Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

CD-KH15

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè:  bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần từ 13/8 - 18/8: Học P202A

Sáng 13/8: 

Sáng 14/8: Học Thực vật dược

Sáng 15/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 16/8: Học Thực vật dược

Chiều 17/8: Học Giải phẫu sinh lý từ 13h30

Tuần từ 20/8 - 26/8: Học P202A

Chú ý: Sinh viên học bổ sung và học lại xem lịch học của lớp CD-KH16 để đi học đầy đủ và đúng giờ. Học lại, học bổ sung môn nào lên văn phòng lấy giấy vào lớp trước khi đi học. 

Chiều 20/8: Học Thực vật dược từ 13h30

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 23/8: Học Thực vật dược

Sáng 24/8: Học Giải phẫu sinh lý

Tuần từ 27/8 - 31/8: Học P202A

Chú ý: Sinh viên học bổ sung và học lại xem lịch học của lớp CD-KH16 để đi học đầy đủ và đúng giờ. Học lại, học bổ sung môn nào lên văn phòng lấy giấy vào lớp trước khi đi học. 

Chiều 27/8: Học Thực vật dược từ 13h30

Sáng 28/8: Học Thực vật dược

Sáng 29/8: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 30/8: Học Thực vật dược

Sáng 31/8: Học Giải phẫu sinh lý

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Học P202A

Sáng 5/9 : Học  Giải phẫu sinh lý

Chiều 5/9: Học Thực vật dược

Sáng  6/9: Học Thực vật dược

Sáng 7/9: Học  Giải phẫu sinh lý

Sáng 8/9: Thi lại Thực hành Hóa Phân tích P303B, từ 8h00

Tuần từ 10/9 - 14/9: Học P202A

Chú ý: Từ 10/9 Lớp K3AD06 và 07 chia nhóm thực hành như sau: 

  1. Nhóm 1 gồm  toàn bộ K3AD06 + Thái A, Lan Anh,Tạ Ánh, Châm và De của lớp K3AD07
  2. Nhóm 2 gồm toàn bộ sinh viên còn lại của K3AD07
  3. Danh sách như trên không đổi ca, không đổi buổi.

Chiều 10/9: Học Thực vật dược từ 13h30

Sáng 11/9: Học Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 12/9: Học Giải phẫu sinh lý

Sáng 13/9: Học Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 14/9: Học Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Tuần từ 17/9 - 21/9: Học P202A

Chú ý: Từ 10/9 Lớp K3AD06 và 07 chia nhóm thực hành như sau: 

  1. Nhóm 1 gồm  toàn bộ K3AD06 + Thái A, Lan Anh,Tạ Ánh, Châm và De của lớp K3AD07
  2. Nhóm 2 gồm toàn bộ sinh viên còn lại của K3AD07
  3. Danh sách như trên không đổi ca, không đổi buổi.

Sáng  17/9: 

Sáng 18/9: THI Thực hành Thực vật dược P304B, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30.

Sáng 19/9: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 20/9: 

Sáng 21/9: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 22/9: Thi Lý thuyết Hóa phân tích. K3AD07 thi lúc 8h00 P101+102A, K3AD06 thi lúc 9h30 P101A

Tuần từ 24/9 - 28/9: Học P202A

Chú ý: Từ 10/9 Lớp K3AD06 và 07 chia nhóm thực hành như sau: 

  1. Nhóm 1 gồm  toàn bộ K3AD06 + Thái A, Lan Anh,Tạ Ánh, Châm và De của lớp K3AD07
  2. Nhóm 2 gồm toàn bộ sinh viên còn lại của K3AD07
  3. Danh sách như trên không đổi ca, không đổi buổi.

Sáng  24/9: Học Bệnh học

Sáng 25/9: THI lại Thực hành Thực vật dược P304C từ 8h00

Sáng 26/9: Học Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Sáng 27/9: Thi Lý thuyết Thực vật dược P202 Nhà A. K3AD07 thi từ 8h00, K3AD06 thi từ 9h30

Sáng 28/9: THI Thực hành Giải phẫu sinh lý P202A, Nhóm 1  từ 7h30-9h00, nhóm 2  từ 9h00-11h30

Tuần từ 1/10 - 5/10: Học P202A

Sáng  1/10: Học Dược liệu

Sáng 2/10: Học Dược liệu

Sáng 3/10: 

Sáng 4/10: Học Bệnh Học

Sáng 5/10: Học Bệnh học

Tuần từ 8/10 - 12/10: Học P202A . Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng  8/10: Học Dược liệu

Sáng 9/10: Học Dược liệu

Sáng 10/10: 

Sáng 11/10: Học Bệnh Học

Sáng 12/10: Học Bệnh học

Tuần từ 15/10 - 20/10: Học P202A . Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 15/10:  Học Dược liệu

Sáng 16/10: Học Dược liệu

Chiều 17/10: Thi lại Thực hành Giải phẫu sinh lý P304C từ 14h00

Sáng 18/10: Học Bệnh Học

Sáng 19/10: Học Bệnh Học

Tuần 22/10 - 27/10: Học P202A . 

Sáng 22/10:  Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 23/10: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 26/10: Học Bệnh học từ 13h30 tại P203C

Tuần 29/10 - 3/11: Học P202A . 

Sáng 29/10 : Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 30/10: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 31/10: Học Hóa hữu cơ

Sáng 1/11: 

Sáng 2/1: Học Bệnh học

Tuần 5/11 - 9/11: Học P202A . 

Sáng 5/11 : Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 6/11: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 7/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 8/11: Học Thực hành Bệnh học tại P202A

Sáng 9/1: Học Hóa hữu cơ

Tuần 12/11 - 16/11: Học P202A . 

Sáng 12/11 : Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/11: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 14/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 15/11: Học Thực hành Bệnh học tại P202A

Sáng 16/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 17/11: Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý 8h15

Tuần 19/11 - 23/11: Học P202A . 

Sáng 19/11 : 

Cả ngày 20/11: Sáng: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

                         Chiều: Học Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. P304B. Đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 21/11: Học Hóa hữu cơ

Sáng 22/11: Học Thực hành Bệnh học tại P202A

Sáng 23/11: Học TH Hóa hữu cơ

Tuần 26/11 - 30/11: Học P202A . 

Sáng  26/11: 

Sáng  27/11: THI Thực hành Dược liệu, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. P304B. 

Sáng  28/11:  Học Thực hành Hóa hữu cơ P202A. Yêu cầu đi học đầy đủ. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng  29/11: Thi Thực hành bệnh học. P202A từ 8h15

Sáng  30/11: Học Thực hành Hóa hữu cơ P202A. Yêu cầu đi học đầy đủ. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 3/12 - 7/12: Học P202A

Sáng  3/12: 

Sáng  4/12: THI Đường lối CM Đảng CSVN Lớp K3AD06 thi từ 8h15 P204C

Sáng  5/12:  THI Lại Thực hành Dược liệu P304B. từ 8h00 

Sáng  6/12: Thi lại Mác 1, Mác 2 từ 8h00. Thi Tư tưởng Hồ chí minh từ 9h00 P303C

Sáng  7/12: THI Thực hành Hóa hữu cơ. Ca 1 từ 7h30, Ca 2 từ 9h00 P204C

Tuần 10/12 - 15/12: Học P202A

Sáng 10/12: 

Sáng 11/12: Học Hóa sinh 

Sáng 12/12: Học Hóa sinh

Sáng 13/12: Thi Lý thuyết Dược liệu. ca 2 từ 9h30, P303+304C

Sáng 14/12: Học Hóa sinh

 

Tuần 17/12 - 21/12: Học P203 Nhà C

Sáng 17/12: 

Sáng 18/12: Học Hóa sinh

Sáng 19/12:  Học Hóa sinh

Sáng 20/12: Thi lý thuyết bệnh học từ 8h15. P203+204C

Sáng 21/12: Học Hóa sinh

Tuần 24/12 - 28/12: Học P203 Nhà C

Sáng 24/12: 

Sáng 25/12: Học Thực hành Hóa sinh. P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Mặc áo blu, đi muộn 15 phút, không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 26/12:  Học Thực hành Hóa sinh. P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Mặc áo blu, đi muộn 15 phút, không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 27/12: Học Thực hành Hóa sinh. P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Mặc áo blu, đi muộn 15 phút, không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 28/12: THI Thực hành Hóa sinh. P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00.

Từ 29/12 - 1/1/2019: Nghỉ lễ.

Tuần 2/1/2019 - 5/1/2019: 

Sáng  2/1: 

Sáng  3/1: Thi Lý thuyết Hóa sinh P101+102A. từ 8h00.

Sáng  4/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng  5/1: 

Tuần 7/1/2019 - 11/1/201: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 7/1: 

Sáng 8/1: Học Dược học cổ truyền

Sáng 9/1: Học Dược học cổ truyền

Sáng 10/1:

Sáng 11/1: Học Dược học cổ truyền

Tuần 14/1/2019 - 19/1/201: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 14/1: 

Sáng 15/1: Học Dược học cổ truyền

Sáng 16/1: Học Thực hành Dược học cổ truyền P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Mặc áo blu, đi muộn 15 phút, không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 17/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ 8h15

Sáng 18/1:  Học Thực hành Dược học cổ truyền P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Mặc áo blu, đi muộn 15 phút, không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 21/1/2019 - 25/1/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 21/1: 

Sáng 22/1: Học Thực hành Dược học cổ truyền P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Mặc áo blu, đi muộn 15 phút, không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 23/1: Học Thực hành Dược học cổ truyền P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Mặc áo blu, đi muộn 15 phút, không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 24/1: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ. 8h15. P203+303C

Sáng 25/1: THI Thực hành Dược học cổ truyền P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30

Tuần 26/1 - 17/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch. Lịch đi học bắt đầu từ 18/2/2019. Phòng đào tạo sẽ lên lịch học chi tiết trước 01 tuần.

 Tuần 18/2/2019 - 22/2/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 18/2: 

Sáng 19/2:

Sáng 20/2: Học Hóa dược

Sáng 21/2: 

Sáng 22/2: Học Hóa dược

Tuần 25/2/2019 - 1/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 25/2: Học Hóa Dược

Sáng 26/2: Học Kinh tế Dược

Cả ngày 27/2: Học Hóa dược. Sáng học P203C, Chiều P303C

Sáng 28/2: Thi Dược học cổ truyền 8h15, P203+204 C

Sáng 1/3: Học Kinh tế Dược

Tuần 4/3/2019 - 8/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 4/3: 

Sáng 5/3: Học Kinh tế Dược

Cả ngày 6/3: Học Hóa dược. Sáng học P203C, Chiều P303C

Sáng 7/3: Học Hóa Dược

Sáng 8/3: Học Kinh tế Dược

Tuần 11/3/2019 - 16/3/2019:  Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 11/3:  Học Kinh tế Dược

Sáng 12/3: Học Hóa Dược

Sáng 13/3: 

Cả ngày 14/3: Học Thực hành Hóa dược, P303 Nhà B, Sáng : nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Chiều: nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 15/3: Học Kinh tế Dược

Tuần 18/3/2019 - 22/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 18/3:  Học Pháp chế dược

Sáng 19/3: Học Dược lý 1

Sáng 20/3: Học Pháp chế dược

Cả ngày 21/3:  Học Thực hành Hóa dược, P303 Nhà B, Sáng : nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Chiều: nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. 

Sáng 22/3: Học Thực hành Hóa dược, P303 Nhà B, Sáng : nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. 

Tuần 25/3/2019 - 29/3/2019: Học tại P203C (Tầng 2)

Sáng 25/3: 

Sáng  26/3: Học Dược lý 1

Sáng 27/3: THI Thực hành Hóa dược, P303 Nhà B, Sáng : nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Sáng 28/3: Học Pháp chế dược

Sáng 29/3: Học Pháp chế dược

Tuần 01/4/2019 - 5/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 1/4: 

Sáng 2/4: Học Pháp chế dược

Sáng 3/4: Học Pháp chế dược

Cả ngày 4/4:  Học Dược lý 1

Sáng 5/4: Thi lại Thực hành Hóa dược. P303B từ 7h30

Tuần 08/4/2019 - 12/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 8/4: 

Sáng 9/4: Học Dược lý 1

Sáng 10/4: Học Bào chế 1

Sáng 11/4: Học bào chế 1

Sáng 12/4: Học Dược lý 1

Tuần 15/4/2019 - 20/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 15/4: 

Chiều 16/4: Học Thực hành Dược lý 1. P203C.  Nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. Đi đủ 100%

Sáng 17/4: Học Bào chế 1

Sáng 18/4: Học bào chế 1

Sáng 19/4: Học Thực hành Dược lý 1. P203C.  Nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. Đi đủ 100%

Tuần 22/4/2019 - 26/4/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 22/4: 

Chiều 23/4: Học Thực hành Dược lý 1. P203C.  Nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00. Đi đủ 100%

Sáng 24/4: Học Bào chế 1 P304C

Sáng 25/4: Học bào chế 1 P304C

Sáng 26/4: Học Thực hành Dược lý 1. P203C.  Nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. Đi đủ 100%

Tuần 29/4/2019 - 5/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Từ 29/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Sáng 2/5: 

Sáng 3/5: Học Thực hành Dược lý 1. P203C.  Nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00. Đi đủ 100%

Sáng 4/5: Thi Kinh tế dược. 303 +304C từ 8h15

Chiều 4/5: Thi lại Hóa sinh P304C từ 14h15

Tuần 6/5/2019 - 11/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Cả ngày  6/5: 

Sáng 7/5: Thi Thực hành Dược lý 1. Ca 1 từ 7h30, ca 2 từ 9h00. P203C

Sáng 8/5: Thi Lý thuyết Hóa dược P203+304C từ 8h15

Sáng 9/5: Học Thực hành bào chế, P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 9h30. Nghỉ học lại. 

Sáng 10/5: Học Thực hành bào chế, P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 9h30. Nghỉ học lại. 

Lịch học tiếp sẽ cập nhật vào chiều thứ 7 (11/5). Sinh viên chú ý để theo sát lịch học.

Tuần 13/5/2019 - 18/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 13/5: Học Dược lý 2

Sáng 14/5: Học Thực hành bào chế, P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 9h30. Nghỉ học lại. 

Sáng 15/5: Học  Dược lý 2

Cả ngày 16/5: Học Dược lý 2

Sáng 17/5: Học Thực hành bào chế, P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 9h30. Nghỉ học lại. 

Tuần 20/5/2019 - 24/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 20/5: 

Sáng 21/5: Thi Pháp chế dược. P303+304C từ 8h30

Sáng 22/5: Học Dược lý 2

Sáng 23/5: Học Dược lý 2

Cả ngày 24/5: Thi thực hành bào chế, P303C, sáng nhóm 1 thi, chiều nhóm 2 thi.

Tuần 27/5/2019 - 31/5/2019:

Tuần này Học tại P304C (Tầng 3). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Chiều 27/5:

Cả ngày 28/5: Học Thực hành Dược lý 2. Sáng nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Chiều nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Sáng 29/5:  Học Bào chế 2 (Học xong toàn bộ sinh viên ở lại để Giáo viên chủ nhiệm lên sinh hoạt lớp)

Sáng 30/5: Học Thực hành Dược lý 2. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30

Sáng 31/5: Học Bào chế 2

Tuần 3/6/2019 - 7/6/2019: Tuần này Học tại P304C (Tầng 3). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 3/6: Học Thực hành Dược lý 2. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30

Sáng 4/6: Học Bào chế 2

Sáng 5/6: Học Bào chế 2

Sáng 6/6: Học Thực hành Dược lý 2. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30

Sáng 7/6: Học Bào chế 2 tại P203C

Tuần 10/6 - 14/6: Học tại P204C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 10/6: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 11/6: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Cả ngày 12/6: Sáng Thi Thực hành Dược lý 2. P304C nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00, Chiều học Bào chế 2 từ 13h30

Sáng 13/6: Học Thực hành Bào chế 2. P303 Nhà B, Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, yêu cầu mặc áo blu, đi học đúng giờ, nghỉ học 01 buổi phải học lại.

Sáng 14/6: Học Thực hành Bào chế 2. P303 Nhà B, Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, yêu cầu mặc áo blu, đi học đúng giờ, nghỉ học 01 buổi phải học lại.

Sáng 15/6: Thi Lý thuyết DƯợc lý 1. P203C +304C. Từ 8h15

Tuần 17/6 - 22/6: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 17/6: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 18/6: Học Tiếng Anh chuyên ngành

sáng 19/6: Học Thực hành Bào chế 2. P303 Nhà B, Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, yêu cầu mặc áo blu, đi học đúng giờ, nghỉ học 01 buổi phải học lại.

Sáng 20/6: 

Cả ngày 21/6: THI  Thực hành Bào chế 2. P303 Nhà B, Nhóm 1 thi buổi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi buổi chiều từ 13h30

Sáng 22/6: Thi Lý thuyết Bào chế 1. P203C +304C. Từ 8h15

Tuần 24/6 - 29/6: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 24/6: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 25/6: Học Tiếng Anh chuyên ngành

sáng 16/6: Thi lý thuyết bào chế 2. P203C+204C từ 8h15

Sáng 27/6: 

Sáng 28/6: THI lại thực hành Dược lý 2

Sáng 29/6: Thi Lý thuyết Dược lý 2. P303C +304C. Từ 8h15 

 Sinh viên bắt đầu nghỉ hè từ ngày 01/07/2019 đến 04/08/2019 . Lịch học năm học mới sẽ được báo trước 1 tuần

 

THÔNG BÁO: LỊCH HỌC CHÍNH THỨC SẼ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 19/08/2019 (sinh viên chú ý xem lịch học trước 1, 2 ngày để đi học)

Thông báo lịch học năm học 2019-2020

 Tuần 19/8/2019 - 24/8/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 19/8: Học Quản  lý tồn trữ thuốc

Sáng  20/8: Học Quản  lý tồn trữ thuốc

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Lý thuyết Dược lâm sàng

Sáng 23/8: Học Lý thuyết Dược lâm sàng

Tuần 26/8/2019 - 31/8/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 26/8: Học Quản  lý tồn trữ thuốc

Sáng  27/8: Học Quản  lý tồn trữ thuốc

Sáng 28/8: 

Sáng 29/8: Học Lý thuyết Dược lâm sàng

Sáng 30/8: Học Lý thuyết Dược lâm sàng

Tuần 02/9/2019 - 07/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 02/9: Nghỉ lễ

Sáng  03/9: Học Quản  lý tồn trữ thuốc

Sáng 04/9: Học  Dược lâm sàng

Sáng 05/9:  Học Quản  lý tồn trữ thuốc

Sáng 06/9: Học  Dược lâm sàng

Tuần 09/9/2019 - 14/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 09/9: Học thực hành Dược lâm sàng.Học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Sáng  10/9: Thi Tiếng Anh chuyên ngành.Từ 8h30 phút tại Phòng 203 nhà C và phòng 304 nhà C

Sáng  11/9: Học thực hành Dược lâm sàng.Học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Sáng  12/9:  Thi lại Thực vật Dược. Từ 8h30 tại phòng 304 nhà C

Sáng  13/9:.Học thực hành Dược lâm sàng.Học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Tuần 16/9/2019 - 22/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 16/9: Học thực hành Dược lâm sàng.Học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Sáng  17/9: Thi lại Kinh tế Dược . Từ 8h30 phút tại phòng 203 nhà C

Sáng  18/9: Thi Quản lý tồn trữ thuốc. Từ 8h30 Phút tại phòng 203 + 304 nhà C

Sáng  19/9:  

Sáng  20/9: Thi thực hành Dược lâm sàng từ 8h00 phút tại phòng 203 nhà C. Lớp K3AD06

Tuần 23/9/2019 - 29/09/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 23/9: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  24/9:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  25/9: Thi thực hành Dược lâm sàng từ 8h00 phút tại phòng 203 nhà C. Lớp K3AD07

Sáng  26/9:  Thi lại Dược liệu. Từ 8h30 . Tại phòng 203

Sáng  27/9: Thi thực hành Dược lâm sàng từ 8h00 phút tại phòng 203 nhà C. Lớp K3AD06

Tuần 30/9/2019 - 06/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 30/9: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 01/10: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  02/10: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng  03/10:  Thi lại Thực hành Dược lâm sàng từ 9h30 . Tại phòng 203 nhà C

Sáng  04/10: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 07/10/2019 - 13/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 07/10: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 08/10: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  09/10: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng  10/10:  Thi lại Bào chế 1, Bào chế 2 từ 8h30 . Tại phòng 203 nhà C

Sáng  11/10: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 14/10/2019 - 20/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Sáng 14/10: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 15/10: Thi lại Dược học cổ truyền . Từ 8h30 phút tại phòng 203 C

Sáng  16/10: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng  17/10:  

Sáng  18/10: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 21/10/2019 - 27/10/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Sáng 21/10: Học Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe

Sáng  22/10: Học Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe

Sáng  23/10: Học thực hành Kiểm nghiệm thuốc. Lớp K3AD06 học ca 1, Lớp K3AD07 học ca 2. Yêu cầu sv đi đủ 100%. Đi muộn, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 24/10: Thi  Lại Dược lý 1, Dược lý 2

Sáng  25/10:  Học thực hành Kiểm nghiệm thuốc. Lớp K3AD06 học ca 1, Lớp K3AD07 học ca 2. Yêu cầu sv đi đủ 100%. Đi muộn, nghỉ 1 buổi phải học lại

Tuần 28/10/2019 - 03/11/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Sáng 28/10: Học Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe

Sáng  29/10: Học Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe

Sáng  30/10: Học thực hành Kiểm nghiệm thuốc. Lớp K3AD06 học ca 1, Lớp K3AD07 học ca 2. Yêu cầu sv đi đủ 100%. Đi muộn, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 31/10: Thi  Lại Hóa Dược từ 8h30 Phút tại phòng 203C

Sáng  01/11:  Học thực hành Kiểm nghiệm thuốc. Lớp K3AD06 học ca 1, Lớp K3AD07 học ca 2. Yêu cầu sv đi đủ 100%. Đi muộn, nghỉ 1 buổi phải học lại

Tuần 04/11/2019 - 10/11/ 2019 : Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Sáng 04/11:

Sáng  05/11: Thi lý thuyết Dược lâm sàng từ 8h30 tại phòng 203 nhà C

Sáng  06/11: Thi  thực hành Kiểm nghiệm thuốc. Lớp K3AD06 

Sáng 07/11: 

Sáng  08/11:  Thi  thực hành Kiểm nghiệm thuốc. Lớp K3AD07  

Tuần từ ngày 11/11/2019- 17/11/2019:Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Sáng 11/11:  Học Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe

Sáng  12/11:  Học Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe

Sáng  13/11: 

Sáng 14 /11: Thi Đảm bảo chất lượng thuốc  từ 8h30 tại phòng 203+ 204 nhà C

Sáng  15/11:  

Tuần từ ngày 18/11/2019- 22/11/2019:Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30

Sáng 18/11: 

Sáng 19/11: 

Sáng 20/11: THI Kiểm nghiệm thuốc từ 8h30 tại phòng 203 +204 nhà C

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11: THI Kỹ năng giao tiếp và tư vấn sức khỏe từ 8h30 tại phòng 203 +204 nhà C

Tuần từ ngày 2/12-17/12/2019:

Thực tập tại Khoa Dược - Viện Y học phòng không không quân Số 225 Trường Chinh.Yêu cầu thực tập đúng giờ trang phục mũ áo thẻ theo quy định

Sáng 2/12: 8h00 K3AD06 tập trung tại Tầng 6 nhà 6 tầng nghe phổ biến nội quy quy chế thực tập tại viện và phân công công việc.

chiều 2/12: 14h00 tập trung tại Tầng 6 nhà 6 tầng nghe phổ biến nội quy quy chế thực tập tại viện và phân công công việc.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi