Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp CĐ Dược VB2 - 3

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần từ 18/8 - 19/8: Học P203C

Thời gian học Sáng từ: 7h30 đến 11h30

                          Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Cả Ngày 18/8: Học Vật lý đại cương

Cả Ngày 19/8: Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần từ 25/8 - 26/8: Học P203C

Thời gian học Sáng từ: 7h30 đến 11h30

                          Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Cả Ngày 25/8: Học Vật lý đại cương

Cả Ngày 26/8: Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần 1/9 - 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 8/9 - 9/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (8/9):Học Vật lý đại cương

Cả ngày chủ nhật (9/9): Học Hóa đại cương vô cơ

Tuần từ 15/9 - 16/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (15/9): Học Sinh học di truyền

Cả ngày chủ nhật (16/9): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B. Từ 8h00. Yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành. Đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần từ 22/9 - 23/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (22/9): Học Sinh học di truyền

Cả ngày chủ nhật (23/9): Sáng  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303 Nhà B. Từ 8h00. Yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành. Đi muộn 15 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. Chiều thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ từ 13h30.

Tuần từ 29/9 - 30/9: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (29/9): Học Sinh học di truyền

Cả ngày chủ nhật (30/9): Học xác suất thống kê

Tuần từ 6/10 - 7/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (6/10): Sáng: Học Tiếng Anh

                                   Chiều: Thi Lý thuyết Vật lý đại cương. 14h00

Cả ngày chủ nhật (7/10): Học xác suất thống kê

Tuần từ 13/10 - 14/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (13/10): Sáng: Học Tiếng Anh

                                   Chiều: Thi Lý thuyết Hóa học đại cương vô cơ. 14h00

Cả ngày chủ nhật (14/10): Học xác suất thống kê

Tuần từ 20/10 - 21/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (20/10): Học Tiếng Anh

Cả ngày chủ nhật (21/10): nghỉ

Tuần từ 27/10 - 28/10: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (27/10): Học Tiếng Anh

Cả ngày chủ nhật (28/10): Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 3/11 - 4/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (3/11): Học Giải phẫu sinh lý

Cả ngày chủ nhật (4/11): Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 10/11 - 11/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (10/11): Học Tiếng Anh. Nghỉ sáng, học chiều bình thường

Cả ngày chủ nhật (11/11): Học Vi sinh ký sinh trùng

Tuần từ 17/11 - 18/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (17/11): Học Tiếng Anh.

Cả ngày chủ nhật (18/11): Sáng Học Vi sinh ký sinh trùng, chiều học Tiếng Anh

Tuần từ 24/11 - 25/11: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (24/11): Học Tiếng Anh.

Sáng chủ nhật (25/11): Thi Xác suất thống kê 8h30, Thi Sinh học Di truyền 9h30

Tuần từ 1/12 - 2/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (1/12): Học Giải phẫu sinh lý

Cả ngày chủ nhật (2/12): Học thực hành Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 8/12 - 9/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (8/12):Sáng Học Thực hành Giải phẫu sinh lý, Chiều THI Thực hành Giải phẫu sinh lý

Cả ngày chủ nhật (9/12): Nghỉ

Tuần từ 15/12 - 16/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (15/12): Sáng Học Vi sinh ký sinh trùng. Chiều Thi Tiếng Anh từ 14h15

Cả ngày chủ nhật (16/12): Sáng Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý từ 8h30, chiều nghỉ.

Tuần từ 22/12 - 23/12: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (22/12): Học Thực hành Vi sinh ký sinh trùng. P304 Nhà B. Yêu cầu mặc áo blu và đi học đúng giờ đầy đủ 100%. Đi muộn quá 15 phút nghỉ học lại.

Cả ngày chủ nhật (23/12): - Sáng Học Thực hành Vi sinh ký sinh trùng. P304 Nhà B. Yêu cầu mặc áo blu và đi học đúng giờ đầy đủ 100%. Đi muộn quá 15 phút nghỉ học lại.

                                          - Chiều Thi  Thực hành Vi sinh ký sinh trùng

Từ 29/12 - 30/12: Nghỉ lễ

Tuần từ 05/1/2019 - 06/1/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (5/1): Học Tin học

Cả ngày chủ nhật (6/11): Học hóa hữu cơ

Tuần từ 12/1/2019 - 13/1/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (12/1): Học Hóa hữu cơ

Cả ngày chủ nhật (13/11): Sáng học Tin học P203C, Chiều học Thực hành Tin học P302 Nhà A.

Tuần từ 19/1/2019 - 20/1/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (19/1): Sáng Học Hóa hữu cơ. Chiều Học THực hành Hóa hữu cơ. P303 Nhà B. Mặc áo blu, Đi học đầy đủ, muộn không được điểm danh và phải học lại.

Cả ngày chủ nhật (20/11):  Sáng học Tin học P203C, Chiều học Thực hành Tin học P302 Nhà A.

Tuần từ 26/1/2019 - 27/1/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (26/1): Sáng Học Thực hành Hóa hữu cơ. Chiều THI THực hành Hóa hữu cơ. P303 Nhà B. 

Cả ngày chủ nhật (27/1): Sáng học Tin học P203C, Chiều THI Thực hành Tin học P302 Nhà A

Từ 28/1-15/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch

Tuần từ 16/2/2019 - 17/2/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (16/2): Sáng học Hóa sinh. Chiều thi Hóa hữu cơ ca 1 từ 14h00, thi Vi sinh ký sinh trùng ca 2 từ 15h00

Cả ngày chủ nhật (16/2):  Học Hóa sinh

Tuần từ 23/2/2019 - 24/2/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (23/2): Sáng nghỉ, chiều học hóa phân tích

Cả ngày chủ nhật (24/2): Học Hóa phân tích

Tuần từ 2/3/2019 - 3/3/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (2/3): Học Hóa sinh

Cả ngày chủ nhật (3/3): Học Thực hành Hóa sinh. P303 nhà B. Sáng 8h00, chiều 13h30, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi học lại. Vào phòng thực hành yêu cầu mặc áo blouse.

Tuần từ 9/3/2019 - 10/3/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (9/3): Học Hóa phân tích

Cả ngày chủ nhật (10/3): Sáng học Thực hành Hóa sinh. P303 nhà B. Sáng 8h00.

                                         Chiều: Thi Thực hành Hóa sinh. P303 nhà B. Chiều 13h30

Tuần từ 16/3/2019 - 17/3/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (16/3):  Học Thực hành Hóa phân tích. P303 Nhà B. Mặc áo blu, Đi học đầy đủ, muộn không được điểm danh và phải học lại.

Cả ngày chủ nhật (17/3): Sáng Học Thực hành Hóa phân tích. P303 Nhà B. từ 8h00

                                         Chiều Thi Thực hành Hóa phân tích P303 Nhà B. từ 13h30

Tuần từ 23/3/2019 - 24/3/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (23/3):  Học Thực vật dược

Cả ngày chủ nhật (24/3):Nghỉ

Tuần từ 30/3/2019 - 31/3/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (30/3):  Học Thực vật dược

Cả ngày chủ nhật (31/3): Sáng học Thực vật dược. Chiều Thi Lý thuyết Hóa phân tích ca 1 từ 14h00, ca 2 thi Hóa sinh 

Tuần từ 6/4/2019 - 7/4/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (6/4):  Học Thực vật dược

Cả ngày chủ nhật (7/4): Học Thực vật dược. Sáng Lý thuyết, chiều thực hành. Yêu cầu đi đủ 100%

Tuần từ 13/4/2019 - 14/4/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (13/4):  Học Bệnh học

Cả ngày chủ nhật (14/4): Nghỉ giỗ tổ 10/3

Tuần từ 20/4/2019 - 21/4/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (20/4):  Học Bệnh học

Cả ngày chủ nhật (21/4): Học Bệnh học

Tuần từ 27/4/2019 - 28/4/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (27/4):  Học Bệnh học

Cả ngày chủ nhật (28/4): Học Bệnh học

Tuần từ 4/5/2019 - 5/5/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (4/5):  Học Thực hành Thực vật dược. P303B

Cả ngày chủ nhật (5/5): Sáng Thi Thực hành Thực vật dược, P303B, chiều học Bệnh học

Tuần từ 11/5/2019 - 12/5/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (11/5):  Học Dược liệu

Cả ngày chủ nhật (12/5): Học Dược liệu

Tuần từ 18/5/2019 - 19/5/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (18/5):  Sáng Học Dược liệu, chiều Thi Bệnh học ca 1 từ 14h15, ca 2 15h15 thi Lý thuyết Thực vật dược.

Cả ngày chủ nhật (19/5): Sáng Học  Dược liệu, Chiều học Dược lý

Tuần từ 25/5/2019 - 26/5/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (25/5):  Học Thực hành dược liệu. Đi đầy đủ 100%

Cả ngày chủ nhật (26/5): Học Thực hành dược liệu. Đi đầy đủ 100%

Tuần từ 1/6/2019 - 2/6/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (1/6):  Học Dược lý. 

Cả ngày chủ nhật (2/6): Học Thực hành dược liệu. Đi đầy đủ 100%

Tuần từ 8/6/2019 - 9/6/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (8/6):  Học Dược lý. 

Cả ngày chủ nhật (9/6): Học Thực hành dược liệu. Đi đầy đủ 100%

Tuần từ 15/6/2019 - 16/6/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (15/6):  Sáng Học Dược lý, Chiều Học thực hành Dược lý

Cả ngày chủ nhật (16/6): Sáng Học Thực hành dược liệu. Chiều Thi Thực hành Dược liệu

Tuần từ 22/6/2019 - 23/6/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (22/6):   Học Thực hành Dược lý

Cả ngày chủ nhật (23/6): Học Thực hành Dược lý

Tuần từ 29/6/2019 - 30/6/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 (29/6):   Sáng THI Thực hành Dược lý, 

Cả ngày chủ nhật (30/6): Sáng Thi lý thuyết dược lý ca 1 từ 8h30, Thi lý thuyết dược liệu ca 2 từ 9h30, Chiều Nghỉ.

Nghỉ hè từ ngày 1/7 - 9/8. dự kiến 10/8 đi học lại. Trước 01 tuần sẽ có lịch. 

THÔNG BÁO: LỊCH HỌC CHÍNH THỨC SẼ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 19/08/2019 (sinh viên chú ý xem lịch học trước 1, 2 ngày để đi học)

Tuần học từ 24/8/2019 - 25 /8/2019: Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 ( 24/8) Học Quản lý tồn trữ thuốc

Cả ngày chủ nhật ( 25/08) : Học Hóa Dược

Tuần học từ 31/08 / 2019 - 01/09/ 2019 :  Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 ( Ngày 31/08) : Học Quản lý tồn trữ thuốc

Cả ngày chủ nhật ( Ngày 01/09) : Nghỉ lễ

Tuần học từ 07/09/2019 -  08/09/2019 : Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 ( Ngày 07/09) : Học Quản lý tồn trữ thuốc

Cả ngày chủ nhật ( Ngày 08/09) : Học Hóa Dược 

Tuần học từ 14/09/2019 - 15/09/2019 : Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 : Học Hóa Dược

Cả ngày chủ nhật : Học Hóa Dược

Tuần học từ 21/09/2019 - 22/09/2019 : Học tại P203C

Sáng thứ 7 (Ngày 21/09) : Học Hóa Dược

Chiều thứ 7 (Ngày 21/09) : Học Thực Hành Hóa Dược (* Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ nghỉ 1 buổi không được thi)

Cả ngày chủ nhật : Học Thực Hành Hóa Dược

Tuần học từ 28/09/2019 - 29/09/2019 : Học tại P203C

Cả ngày thứ 7 : Học Thực Hành Hóa Dược

Cả ngày chủ nhật : Thi Thực Hành Hóa Dược

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi