Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

CD-KH16

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Tuần từ 20/8 - 25/8: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  20/8: 

Chiều  21/8: Học Tiếng Anh. 

Chiều  22/8: Học Xác suất thống kê

Chiều  23/8: Học Tiếng Anh

Chiều  24/8: Học Tiếng Anh

Tuần từ 20/8 - 25/8: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  27/8: 

Chiều  28/8: Học Tiếng Anh. 

Chiều  29/8: Học Xác suất thống kê

Chiều  30/8: Học Tiếng Anh

Chiều  31/8: Học Tiếng Anh

Tuần 5/9 - 7/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều 5/9 : Học Xác suất thống kê

Chiều 6/9: 

Chiều 7/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 10/9 - 16/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  10/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  11/9: 

Chiều  12/9: Học Xác suất thống kê

Chiều  13/9: Học Sinh học di truyền

Chiều  14/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 17/9 - 21/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  17/9: 

Chiều  18/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  19/9: Học Xác suất thống kê

Sáng  20/9: Học Tiếng Anh Học từ 7h30

Chiều  21/9: Học Tiếng Anh

Tuần từ 24/9 - 28/9: Học Phòng 203 Nhà C - Thời gian học Chiều từ: 13h30 đến 17h30

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Buổi nào để trống là buổi đó nghỉ.

Chiều  24/9: Học Tiếng Anh 

Chiều  25/9: Học Sinh học Di truyền

Chiều  26/9: Học Xác suất thống kê

Chiều 27/9: 

Chiều  28/9: Học Tiếng Anh

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi