Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp D09K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lớp K8D2 đổi chính thức thành tên lớp D09K8 - Giáo viên Chủ nhiệm Cô Trang.

Sinh viên ghi tên lớp vào bài kiểm tra, bài thi là D09K8

 

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5- 5/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 3/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 4/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 5/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 8/5- 12/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 8/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 9/5: 

Chiều 10/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 11/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 12/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 13/5: Thi lại vi sinh ký sinh trùng P305B, từ 8h30

Tuần 15/5- 20/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 15/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 16/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 17/5: 

Chiều 18/5: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 19/5: Học Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 20/5: Thi lại Thực hành Hóa dược P303B, 7h30

Chiều 20/5: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1, ca 1 từ 14h00, P202A (phòng 1), P305B (phòng 2)

Tuần 22/5- 27/5: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 22/5: 

Chiều 23/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 1 thi từ 13h30

Chiều 24/5: 

Sáng 25/5: Học Thực hành Dược lâm sàng P304C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 25/5: Học Thực hành Dược lâm sàng P303C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 26/5: THI Thực hành Kiểm nghiệm thuốc P304B, nhóm 2 thi từ 13h30

Tuần 29/5- 3/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: THI Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc P303+304C, từ 14h00

Chiều 31/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 1/6: Học Thực hành Dược lâm sàng P304C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 1/6: Học Thực hành Dược lâm sàng P303C ( học phòng lý thuyết và học cả lớp không chia ca). đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 2/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 3/6: Thi lại Marketing Dược P304C, từ 8h00 ( Thi lại có Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hà (89), Trần Nhật lệ, Trần Thị Hoài Nhung, Nông Văn Sơn, Nguyễn Thị Tuyết)

Tuần 5/6- 11/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Lịch nghỉ hè từ 23/6/2017

Chiều 5/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 6/6: THI vấn đáp Thực hành Dược lâm sàng P303C từ 13h30, nhóm 1 thi, nhóm 2 nghỉ.

Chiều 7/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 8/6: THI vấn đáp Thực hành Dược lâm sàng P303C từ 13h30, nhóm 2 thi, nhóm 1 nghỉ.

Chiều 9/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 10/6: 

Sáng 11/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 1 P101A, từ 8h00

Tuần 12/6- 23/6: Lớp D09K8 học tại P303C

Chiều 12/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 13/6: THI Lý thuyết Dược lâm sàng 2. P202A (phòng 1), P305B (phòng 2) 14h00

Chiều 14/6: 

Chiều 15/6: 

Chiều 16/6: 

Chiều 17/6: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 P101+102A. 14h00

Sáng 18/6: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 từ 8h00, P101+102A

Lịch nghỉ hè: Lớp bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Từ 4/9 lớp sẽ đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

Từ 4/9 - 6/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 4/9: Nghỉ bù lễ 2/9

Chiều 5/9: Học Kinh tế dược P305B

Chiều 6/9: 

Chiều 7/9: Học Quản trị kinh doanh dược P202A

Chiều 8/9: Học Kinh tế dược P101A

Từ 11/9 - 15/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 11/9: 

Chiều 12/9: Học Kinh tế dược P305B

Chiều 13/9: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 14/9: Học Quản trị kinh doanh dược P101A

Chiều 15/9: Học Kinh tế dược P302C

Từ 18/9 - 22/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 18/9: 

Chiều 19/9: Học Kinh tế dược P203C

Chiều 20/9: Học Hóa Dược 3 P302C

Chiều 21/9: Học Quản trị kinh doanh dược P202A

Chiều 22/9: Học Kinh tế dược P101A

Từ 25/9 - 30/9: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 25/9: 

Chiều 26/9: Học Pháp Chế Dược P101A

Chiều 27/9: Học Hóa Dược 3 P101A

Chiều 28/9: Học Quản trị kinh doanh dược P101A

Chiều 29/9: 

Chiều 30/9: Thi Kinh tế Dược P101A+ 102A từ 14h

Từ 2/10 - 6/10: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 2/10: 

Chiều 3/10: Học Pháp Chế Dược P303C

Chiều 4/10: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 5/10: Học Quản trị kinh doanh dược P102A

Chiều 6/10: Học Pháp Chế Dược P203C

Từ 9/10 - 13/10: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 9/10: 

Chiều 10/10: Học Pháp Chế Dược P202A

Chiều 11/10: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 12/10: Học Quản trị kinh doanh dược P101A

Chiều 13/10: Học Pháp Chế Dược P204C

Từ 16/10 - 19/10: Lớp D09- K8 chú ý lịch phòng học hàng ngày để đi học đầy đủ, đúng giờ

Chiều 16/10: 

Chiều 17/10: Học Pháp Chế Dược P303C

Chiều 18/10: Học Hóa Dược 3 P102A

Chiều 19/10: THI Quản trị kinh doanh dược P101+202A ca 1 từ 14h00

Chiều 20/10: 

Từ 23/10 - 3/11: Lớp D09- K8 

Chiều 26/10: Thi Pháp chế Dược P203 C (phòng 1)+ P204C (phòng 2)  ca 1 từ 14h00

Chiều 30/10: Thi Hóa dược 3 P203 C (phòng 1)+ P304C (phòng 2)  ca 1 từ 14h00

 Thi xong cả lớp ở lại, nhà trường phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện từ 6/11-1/12/2017.

Địa điểm: Bệnh viện châm cứu trung ương

Thời gian: Đi thực tập buổi chiều

Tuần từ 4/12 - 9/12

CHIỀU 5/12: Thi bù Giáo dục thể chất ( đi đủ 100%)

Viết báo cáo: 12/12 nộp báo cáo về phòng đào tạo. 15h00, P303C

Đến nộp gặp cô Phương lấy nhận xét bệnh viện để đóng vào cuối quyển báo cáo.

Lịch thi lại từ 11/12 xem trên lịch học của lớp. 

Lịch Thi lại Khóa 8

Từ 11/12 - 16/12: 

Chiều 15/12: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A

Sáng 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng D11 - K8 ( P304C) + D12 - K8 ( P303C) ca 2 từ 9h30

Chiều 16/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1 D08 + D09 - K8 (P304C), D10 - K8 (P303C) từ 14h00

Lịch thi các môn tiếp theo sẽ được cập nhật vào 12/12. Sinh viên chú ý theo dõi để có kế hoạch ôn tập và đi thi đúng lịch. Thi lần 2 nhà trường sẽ thực hiện coi thi nghiêm túc như lần 1.

Tuần từ 18/12 - 23/12: Lịch thi lại

Sáng 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D10 (P203C + 304C) ca 1 từ 8h00, D08 thi P203C ca 2 từ 9h30

Chiều 19/12: Thi lại Lý thuyết Kiểm nghiệm thuốc D11 (P102A) + D12 (202A) từ 14h00

Chiều 22/12: Thi Thực hành Dược lý P303B từ 13h30

Sáng 23/12: Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 2 D11 (P303C) + D12 (P304C) từ 8h00

Chiều 23/12: Thi Lại lý thuyết Dược lâm sàng 2 D08 +D09 (P303C) + D10 (P304C) từ 14h00

Tuần từ 25/12 - 29/12: Lịch thi lại:

Chiều 26/12: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc. P303C, từ 14h00

Chiều 27/12: Thi lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D08 + D09 + D12 từ 13h30 P304B

Sáng 29/12: Thi Lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc D10 +D11 từ 7h30 P304B

Chiều 29/12: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P204C

Nghỉ lễ: 30/12 - 2/1 Sau đó sẽ có lịch thi lại tiếp. 

Lịch học lại ( những môn không có lớp học: Mác 1, Mác 2, y đức, hóa đại cương - vô cơ, tư tưởng hồ chí minh ) sẽ được cập nhật sau

Tuần từ 1/1 - 6/1: Lịch thi lại:

Sáng 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D08 thi P303C từ 8h00, D09 + D11 + D12: Thi P304C từ 8h00,

Chiều 3/1: Thi lại Hóa dược 3: D10 thi P202A từ 15h30 (ca 2)

Sáng 4/1:

Chiều 4/1: Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp từ 8/1/2018, P202A, D08 + D09 ( 14h00), D10+D11 (15h00), D12 (16h00). 

Sáng 5/1: Thi lại Pháp chế dược P304C từ 9h30

Chiều 5/1:

Sáng 6/1: Thi lại Kinh tế dược (P101A), thi lại Quản trị kinh doanh Dược (P102A) từ 8h00

Từ 8/1 - 11/2: Thực tập tốt nghiệp nhà thuốc và công ty dược

Lịch Thực tập Tốt nghiệp Khóa 8  tại Khoa Dược. Thời gian: 02 tuần

  1. Đợt 1: Từ ngày 5/3 – hết ngày 16/3:

Lớp D12 thực tập Tại Bệnh viện châm cứu trung ương 49 Thái Thịnh

Chú ý: 9h00 sáng 5/3 tập trung tại Hội trường Hoa sen tầng 4 tòa nhà 11 tầng – BV châm cứu trung ương.

Lớp D09 + ½ D11: thực tập Tại Viện Y học Phòng không Không quân 225 Trường chinh. Nhóm 1 sáng 8h00, Nhóm 2 chiều 14h00 tập trung tại Phòng Huấn luyện Tầng 11 nhà 12 Tầng của viện. Danh sách nhóm liên hệ lớp trưởng.

  1. Đợt 2: Từ ngày 19/3 – hết ngày 30/3:

Lớp D08 thực tập Tại Bệnh viện châm cứu trung ương 49 Thái Thịnh

Chú ý: 9h00 sáng 19/3 tập trung tại Hội trường Hoa sen tầng 4 tòa nhà 11 tầng – BV châm cứu trung ương.

Lớp D10 + ½ D11: thực tập Tại Viện Y học Phòng không Không quân 225 Trường chinh. Nhóm 1 sáng 8h00, Nhóm 2 chiều 14h00 tập trung tại Phòng Huấn luyện Tầng 11 nhà 12 Tầng của viện. Danh sách nhóm liên hệ lớp trưởng

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần

Sinh viên hoàn thiện tiền học lại trước khi học. Đi học đầy đủ, Nghỉ học hoặc không đi học sẽ học lại và ra trường cùng Khóa 9.

Sáng 5/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 7h30-9h30, D10 học từ 9h30-11h30

Sáng 6/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 7/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 13h30-15h30, D10 học từ 15h30-17h30

Sáng 8/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Cả ngày 10/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P1. P303C.

Cả ngày 11/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P2. P303C.

Từ 12/3 - 18/3

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần

Sinh viên hoàn thiện tiền học lại trước khi học. Đi học đầy đủ, Nghỉ học hoặc không đi học sẽ học lại và ra trường cùng Khóa 9.

Sáng 12/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 7h30-9h30, D10 học từ 9h30-11h30

Sáng 13/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 14/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D08 học từ 13h30-15h30, D10 học từ 15h30-17h30

Sáng 15/3: Học lại Thực hành Dược lâm sàng P304C

Cả ngày 17/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P1. P303C.

Cả ngày 18/3: Học lại NLCB CN Mác Lê Nin P2. P303C.

Từ 19/3 - 25/3

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vậy Phòng đào tạo yêu cầu những sinh viên còn đang nợ những học phần kể trên, lên Phòng đào tạo để hoàn thiện tiền học lại trước ngày 21/3/2018. Sau khi hoàn thiện xong, nhà trường bố trí lớp học. 

Sáng 19/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D09, D11, D12 học từ 7h30-11h30

Sáng 20/3: THI Thực hành Dược lâm sàng P304C

Chiều 21/3: Học lại Thực hành Kiểm nghiệm thuốc. P304 nhà B. D09, D11, D12 học từ 13h30-17h30

Chiều 22/3: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 24/3: Thi lại NLCB CN Mác Lê Nin P1 từ 8h15, NLCB Mác Lê Nin 2 từ 9h30,  P202A

Từ 26/3 - 1/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Do sinh viên chưa hoàn thiện tiền học lại, nên Phòng Đào tạo chưa bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 28/3/2018.

Sáng 26/3: 

Sáng 27/3: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Chiều 28/3: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P202A

Chiều 29/3: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 30/3: Thi Thực hành Kiểm nghiệm D08, D10 ( danh sách Giáo viên đã chia)

Chiều 30/3: Thi Thực hành Kiểm nghiệm D11, D09, D12 ( danh sách Giáo viên đã chia)

Cả ngày 31/3: Hoc lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng P303C

Cả ngày 1/4: Hoc lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng P303C

Từ 2/4 - 7/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Chú ý: Tuần tới nhà trường xếp lịch học lại các môn sau: Xác suất thống kê, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Sinh học di truyền, LT Hóa đại cương vô cơ, Hữu cơ và PTĐL, Giải phẫu sinh lý, Y đức, Vật lý đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Do sinh viên chưa hoàn thiện tiền học lại, nên Phòng Đào tạo chưa bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 28/3/2018.

Sáng 2/4: D08 Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 3/4: Học lại Đảm bảo chất lượng thuốc P304C

Chiều 3/4: Học lại Thực hành Dược lý P304B

Sáng 4/4:

Sáng 5/4: Thi Thực hành Dược lý P304B. từ 7h30

Chiều 5/4: 

Cả ngày 6/4: Học lại Sinh học di truyền P204C

Cả ngày 7/4: 

Cả ngày 8/4: Học lại Xác suất thống kê P303C

Từ 9/4 - 13/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Toàn bộ sinh viên khóa 8 theo dõi Lịch học lại được cập nhật hang tuần.

Yêu cầu toàn bộ sinh viên còn nợ môn lên văn phòng đóng tiền học lại tất cả các môn để Phòng Đào tạo  bố trí học lại. Vậy, yêu cầu các sinh viên còn nợ những môn học trên nhanh chóng hoàn thiện tiền học lại trước 10/4/2018.

Cả ngày 10/4: Học lại Hóa đại cương vô cơ. P203C

Cả ngày 11/4: Học lại Vật lý đại cương. P304C

Sáng 12/4: 

Chiều 12/4: Học lại Thực vật dược P101 Nhà A

Sáng 13/4: 

Chiều 13/4: Học lại Thực vật dược P203C

Sáng 14/4: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 C từ 8h00

Từ 16/4 - 21/4

Lịch học lại toàn bộ Khóa 8: Yêu cầu toàn bộ sinh viên còn nợ môn lên văn phòng đóng tiền học lại tất cả các môn để Phòng Đào tạo  bố trí học lại.

Sáng 16/4: Học lại Vi sinh ký sinh trùng P204C

Chiều 16/4: - Học lại Dược lâm sàng 1 P303C

                     - Học lại Tiếng Anh 1 P203C

Sáng 17/4:    - Học lại Dược lâm sàng 1 P102A

Chiều 17/4:   - Học lại Tiếng Anh 1 P203C

Cả ngày 18/4: Học lại Y đức P304C. Sáng 7h30, chiều 13h30

Chiều 19/4: - Học lại Dược lâm sàng 1 P102A

Sáng 20/4:   - Học lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P304C

                     - Học Lại Giải phẫu sinh lý P102A

Chiều 20/4: -  Học Lại Giải phẫu sinh lý P102A

                     - Học lại Tư tưởng Hồ Chí Minh P204C

                     - THI Xác suất thống kê P202 A từ 14h00

                     - THI Đảm bảo chất lượng thuốc P202A từ 14h00

Cả ngày 21/4: Học lại Tiếng Anh 2 P203C

Chiều 21/4:  - Thi Dược lâm sàng 1 P304C

Cả ngày 22/4: Học lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C

Lịch nộp báo cáo: Yêu cầu các sinh viên đến đầy đủ để nộp báo cáo và họp lớp.

 - Sáng thứ 4 (18/4), D08 9h00, D09 10h00, D10 10h30

 - Sáng thứ 5 (19/4):  D11 9h00, D12 10h00

Từ 23/4 - 1/5

Nhà trường sẽ hoàn thiện điểm cho tất cả sinh viên trước ngày 27/4 để xét điều kiện thi tốt nghiệp. Vậy sinh viên nào còn đang học với K9, K10 đã học xong và đang học mà chưa thi thì liên hệ Phòng đào tạo để được sắp xếp lịch thi ngay.

Các môn học lại yêu cầu sinh viên đi đủ 100%.

Sáng 23/4:

Sáng 24/4: - Học lại Dược lý 2

Chiều 24/4: Học lại Dược lý 2

Ngày 25/4: Nghỉ lễ

Sáng 26/4: - Học Tổ chức quản lý dược P102A

                   - Học Hóa Dược 1. P304C

Chiều 26/4: - Học Tổ chức quản lý dược P102A

                    - Học Hóa dược 1 P101A

Sáng 27/4: - Học lại Kinh tế dược P101A

                   - Học lại Dược lâm sàng 2 P304B

Chiều 27/4: - Học lại Quản trị kinh doanh dược P204C, Hóa dược 2, Thi Bào chế 2

Lịch học 2 môn nâng cao:

Từ 2/5-12/6: yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ. 

Sáng 2/5: D08 học Bào chế nâng cao P303C 

Chiều 2/5: D09 học Bào chế nâng cao P303C

Sáng 3/5: D10 học Bào chế nâng cao P101A

Chiều 3/5: D11 học Bào chế nâng cao P304C

Sáng 4/5: D12 học Bào chế nâng cao P102

Chiều 4/5: D12 học Bào chế nâng cao P102A

Từ 7/5 - 11/5

Từ 2/5-12/6: yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ. 

Ngày 7/5: 

Sáng 8/5: D08 học Hóa dược nâng cao P101A

                 D10 học Bào chế nâng cao P102A

Chiều 8/5: D09 học Hóa dược nâng cao P101A

                  D11 học Hóa dược nâng cao P102A

Sáng 9/5: D12 học Bào chế nâng cao P101A

                 D10 học Hóa dược nâng cao P203C

Chiều 9/5: D12 học Thực hành Bào chế. Nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ                            15h00 -17h00

                   D11 học Hóa dược nâng cao P303C

Sáng 10/5: D08 học Bào chế nâng cao P101A

                   D12 Học Hóa dược nâng cao P102A

Chiều 10/5: D09 học Bào chế nâng cao P101A

                    D12 học Hóa dược nâng cao P203C

Sáng 11/5: D10 học Bào chế nâng cao P304C

                   D11 học Bào chế nâng cao P304C

 

Từ 14/5-19/5

Sáng 14/5: D08 Học Bào chế nâng cao P204C

                   D10 Học Hóa dược nâng cao P102A

Chiều 14/5:  D09 Học Bào chế nâng cao P204C

                     D11 Học Hóa dược nâng cao P102A

Sáng 15/5:  D12 học Thực hành Bào chế P204C

                   D08 Học Hóa dược nâng cao 102A

Chiều 15/5: D12 học Thực hành Bào chế P204C

                   D09 Học Hóa dược nâng cao 102A

Sáng 16/5: D10 học Thực hành Bào chế P204C

                  D12 Học Hóa dược nâng cao 101A

Chiều 16/5: D11 học Thực hành Bào chế P204C

                    D12 Học Hóa dược nâng cao 101A

Sáng 17/5: D08 học Thực hành Bào chế P204C

                  D10 Học Hóa dược nâng cao 303C

Chiều 17/5: D09 học Thực hành Bào chế P204C

                    D11 Học Hóa dược nâng cao 303C

Sáng 18/5: D10 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 18/5: D11 học Thực hành Bào chế P204C

Sáng 19/5: D08 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 19/5: D09 học Thực hành Bào chế P204C

Từ 21/5-25/5

Sáng 21/5: D08 học Hóa dược P101A

                  D09 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 21/5: D08 học Thực hành Bào chế P204C

                   D09 Học Hóa dược P101A

Sáng 22/5: D10 học Hóa dược P102A

                  D11 học Thực hành Bào chế P204C

Chiều 22/5: D11 học Hóa dược P102A

                  D10 học Thực hành Bào chế P204C

Sáng 23/5: D12 Hóa dược P204C

Chiều 23/5: D08 Hóa dược P204C

Sáng 24/5:  D08 Hóa dược P202A

Chiều 24/5: D09 Học Hóa dược P203C

Sáng 25/5: D10 Học Hóa dược P304C

Chiều 25/5: D09 Học Hóa dược P102A

Từ 28/5-1/6

Ngày 28/5: Nghỉ

Sáng 29/5: D11 học Hóa dược P102A

Chiều 29/5: D09 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 30/5: D10 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 30/5: D11 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 31/5: D12 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 31/5: D12 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng  1/6: D10 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 1/6:D08 học Thực hành Hóa dược P102A 

Từ 4/6 - 8/6

Sáng 4/6: D08 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 4/6: D09 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 5/6: D10 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 5/6: D11 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng 6/6: D11 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 6/6: D12 học Thực hành Hóa dược P102A

Sáng  7/6: D08 học Thực hành Hóa dược P102A

Chiều 7/6:D09 học Thực hành Hóa dược P102A 

Lịch thi Tốt nghiệp: 

Sáng 11/6: Thi Lý thuyết Bào chế nâng cao, Hóa dược nâng cao.

Chiều 11/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Sáng 12/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Chiều 12/6:Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Sáng 13/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Chiêu 13/6: Thi Thực hành Bào chế nâng cao - Hóa dược nâng cao

Địa điểm thi, Phòng thi, giờ thi cụ thể sẽ thông báo sau cho sinh viên. Sinh viên nắm được lịch ngày thi để ôn tập cho tốt.

Lịch Thi tốt nghiệp K8 thi tại 290 Tây Sơn.

Danh sách Phòng thi và số báo danh Sinh viên xem ở phần Thông báo ( Thông báo lịch thi tốt nghiệp)

http://caodangyte.com/lich-thi-va-danh-sach-thi-tot-nghiep-k8/thong-bao-lich-thi-tot-nghiep-va-danh-sach-thi-k8-1000473

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi