Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D1

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần từ 16/1- 18/1

Lịch thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ, P303B ca 1 từ 7h30

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: Thi lại Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1 P202A, từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

 

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 27/3: 

Sáng 28/3: 

Sáng 29/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 30/3: Thi Tiếng Anh 2 ca 2 từ 9h30, P101+102A

Sáng 31/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Tuần 3/4- 8/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Sáng 3/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 4/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 5/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Tuần 10/4- 14/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Lớp K9D1 đổi tên chính thức Lớp KD01- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Sáng 10/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 11/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 12/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 13/4: 

Sáng 14/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4- 22/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 18/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 19/4: Học Hóa Dược 1 

Sáng 20/4: 

Sáng 21/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4- 28/4: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 24/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 25/4: Học Hóa Dược 2

Sáng 26/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 27/4: Học Hóa Dược 2

Sáng 28/4: Học Thực hành  Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5- 5/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 3/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 4/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 5/5: Học Thực hành  Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 6/5: THI Bệnh học ca 2 từ 9h30 P303C+304C

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 8/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 9/5: Học Hóa Dược 1 

Sáng 10/5: 

Sáng 11/5: Học Hóa Dược 1

Sáng 12/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 20/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 15/5: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 16/5: Học Hóa Dược 2

Sáng 17/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 18/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 19/5: 

Tuần 22/5 - 26/5: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 22/5: 

Sáng 23/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 24/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 25/5: 

Sáng 26/5: THI lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 1 từ 8h00, P102A (phòng 1) + P303C (phòng 2)

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 29/5: Học Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Sáng 30/5: Học Giáo dục thể chất 2 ( 15 tiết), Nghỉ 01 buổi học lại

Sáng 31/5: 

Sáng 1/6: THI lý thuyết Hóa dược 1 ca 1 từ 8h00, P102A +202A

Sáng 2/6: Học Giáo dục thể chất 2 ( 15 tiết), Nghỉ 01 buổi học lại

Tuần 5/6 - 11/6: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6: 

Sáng 7/6: THI Giáo dục thể chất 2 ( 15 tiết).

Chiều 8/6: THI lại lý thuyết Hóa Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 1 từ 14h00, P101A

Sáng 9/6: THI Thực hành Hóa dược P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30

Tuần 12/6 - 17/6: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 12/6: 

Sáng 13/6: 

Sáng 14/6: THI lý thuyết Hóa Dược 2. Ca 1 P101+202A. từ 8h00

Chiều 15/6: THI lại Tiếng Anh 2 từ 14h00, P202A

Sáng 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B, từ 14h00

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 từ 8h00, P202A

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 14/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 15/8: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 16/8: Học Thực vật dược

Sáng 17/8: 

Sáng 18/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 21/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 22/8: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 23/8: Học Thực vật dược

Sáng 24/8: 

Sáng 25/8: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 28/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 29/8: 

Sáng 30/8: Học Thực vật dược

Sáng 31/8: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 1/9: Học Tổ chức quản lý dược

Từ 2/9 - 4/9 : Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Sáng 5/9: Học Dược liệu 1

Sáng 6/9: Học Thực vật dược

Sáng 7/9: 

Sáng 8/9: Học Dược liệu 1

Sáng 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 11/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 12/9: Học Dược liệu 1

Sáng 13/9: Học Thực vật dược

Sáng 14/9: Thi ca 1 Tổ chức quản lý Dược từ 8h00, Phòng 1 thi tại 302C, Phòng 2 thi tại 203C

Sáng 15/9: Học Dược liệu 1

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 18/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 19/9: Học Dược liệu 1

Sáng 20/9: Học Thực vật dược

Sáng 21/9: 

Sáng 22/9: Học Dược liệu 1

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 25/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 26/9: Học Dược liệu 2

Sáng 27/9: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 28/9: 

Sáng 29/9: Học Dược liệu 2

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD01 - K9 học tại P202A

Sáng 2/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P202A

Sáng 3/10: THI lý thuyết Dược liệu 1  P203C ( phòng 1) + 303C ( phòng 2)

Sáng 4/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 202A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 5/10: 

Sáng 6/10: Học Dược liệu 2

Tuần 9/10 - 13/10:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 9/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 

Sáng 10/10: Học Dược liệu 2

Sáng 11/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp tại phòng 101A. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 12/10: 

Sáng 13/10: Học Dược liệu 2

Tuần 16/10 - 21/10:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 16/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 

Sáng 17/10: Học Dược liệu 2

Sáng 18/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/10: 

Sáng 20/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 23/10 - 27/10:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 23/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 

Sáng 24/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: THI Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) 101A

Sáng 27/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 30/10 - 3/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 30/10: 

Sáng 31/10: Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 1/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 2/11: 

Sáng 3/11: Học Thực hành Dược liệu, P303B, Học Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 6/11 - 10/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 6/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 7/11: THI Thực hành Dược liệu, P303B, nhóm 1  từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Sáng 8/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 9/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 10/11: 

Tuần 13/11 - 17/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 13/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 14/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 15/11:  THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Sáng 16/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 17/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 20/11 - 25/11:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 20/11: 

Sáng 21/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 22/11:  

Sáng 23/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 24/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 27/11 - 1/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 27/11: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 28/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 29/11:  

Sáng 30/11: THI Dược liệu 2 (lý thuyết) P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 1/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 4/12 - 8/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 4/12: 

Sáng 5/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/12:  

Sáng 7/12: THI Thực vật dược (lý thuyết) P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 8/12: Học Dược lý 1

Tuần 11/12 - 15/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12: Học Dược lý 1

Sáng 13/12:  Học Dược lý 1

Sáng 14/12: 

Sáng 15/12: THI Tiếng Anh chuyên ngành P101A (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Tuần 18/12 - 22/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 18/12: 

Sáng 19/12: 

Sáng 20/12:  Học Dược lý 1

Sáng 21/12: THI Quản lý tồn trữ thuốc P203C (phòng 1) + 304C (phòng 2) từ 8h00

Sáng 22/12: Học Dược lý 1

Tuần 25/12 - 29/12:

Từ 9/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 25/12: 

Sáng 26/12: Học Dược lý 1

Sáng 27/12:  Học Dược lý 2

Sáng 28/12: 

Sáng 29/12: Học Dược lý 2

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ Lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 1/1: 

Sáng 2/1: 

Sáng 3/1:  Học Dược lý 2

Sáng 4/1: 

Sáng 5/1: Học Dược lý 2

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 8/1: 

Sáng 9/1: 

Sáng 10/1:  Thi Lý thuyết Dược lý 1 P203+204C, từ 8h00

Sáng 11/1: Học Dược lý 2

Chiều 11/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Sáng 12/1: 

Sáng 13/1: Thi lại Lý thuyết Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 15/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Sáng 17/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 18/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/1: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1, P203+204C từ 8h00

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Sáng 22/1: Học Dược lý P101A

Sáng 23/1: 

Sáng 24/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 25/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 26/1: 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 29/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2  từ 9h30-11h30. 

Sáng 30/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 ca 1 từ 8h00, P203+204C

Sáng 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 5/3: Học Bào chế 1

Sáng 6/3: HHọc Pháp chế dược

Sáng 7/3: Học Bào chế 1

Sáng 8/3: 

Sáng 9/3: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 12/3: Học Bào chế 1

Sáng 13/3: Học Pháp chế dược

Sáng 14/3: Học Bào chế 1

Sáng 15/3: 

Sáng 16/3: Học Kiểm nghiệm thuốc P102A

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 19/3: Học Bào chế 1

Sáng 20/3: Học Pháp chế dược

Sáng 21/3: Học Bào chế 1

Sáng 22/3: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 23/3: 

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 26/3: Học Bào chế 2

Sáng 27/3: Học Pháp chế dược

Chiều 28/3: Thi lại Thực hành Dược lý P304B, 13h30

Sáng 29/3: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 30/3: 

Tuần 2/4 - 7/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 2/4:  Học Bào chế 2

Sáng 3/4: Học Pháp chế dược

Sáng  4/4: Học Bào chế 2

Sáng 5/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 6/4: 

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304C

Tuần 9/4 - 14/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 9/4:  Học Bào chế 2

Sáng 10/4: Học Pháp chế dược

Sáng 11/4: Học Bào chế 2

Sáng 12/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Sáng 13/4: 

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 16/4:  Học Bào chế 2

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Sáng 18/4: Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 19/4: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 7h30, K9D2 học ca 2 từ 9h30. P304B

Sáng 20/4: Thi lại Dược lý 1 P203+204C từ 8h00

Sáng 21/4: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P303+304C từ 8h00

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 23/4:  Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 + D4 + D5 (P203C)

Sáng 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4: Học Marketing Dược

Chiều 26/4: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 13h30, K9D2 học ca 2 từ 15h00. P304B

Sáng 27/4: Thi lại Dược lý 2 : D1 + D2 (P204C), D4 +D5 (P203C) từ 8h00

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 2/5:  Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h00, nhóm 2 học từ 9h00-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học này

Sáng 3/5:

Chiều 3/5: Học lại Thực hành Dược lý K9D1 học ca 1 từ 13h30, K9D2 học ca 2 từ 15h00. P304B

Sáng 4/5: Học Marketing Dược

Chiều 4/5: Thi lại Thực hành Dược lý K9D1 từ 13h30, K9D2 từ 14h30. P304B

Tuần 7/5 - 12/5/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 7/5:  

Sáng 8/5:

Sáng 9/5: Học Thực hành Bào chế  P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h00, nhóm 2 học từ 9h00-11h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học này

Sáng 10/5:

Sáng 11/5: Học Marketing Dược

Sáng 12/5: Thi Kiểm nghiệm thuốc P303+304C, ca 2 từ 9h30

Tuần 21/5 - 26/5/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 21/5: 

Sáng 22/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 23/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 24/5: 

Sáng 25/5: Học Marketing Dược

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 28/5: 

Sáng 29/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 30/5: Học Giáo dục thể chất 3 

Sáng 31/5: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 1/6: Học Marketing Dược

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 4/6: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 5/6: 

Sáng 6/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2 P204C (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 8h15

Sáng 7/6: Học Giáo dục thể chất 3 

Sáng 8/6: 

Tuần 11/6 - 16/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 11/6: 

Sáng 12/6: Học Giáo dục thể chất 3 

Sáng 13/6: 

Sáng 14/6: Thi Pháp chế dược P204 (phòng 1)+304C (phòng 2) từ 8h15

Sáng 15/6: Thi Giáo dục thể chất 3

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD01 - K9 học tại P101A

Sáng 18/6: Thi Marketting Dược P203+204C từ 9h00

Sáng 19/6: 

Sáng 20/6: Thi Đường lối cách mạng của Đảng CSVN P203+204C từ 9h30

Sáng 21/6: 

Sáng 22/6: 

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 20/8 : Học Dược lâm sàng 1

Sáng 21/8: 

Sáng 22/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 23/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 24/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Sáng 27/8 : Học Dược lâm sàng 1

Sáng 28/8: 

Sáng 29/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 30/8: Học Dược lâm sàng 1

Sáng 31/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Từ 1/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 5/9 : Học Dược lâm sàng 2

Sáng 6/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 7/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 10/9 - 14/9: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 10/9 : Học Dược lâm sàng 2

Sáng 11/9: 

Sáng 12/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 13/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 14/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9:Lớp KD01 - K9 học tại P102A

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Sáng 17/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng  18/9: 

Sáng  19/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 20/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng  21/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 24/9 - 28/9: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 24/9 :Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P101 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 25/9: 

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 26/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P101 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Sáng 27/9: 

Sáng 28/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 28/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10:  Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 1/10 : Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P101A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 2/10: Học Dược lý 1 P101A 

Sáng 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P101A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 4/10: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1 P101+102A từ 8h00

Sáng 5/10:  

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 8/10 : Học Kinh tế dược

Sáng 9/10: Học Kinh tế dược

Sáng 10/10: Thi Quản trị kinh doanh dược P101+202A, từ 8h15

Sáng 11/10: Thi lại kiểm nghiệm thuốc P101 từ 8h15

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P101A từ 8h15

Tuần 15/10 - 19/10:Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 15/10 : 

Sáng 16/10: Học kinh tế dược

Sáng 17/10: Học kinh tế dược

Sáng 18/10: 

Sáng 19/10: Thi lý thuyết Dược lâm sàng 2 ca 2 từ 9h30, P203+204C

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10:Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 22/10 : Học kinh tế dược

Sáng 23/10: Học kinh tế dược

Sáng 24/10: 

Cả ngày 25/10: Thi Thực hành dược lâm sàng, sáng nhóm 1 thi từ 7h30, chiều nhóm 2 thi từ 13h30

Sáng 26/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11:Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng 31/10: Thi Kinh tế dược p203+204 nhà C, từ 8h00

Chiều 1/11: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P101A từ 13h30. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc học tập. 

Kế hoạch thực tập nghề nghiệp. Thực tập từ 5/11/2018, thực tập tại BV Y học Phòng không không quân, 225 Trường Chinh, thực tập các buổi sáng. Kế hoạch cụ thể chuyển đến các lớp chậm nhất 2/11/2018 sẽ được cập nhật trên thời khóa biểu. Sinh viên chú ý theo dõi. 

LỊCH THỰC TẬP KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

Từ 5/11 - 16/11/2018: Nhóm 1 + 2 thực tập tại Viện Phòng không không quân, 225 Trường Chinh. 8h00 ngày 5/11, có mặt ở tầng 6 nhà 6 tầng tập trung.

                                   Nhóm 3 + 4 thực tập tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, 49 Thái Thịnh. 9h00 ngày 5/11 có mặt tại tầng 4 Hội trường Hoa sen.

Lịch thi lại hàng tuần sẽ được cập nhật trên thời khóa biểu, sinh viên chú ý theo dõi.

Sáng 10/11: Thi lại Bào chế 1, 8h00 

Chiều 10/11: THi lại Bào chế 2, 14h00

Tuần 19/11 - 23/11: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng  19/11: Học Dược học cổ truyền

Sáng  20/11: 

Sáng  21/11:  Học  Dược học cổ truyền

Sáng  22/11: 

Sáng  23/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 26/11 - 30/11: Lớp KD01 - K9 học tại P101A. 

Sáng  26/11: Học Dược học cổ truyền

Sáng  27/11: 

Sáng  28/11:  Học  Dược học cổ truyền

Sáng  29/11: 

Sáng  30/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 3/12 - 7/12: Lớp KD01 - K9 học tại P303 Nhà C.

Chú ý Nhà trường đang sửa các phòng học tại Nhà A và B nên sinh viên để xe đúng nơi quy định và đi lại chú ý quan sát đảm bảo an toàn. 

Sáng  3/12: 

Sáng  4/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  5/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng  6/12: 

Sáng  7/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Tuần 10/12 - 15/12: Lớp KD01 - K9 học tại P303 Nhà C.

Cả ngày 10/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc. Sáng 7h30, chiều 13h30 vào học

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 13/12: THI Dược học cổ truyền ca 1 từ 8h00, P303+304C. Yêu cầu sau khi thi toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập nghề nghiệp.

Sáng 14/12: 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi