Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp ĐD03K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Tên lớp ĐD03K8
Khi sinh viên làm bài kiểm tra bài thi thì phải điền đầy đủ thông tin mã lớp.
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương


 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2:

Chiều 13/2: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P102A

Chiều 14/2: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P101A

Chiều 15/2: nghỉ học

Chiều 16/2: 

Chiều 17/2: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Tuần 20/2 - 24/2:

Chiều 20/2: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P102A

Chiều 21/2: 

Chiều 22/2: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P302C

Chiều 23/2: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P102A

Chiều 24/2: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P304C

Tuần 27/2 - 3/3:

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Chiều 27/2: 

Chiều 28/2: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P101A

Chiều 1/3: nghỉ

Chiều 2/3: Học Điều dưỡng người  bệnh Mắt P203 Nhà C

Chiều 3/3: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P302C

Sáng 4/3: THI Giáo dục sức khỏe- THĐD P304C từ 8h00

Tuần 6/3 - 10/3:

Chiều 6/3: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P102A

Chiều 7/3: 

Sáng 8/3: THI Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 2 P202A, từ 8h00

Chiều 9/3: Học Điều dưỡng người  bệnh Mắt P101 Nhà A

Chiều 10/3: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P304C

Tuần 13/3 - 17/3:

Chiều 13/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P101A

Chiều 14/3: Nghỉ

Chiều15/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Chiều 16/3: 

Chiều 17/3: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P304C

Tuần 20/3 - 24/3:

Chiều 20/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P102A

Chiều 21/3: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực P102A

Chiều 22/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Chiều 23/3: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực P304C

Chiều 24/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Tuần 27/3 - 31/3:

Chiều 27/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P303C

Chiều 28/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P305B

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 31/3: Thi Điều dưỡng người bệnh Mắt ca 2 từ 15h30 P102A

Tuần 10/4 - 14/4:

Chiều 10/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 11/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 12/4: 

Chiều 13/4: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P304C

Chiều 14/4: THI Chăm sóc người lớn bệnh ngoại khoa P304C ca 2 từ 15h30

Tuần 17/4 - 22/4:

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 18/4: 

Chiều 19/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 20/4: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P101A

Chiều 21/4:

Tuần 24/4 - 28/4:

Chiều 24/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P203C

Chiều 25/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P305B

Chiều 26/4: 

Chiều 27/4: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P304C

Chiều 28/4:

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5:

Chiều 3/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P202A

Chiều 4/5: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P101A

Chiều 5/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P202A

Tuần 9/5 - 12/5:

Chiều 8/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P305B

Chiều 9/5: 

Chiều 10/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P202A

Chiều 11/5: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P203C

Chiều 12/5: 

Sáng 13/5: Thi lại Vi sinh ký sinh trùng P305B, 8h30

Tuần 15/5 - 20/5:

Chiều 15/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P304C

Chiều 16/5: 

Chiều 17/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P304C

Chiều 18/5:

Chiều 19/5: Thi CSSK người lớn bệnh Nội khoa P101A, từ 14h00

Tuần 22/5 - 27/5:

Chiều 22/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P303C

Chiều 23/5: Thi CSSK cộng đồng P304C, từ 14h00. Thi xong cả lớp ở lại giải đáp đề cương môn CSSK tâm thần.

Chiều 24/5: 

Chiều 25/5:

Chiều 26/5: Thi CSSK người bệnh tâm thần P102A, ca 2 từ 15h30

Tuần 29/5 - 3/6: Nghỉ

Từ 5/6 - 23/6/2017: Thực tập cộng đồng theo kế hoạch của nhà trường.

Lịch học từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 14/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P304C

Chiều 15/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P305B

Chiều 16/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P102A

Chiều 17/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P302C

Chiều 18/8: 

Tuần 21/8 - 26/8: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 21/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P304C

Chiều 22/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P305B

Chiều 23/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P303C

Chiều 24/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P102A

Chiều 25/8: 

Tuần 28/8 - 1/9: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 28/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P304C

Chiều 29/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P305B

Chiều 30/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P303C

Chiều 31/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P102A

Chiều 1/9: 

Từ 2/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 4/9: 

Chiều 5/9: 

Chiều 6/9: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P303C

Chiều 7/9: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P101A

Chiều 8/9: 

Tuần 11/9 - 15/9: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 11/9: Học Điều dưỡng người bệnh Răng hàm mặt P304C (15 tiết)

Chiều 12/9: Học Điều dưỡng người bệnh Răng hàm mặt P101A (15 tiết)

Chiều 13/9: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P303C

Chiều 14/9: 

Chiều 15/9: Thi Điều dưỡng người bệnh Tai Mũi Họng P203C từ 14h00

Tuần 18/9 - 22/9: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 18/9: 

Chiều 19/9: Học Điều dưỡng người bệnh Răng hàm mặt P305B (15 tiết)

Chiều 20/9: THI Chăm sóc sức khỏe trẻ em P101A, từ 14h00

Chiều 21/9: 

Chiều 22/9: Học chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình P303C

Tuần 25/9 - 30/9: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 25/9: 

Chiều 26/9: Học Điều dưỡng người bệnh Răng Da Liễu P305B (15 tiết)

Chiều 27/9: 

Chiều 28/9: Học chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình P302C

Chiều 29/9: Học chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình P302C

Tuần 2/10 - 6/10: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 2/10: Học Điều dưỡng người bệnh  Da Liễu P304C (15 tiết)

Chiều 3/10: Học Điều dưỡng người bệnh  Da Liễu P203C(15 tiết)

Chiều 4/10: 

Chiều 5/10: Học chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình P304C

Chiều 6/10: Học chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình P204C

Tuần 9/10 - 13/10: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 9/10: Học Thực hành nghiên cứu khoa học P304C (15 tiết)

Chiều 10/10: THI Điều dưỡng người bệnh  răng hàm mặt P304C

Chiều 11/10:  Học Thực hành nghiên cứu khoa học P203C (15 tiết)

Chiều 12/10: Học chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình P304C

Chiều 13/10: 

Tuần 16/10 - 20/10: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 16/10: Học Thực hành nghiên cứu khoa học P203C (15 tiết)

Chiều 17/10: Học Thực hành nghiên cứu khoa học P204C (15 tiết)

Chiều 18/10:  

Chiều 19/10: Thi Điều dưỡng người bệnh da liễu P101A, ca 2 từ 15h30

Chiều 20/10: 

Tuần 16/10 - 20/10: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 16/10: Học Thực hành nghiên cứu khoa học P203C (15 tiết)

Chiều 17/10: Học Thực hành nghiên cứu khoa học P204C (15 tiết)

Chiều 18/10:  

Chiều 19/10: Thi Điều dưỡng người bệnh da liễu P101A, ca 2 từ 15h30

Chiều 20/10: 

Tuần 23/10 - 28/10: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 23/10: 

Chiều 24/10: THI Thực hành nghiên cứu khoa học P204C  từ 14h00

Chiều 25/10:  

Chiều 26/10:

Chiều 27/10:  Thi Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và gia đình P204C, ca 2 từ 15h30

Thi xong cả lớp ở lại, nhà trường phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện từ 6/11-29/12/2017.

Địa điểm: Viện y học phòng không không quân.

Thời gian: Đi thực tập cả ngày

Lịch học từ 1/1 - 7/1: nghỉ

Chiều 8/1: Tập trung tại trường P203 Nhà C. 15h00

Từ 9/1: Đi thực tập tốt nghiệp tại viện Y học phòng không không quân ( vòng 2). 

Nộp báo cáo thực tập vòng 1: 12/1 9h00, P101A

Lịch thực tập tốt nghiệp Khoa sản + nhi tại BV Y học cổ truyền Hà Nội. Từ 5/3-30/3/2018

Từ 9/4 - 13/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Yêu cầu toàn bộ sinh viên còn nợ môn lên văn phòng đóng tiền học lại tất cả các môn để Phòng Đào tạo  bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 10/4/2018.

Từ 23/4 - 1/5

THÔNG BÁO:

1. Nhà trường sẽ hoàn thiện điểm cho tất cả sinh viên trước ngày 27/4 để xét điều kiện thi tốt nghiệp. Vậy sinh viên nào còn đang học với K9, K10 đã học xong và đang học mà chưa thi thì liên hệ Phòng đào tạo để được sắp xếp lịch thi ngay.

2. Hiện tại có 1 số môn sinh viên chưa đóng tiền học lại, nhà trường sẽ không sắp xếp lịch học lại, nên yêu cầu các sinh viên còn nợ môn nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại vào ngày 23/4/2018.

Tiền học ôn thi các môn nâng cao là 980.000 đ. Yêu cầu sinh viên hoàn thiện trước ngày 26/4.

Lịch học và ôn thi các môn tốt nghiệp sau nghỉ lễ 30/4, 1/5 có lịch sẽ thông báo trên thời khóa biểu.

Lịch học các môn nâng cao sẽ bắt đầu từ 11/5-26/5 ( lịch cụ thể sẽ cập nhật trước vào thứ 6 ngày 4/5)

Dự kiến thi các môn nâng cao tốt nghiệp ra trường: 29/5/2018

Từ 7/5 - 11/5: yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ 100%

Sáng 11/5:  Học nội khoa chuyên sâu. P303C

Chiều 11/5: Học nội khoa chuyên sâu P102A

Sáng 12/5: Học Quản lý điều dưỡng P303C

Chiều 12/5: Học Quản lý điều dưỡng P303C

Từ 14/5 - 18/5: yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ 100%

Sáng 11/5:  Học nội khoa chuyên sâu. P303C

Chiều 11/5: Học nội khoa chuyên sâu P102A

Sáng 12/5: Học Quản lý điều dưỡng P303C

Chiều 12/5: Học Quản lý điều dưỡng P303C

Từ 15/5 - 19/5: yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ 100%

Sáng Thứ 3 (15/5):  Học nội khoa chuyên sâu. P203C

Cả ngày thứ 4 (16/5): Học nội khoa chuyên sâu. Sáng P203C, chiều P102A

Chiều thứ 6 (18/5): Học nội khoa chuyên sâu. P203C

Cả ngày thứ 7 (19/5): Học Ngoại khoa chuyên sâu P102A

Từ 21/5 - 26/5:

Cả ngày 24/5: Học Ngoại khoa chuyên sâu P101A

Cả ngày 26/5: Học Ngoại khoa chuyên sâu P204C

THI 3 môn chuyên sâu

Thi vào ngày 31/5/2018

Sáng 31/5: 7H00 có mặt tại phòng thi P202 Nhà A. Thi môn Nội khoa chuyên sâu (90p), Ngoại khoa chuyên sâu (90p)

Chiều 31/5: 13h00 có mặt tại Phòng 202 Nhà A. Thi  môn Quản lý điều dưỡng chuyên sâu (90p)

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi