0912 826 096

Lịch học lớp K9D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần từ 2/1 - 6/1 Chú ý lịch học thực hành ngày 1/12 chuyển từ học chiều sang học sáng
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A)

Sáng 2/1: 
Sáng 3/1: 

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Thi Xác suất thống kê  P101+102A, từ 8h00
Chiều 6/1 : Thi lại Hóa Đại cương vô cơ, P303 Nhà B, Thi từ 15h30.

Danh sách sinh viên K9D2 thi lại Thực hành Hóa đại cương - vô cơ:

 1. Lại Thị Minh Trang
 2. Vũ Mai Anh
 3. Nguyễn Ngọc Anh (29/09/1998)
 4. Nguyễn Thị Chinh
 5. Trần Thị Thùy Dung
 6. Nguyễn Thị Hương Giang
 7. Lê Thị Thúy Giang
 8. Nguyễn Đức Giang
 9. Dương Thị Hằng
 10. Kiều Thị Thu Hoài
 11. Nguyễn Thị Hường
 12. Phùng Thị Thanh Huyền
 13. Phạm Thùy Linh
 14. Nguyễn Thị Linh
 15. Đỗ Thị Ngọc Mai
 16. Lê Thị Lệ Mỹ
 17. Nguyễn Mạnh Tiến
 18. Hoàng Thu Trang
 19. Nguyễn Thị Trang (24/08/1998)

Tuần từ 9/1- 14/1
Lớp K9D2 sẽ học tại Phòng 101 Nhà A (102A)

 

Sáng 11/1:  Thi Y đức ca 1 từ 8h00, P101+202A. 

Sáng 12/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2. P102A. từ 8h00

Sáng 13/1: 

Sáng 14/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1. P102A. từ 8h00

Tuần từ 16/1- 18/1

Sáng 16/1: 

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: 

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 13/2: 

Sáng 14/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 15/2: Học Tiếng Anh 2 

Sáng 16/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 17/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 20/2: 

Sáng 21/2: Nghỉ học

Sáng 22/2: Học Tiếng Anh 2 

Sáng 23/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 24/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D2 đổi tên chính thức Lớp KD02- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Sáng 27/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 28/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 1/3: Học Tiếng Anh 2 

Sáng 2/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 3/3: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 6/3: 

Sáng 7/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 8/3: Học Hóa sinh

Sáng 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 10/3: Học Hóa sinh

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng 14/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi.

Sáng 15/3: Học Hóa sinh

Sáng 16/3: 

Sáng 17/3: Học Hóa sinh

Sáng 18/3: Thi Tiếng Anh 2 P102+202A, từ 8h00

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 20/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 21/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 22/3: Học Hóa sinh

Sáng 23/3: Nghỉ học

Sáng 24/3: Học Hóa sinh

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 27/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại môn này)

Sáng 28/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 29/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại môn này)

Sáng 30/3: Học Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn quá 10 phút không được vào lớp, nghỉ 1 buổi không được thi. Học P303B

Sáng 31/3: 

Sáng 1/4: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích đinh lượng ca 1 từ 8h00, P102+202A

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 3/4: 

Sáng 4/4: Học Hóa dược 1

Sáng 5/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại môn này)

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: 

Sáng 8/4: THI Thực hành Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 từ 7h30 - 9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. P303B

Tuần 10/4 - 14/4: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Sáng 10/4: 

Sáng 11/4: 

Sáng 12/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại môn này)

Sáng 13/4: Học Hóa dược 1

Sáng 14/4: Thi Hóa sinh Phòng 1 thi từ 102A, Phòng 2 thi từ P304C từ 8h00

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4: 

Sáng 18/4: Học Hóa Dược 1

Sáng 19/4: Học Bệnh học

Sáng 20/4: Học Hóa dược 1

Sáng 21/4: Thi Tư tưởng Hồ chí Minh Phòng 1 thi từ 102A, Phòng 2 thi từ P303C từ 8h00

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 24/4: 

Sáng 25/4: Học Hóa Dược 1

Sáng 26/4: Học Bệnh học

Sáng 27/4:

Sáng 28/4:  Học Hóa dược 1

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5- 5/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 3/5: Học Bệnh học

Sáng 4/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 5/5: Học Hóa Dược 2

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 8/5: 

Sáng 9/5: 

Sáng 10/5: Học Bệnh học

Sáng 11/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 12/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 15/5: 

Sáng 16/5: 

Sáng 17/5: Học Bệnh học

Sáng 18/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 19/5: THI Lý thuyết Hóa dược 1, ca 1 từ 8h00, P101+102A

Tuần 22/5 - 26/5: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 24/5: Học Bệnh học

Sáng 25/5: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 26/5: 

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 29/5: 

Sáng 30/5: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 31/5: Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 1/6: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 2/6: 

Tuần 5/6 - 9/6: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6:

Sáng 7/6: Thi Bệnh học P102+202A ca 1 từ 8h00

Sáng 8/6: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 8/6: THI lại lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lương P101A, từ 14h00

Sáng 9/6: Giáo dục thể chất 2 (15 tiết) Nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD02 - K9 học tại P102A 

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: Học thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Sáng 14/6: THI Giáo dục thể chất 2 

Sáng 15/6: THI thực hành Hóa dược, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30.

Chiều 15/6: THI lại Tiếng Anh 2  P202A, từ 14h00

Sáng 16/6: THI Lý thuyết Hóa dược 2 ca 2 từ 9h30, P303+304 Nhà C

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B. từ 14h00

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 14/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  15/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng  16/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  17/8: 

Sáng  18/8: Học Thực vật dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 21/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  22/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng  23/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  24/8: 

Sáng  25/8: Học Thực vật dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 28/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  29/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng  30/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Sáng  31/8: 

Sáng  1/9: Học Thực vật dược

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 6/9: 

Sáng 7/9: Học Dược liệu 1

Sáng 8/9: Học Thực vật dược

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 11/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 12/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 13/9: 

Sáng 14/9: Học Dược liệu 1

Sáng 15/9: Học Thực vật dược

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 18/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 19/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 20/9: THI Tổ chức quản lý dược, P102 A ( phòng 1), P203C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 21/9: Học Dược liệu 1

Sáng 22/9: Học Thực vật dược

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 25/9:  Học Dược liệu 1

Sáng 26/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: Học Dược liệu 2

Sáng 29/9: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 102A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 2/10:  Học Dược liệu 2

Sáng 3/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 4/10: 

Sáng 5/10: THi Lý thuyết Dược liệu 1 ca 2 từ 9h30, P101+102A

Sáng 6/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 102A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 9/10 - 13/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 9/10:  Học Dược liệu 2

Sáng 10/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 11/10: 

Sáng 12/10: Học Dược liệu 2

Sáng 13/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 102A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 16/10 - 20/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 16/10:  Học Dược liệu 2

Sáng 17/10:  THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Sáng 18/10: 

Sáng 19/10: Học Dược liệu 2

Sáng 20/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 23/10 - 27/10: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 23/10:  Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 24/10: 

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 27/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 30/10 - 3/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 30/10:  Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 31/10: 

Sáng 1/11: 

Sáng 2/11: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 3/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Tuần 6/11 - 10/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 6/11:  Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học 

Sáng 7/11: 

Sáng 8/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 9/11: THI Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30.

Sáng 10/11: THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Tuần 13/11 - 17/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 13/11:  

Sáng 14/11: 

Sáng 15/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 16/11: Học Dược lý 1

Sáng 17/11: THI Lý thuyết Dược liệu 2 P303+304C từ 8h00

Tuần 20/11 - 24/11: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Sáng 20/11:  

Sáng 21/11: 

Sáng 22/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 23/11: Học Dược lý 1

Sáng 24/11: Học Dược lý 1

Tuần 27/11 - 2/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11:  

Sáng 28/11: Học Dược lý 1

Sáng 29/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 30/11: Học Dược lý 1

Sáng 1/12: Học Dược lý 1

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 4/12:  

Sáng 5/12: Thi Lý thuyết Thực vật dược P303+304C, từ 8h00

Sáng 6/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 7/12: Học Dược lý 2

Sáng 8/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 11/12:  

Chiều 12/12: Học Dược lý 2 từ 13h30, P101A

Sáng 13/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 14/12: Học Dược lý 2

Sáng 15/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 18/12:  

Sáng 19/12: 

Sáng 20/12: Thi Lý thuyết Dược lý 1 từ 8h00, P303 + 304C

Sáng 21/12: Học Dược lý 2

Sáng 22/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 25/12 - 2/1/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 25/12:  

Chiều 26/12: Học Dược lý 2 từ 13h30

Sáng 27/12: 

Sáng 28/12: Học Dược lý 2

Sáng 29/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ Lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:

Từ 9/10:  Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 4/1: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P203+204C, từ 8h00

Sáng 5/1: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1:  Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 11/1: 

Chiều 11/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Sáng 12/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 15/1: 

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Chiều 17/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 18/1: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 19/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD02 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: 

Sáng 23/1: 

Sáng 24/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 P204C (phòng 1) + P304C (phòng 2) ca 1 từ 8h00

Sáng 25/1: 

Sáng 26/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 29/1: 

Sáng 30/1: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 2 từ 9h30, P203+204C

Sáng 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Sáng 4/2: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1 P303+304C từ 8h00

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.