. 

Lớp KD02:

Chiều 4/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Chiều 6/6: học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A

Cả ngày 7/6: Sáng học LT bào chế nâng cao P101A, chiều học LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD03:

Chiều 3/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Cả ngày 5/6: Sáng học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A, chiều học LT bào chế nâng cao P204C

Chiều 6/6: Học LT hóa dược nâng cao P204C

Cả ngày 7/6: Sáng học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A, chiều học LT bào chế nâng cao P101A

Lớp KD04: 

Sáng 3/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Sáng 4/6: học LT hóa dược nâng cao P101A

Cả ngày 5/6: học LT bào chế nâng cao P204C, chiều học THực hành Hóa dược nâng cao.  P102A. 

Sáng 6/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Sáng 7/6: học LT bào chế nâng cao P202Á

Lớp KD05: 

Chiều 3/6: Học LT hóa dược nâng cao P101A

Chiều 4/6: Học LT hóa dược nâng cao P101A

Chiều 5/6: Học LT bào chế nâng cao P202A

Cả ngày 6/6: Sáng học THực hành Hóa dược nâng cao. P102A. Chiều LT Hóa dược nâng cao P202A

Chiều 7/6: Học LT bào chế nâng cao P202A

Tuần 10/6 - 14/6: 

Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00.

Chú ý: Các buổi thực hành chia nhóm: Sáng nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00

Chiều học thực hành nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. 

Lớp KD01: 

Sáng 11/6 học LT hóa dược nâng cao P101A

Cả ngày 12/6 Sáng học LT bào chế nâng cao P101A, Chiều Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Cả ngày 14/6: Sáng học LT Hóa dược nâng cao P204C, chiều học Bào chế nâng cao  P101A. 

Lớp KD02:

Chiều 10/6 học Thực hành Hóa dược nâng cao P102A

Chiều 11/6: học LT hóa dược nâng cao P101A

Chiều 12/6: học LT bào chế nâng cao P101A

Chiều 13/6: học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Cả ngày 14/6: Sáng học LT bào chế nâng cao P101A, chiều LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD03:

Chiều 10/6 học LT hóa dược nâng cao P204C

Chiều 13/6: Học LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD04: 

Sáng 10/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Cả ngày 11/6: sáng học LT hóa dược nâng cao P204C, chiều học THực hành Hóa dược nâng cao.  P102A. 

Sáng 12/6: học LT bào chế nâng cao P204C, 

Sáng 13/6: học LT hóa dược nâng cao P204C

Lớp KD05: 

Chiều 10/6: Học LT hóa dược nâng cao P202A

Cả ngày 11/6: Học Thực hành hóa dược nâng cao P102A, chiều LT hóa dược nâng cao P202A

Chiều 12/6: Học LT bào chế nâng cao P202A

Cả ngày 13/6: Sáng học THực hành Bào chế nâng cao. P102A. Chiều LT Hóa dược nâng cao P202A

 

Tuần 17/6 - 21/6: 

Lịch học 5 tín chỉ nâng cao thi tốt nghiệp ( 2 môn bào chế và hóa dược nâng cao). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h00- 17h00.

Chú ý: Các buổi thực hành chia nhóm: Sáng nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00

Chiều học thực hành nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. 

Lớp KD01: 

Chiều 19/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD02:

Sáng 19/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD03:

Sáng 17/6 học LT Bào chế nâng cao P101A

Chiều 17/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Sáng 20/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD04: 

Sáng 18/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Chiều 20/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lớp KD05: 

Chiều 18/6: Học Thực hành Bào chế nâng cao P102A

Lịch Thi tốt nghiệp vào các ngày 27, 28, 29/6/2019. 

Sáng 27/6: 7h30 Kiểm tra bằng tốt nghiệp gốc THPT

Chiều 27/6: 13h00-14h30: Thi lý thuyết Hóa dược nâng cao

                    15h00 -16h30: Thi Lý thuyết Bào chế nâng cao

Ngày 28, 29/6: Thi Thực hành

Địa điểm thi và danh sách các phòng thi sẽ báo sinh viên cụ thể sau, sinh viên chú ý theo dõi.

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi