Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

CD-KH16

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần từ 20/8 - 25/8: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  20/8: 

Chiều  21/8: Học Tiếng Anh. 

Chiều  22/8: Học Xác suất thống kê

Chiều  23/8: Học Tiếng Anh

Chiều  24/8: Học Tiếng Anh

Tuần từ 20/8 - 25/8: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  27/8: 

Chiều  28/8: Học Tiếng Anh. 

Chiều  29/8: Học Xác suất thống kê

Chiều  30/8: Học Tiếng Anh

Chiều  31/8: Học Tiếng Anh

Tuần 5/9 - 7/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều 5/9 : Học Xác suất thống kê

Chiều 6/9: 

Chiều 7/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 10/9 - 16/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  10/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  11/9: 

Chiều  12/9: Học Xác suất thống kê

Chiều  13/9: Học Sinh học di truyền

Chiều  14/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 17/9 - 21/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  17/9: 

Chiều  18/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  19/9: Học Xác suất thống kê

Sáng  20/9: Học Tiếng Anh Học từ 7h30

Chiều  21/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 24/9 - 28/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  24/9: Học Tiếng Anh 

Chiều  25/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  26/9: Học Xác suất thống kê

Chiều 27/9: 

Chiều  28/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 1/10 - 5/10: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  1/10: Học Tiếng Anh 

Chiều  2/10: Học Sinh học Di truyền

Chiều  3/10: 

Chiều 4/10: Học Sinh học Di truyền

Chiều  5/10: Học Tiếng Anh

Tuần từ 8/10 - 12/10: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10:  

Chiều 9/10: Học Chính trị

Chiều 10/10: Học Chính trị

Chiều 11/10: Học Chính trị

Chiều 12/10: Học Tiếng Anh P101 Nhà A

Tuần từ 15/10 - 20/10: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 15/10:  Học Pháp luật

Chiều 16/10: Học Chính trị

Chiều 17/10: Học Pháp luật

Chiều 18/10: Học Chính trị

Chiều 19/10: 

Tuần 22/10 - 27/10: Học P203C

Chiều  22/10:  

Chiều  23/10: Học Chính trị

Chiều  24/10: Học Pháp luật

Chiều  25/10: Học Chính trị

Chiều  26/10: Học Pháp luật P304C

Chiều 27/10: Thi môn Xác suất thống kê. P102 A từ 14h00

Tuần 29/10 - 2/11: Học P203C

Chiều  29/10:  Học Pháp luật

Chiều  30/10: Học Chính trị

Chiều  31/10: Học Pháp luật 

Chiều  1/11: Học Chính trị

Chiều  2/11: 

Tuần 5/11 - 9/11: Học tại P303C (Tầng 3)

Chiều  5/11:  

Chiều  6/11: 

Chiều  7/11: 

Chiều  8/11: Học Vật lý đại cương

Chiều  9/11: Học Vật lý đại cương

Tuần 12/11 - 16/11: Học tại P203C (Tầng 2)

Chiều  12/11:  Học Chính trị

Chiều  13/11: Học Chính trị

Chiều  14/11: Học Tin học

Chiều  15/11: Học Vật lý đại cương

Chiều  16/11: Học Vật lý đại cương

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi