Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp CTD5K7 và CTD6K7

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.
Thông báo thu Học Phí các lớp tại cơ sở 290 Tây Sơn như sau:

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-CTHN-ĐT ngày 5/6/2015 và Quyết định số 261/QĐ-CTHN-KT ngày 5/6/2015 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội về việc thu học phí + kinh phí thực hành năm học 2015-2016:

Đối với sinh viên K7 lớp CTD5, CTD6.
Mức học phí như sau:

- Học phí                : 800.000đ x 5 tháng = 4.000.000đ/ kỳ
- Kinh Phí thực hành    :                     1.000.000đ/ kỳ
- Giáo trình            :                    500.000đ/ kỳ
                                                                    ------------------------

   Tổng             :                      5.500.000đ

Để sinh viên không nộp chậm học phí như kỳ 3. Học kỳ 4 Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên lớp CTD5, CTD6 nộp học phí và các khoản kinh phí trên, Hạn nộp đến hết ngày 29/02/2016. Qúa thời hạn nộp trên, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí, Nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc theo Quy chế, quy định của trường.

Ghi chú: Lớp CTD5,CTD6 học kỳ 4 là học kỳ cuối của giai đoạn 1 chuyển tiếp, sinh viên sẽ có 1 đợt thực tập làm báo cáo và thi kết thúc giai đoạn 1. Do đó sinh viên sẽ phải nộp kinh phí để thi chuyển giai đoạn (khoản kinh phí này nhà trường sẽ thông báo vào khoảng thời gian tháng 4/2016).


Lịch Học lại:
Môn Hóa dược - Dược lý: Chiều thứ 4 (25/5) P202A
Môn Y học cơ sở: Cả ngày thứ 5 (26/5).    P202A

Tuần 26/5 - 28/5
Lịch Thi lại
Sáng thứ 7 (28/5): Thi Ca 1 từ 7h45: Chính trị, Bảo quản thuốc và DCYT , Y đức, Hóa dược - Dược lý, Tiếng Anh chuyên ngành.
                Thi Ca 2 từ 10h00: Y học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Pháp chế dược, kiểm nghiệm thuốc
Chiều thứ 7 (28/5): Thi từ 13h30: Tiếng Anh 1, tiếng anh 2. Pháp luật đại cương, Hóa phân tích

Tuần 30/5-5/6
Sáng thứ 4 (1/6): Học Lại Tin Học
Chiều thứ 4 (1/6) 15h30 Phát giấy giới thiệu thực tập cơ sở.

Từ 1/6-20/6
Thực tập tại Nhà thuốc.
20/6: 10h00 Yêu cầu cả lớp đến nộp báo cáo và nhận lịch học tiếp theo

Tuần từ 20/6-26/6
 
- Sáng 20/6: 10h00 nộp báo cáo P101
- Sáng 22/6: Học về tìm hiểu thực tế tại công ty dược P304C
- Chiều 22/6: Học về tìm hiểu thực tế tại công ty dược P304C
- Chiều 23/6:
- Sáng 24/6: Thi lại Thực hành hóa đại cương vô cơ  từ 9h30
- Chiều 26/6: Thi lại Thực hành hóa phân tích định lượng từ 15h00

Lịch học Khóa 7:
Bắt đầu từ thứ 2 (15/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho lớp.

Lịch Ôn và thi chuyển tiếp
Tuần 15/8 - 20/8

- Sáng 16/8: Ôn thi Lý thuyết Dược liệu P202A (Từ 8h00)
- Chiều 16/8: Ôn thi Lý thuyết Quản lý dược P202A (Từ 13h30)
- Sáng 17/8: Ôn thi Lý thuyết Hóa dược - Dược lý P202A (Từ 8h00)
- Chiều 17/8: Ôn thi Lý thuyết Bào chế  P202A (Từ 13h30)
- Sáng 18/8: Ôn thi Thực hành Dược liệu P302C  (Phòng lý thuyết)
- Chiều 18/8: Ôn thi Thực hành Hóa dược dược lý P302C ( Phòng lý thuyết)
- Sáng 19/8: Lớp CTD5 Ôn thi Thực hành Bào chế P304 B (Phòng thực hành)
- Chiều 19/8: Lớp CTD6 Ôn thi Thực hành Bào chế P304 B (Phòng thực hành)

Lịch Thi:
- Sáng 26/8: Thi chính trị 7h30
- Chiều 26/8: Thi Lý thuyết tổng hợp 13h00
- Ngày 27/8 : Thi thực hành nghề nghiệp ( lịch thi chia ca, chia phòng thi Phòng đào tạo sẽ thông báo cụ thể cho 2 lớp sau)

 

Tuần 29/8-2/9: Nghỉ 

Lịch thi lại học lại tuần 5/9 - 12/9 sẽ thông báo cụ thể sau cho lớp

Tuần từ 5/9 - 9/9

Sáng thứ 7 (10/9): 8h00 Lịch học lại Môn Đấu thầu thuốc, Kinh tế dược, thanh tra dược P202A

Chiều thứ 7 (10/9): 14h00 Tất cả sinh viên phải thi lại, học lại tất cả các môn đều đi thi lại. Tập trung tại P202A

Tuần 12/9-17/9

Chiều 12/9: 15h00 Tại P303C. Yêu cầu: Tập trung 100% sinh viên phổ biến kế hoạch ôn và thi tiếp theo và hoàn thành luôn kinh phí ôn và thi của đợt này.

Chiều 15/9: 13h00-17h00: Ôn thi môn Toán P204C

Chiều 17/9: Cả ngày Ôn thi môn lý thuyết tổng hợp: Hóa dược - Dược liệu - Bào chế 102A

Tuần 19/9 - 24/9

Chiều 19/9: 13h00 - 17h00: Ôn thi Hóa phân tích P102A

Chiều 20/9:13h00 - 17h00: Ôn thi Hóa phân tích P204 nhà C

Chiều 21/9:

Sáng 22/9: 7h45  Thi Môn cơ bản (toán) (180 phút) P101+102A

Chiều 22/9: 12h45  Thi môn cơ sở ngành (hóa phân tích) (180 phút) P101+102A

Sáng 23/9: 7h45  thi môn chuyên ngành (hóa dược - dược liệu - bào chế) (180 phút) P101+102A

Tuần 26/9 - 30/9: Nghỉ 

Tuần 3/10 - 7/10: Lớp bắt đầu học tiếp. Lịch cụ thể sẽ được update vào ngày mai (1/10) cả lớp chú ý theo dõi và đi học đầy đủ.

Tuần 3/10 - 7/10:

Chiều 3/10: 

Chiều 4/10: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ

Chiều 5/10: Học Vật lý đại cương P204C

Chiều 6/10:

Chiều 7/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P304C

Tuần 10/10 - 14/10:

Chiều 10/10: 

Chiều 11/10: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P202A

Chiều 12/10: Học Vật lý đại cương P302C

Chiều 13/10: Học Vật lý đại cương P202A

Chiều 14/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P304C

 Tuần 17/10 - 21/10:

 Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Chiều 17/10: 

Chiều 18/10: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P204C cắt

Chiều 19/10: Học Vật lý đại cương P101A

Chiều 20/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P204C

Chiều 21/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P204C

Tuần 24/10 - 28/10:

Chiều 24/10: Học Vật lý đại cương P101A

Chiều 25/10: nghi hoc

Chiều 26/10: Học Vật lý đại cương P304C

Chiều 27/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P102A

Chiều 28/10: Học Những NLCB của CN Mác Lê Nin P202A

Tuần 31/10 - 4/11:

Chiều 31/10: 

Chiều 1/11: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P305B

Chiều 2/11: Học Xác suất thống kê P304C

Chiều 3/11: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh P204C

Chiều 4/11: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh P305B

Tuần 7/11 - 12/11:

Chiều 7/11: 

Chiều 8/11: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P304C

Chiều 9/11: Học Xác suất thống kê P101A

Chiều 10/11: Học Xác suất thống kê  P202A

Chiều 11/11: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh P302C

Tuần 14/11 - 19/11:

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Chiều 14/11: 

Chiều 15/11: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P302C

Chiều 16/11: Học Xác suất thống kê P302C

Chiều 17/11: 

Chiều 18/11: THI Nguyên lý CB CN Mác Lê NIn ca 1 từ 14h00,  P102+202A

Tuần 22/11 - 25/11:

Chiều 21/11: 

Chiều 22/11: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P202A

Chiều 23/11: Học Xác suất thống kê P304C

Chiều 24/11: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 1 từ 14h00,  P202A

Chiều 25/11: Học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam P303C

Tuần 28/11 - 2/12:

Chiều 28/11: 

Chiều 29/11: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P101A

Chiều 30/11: Học Xác suất thống kê P101A

Chiều 1/12: THI Vật lý đại cương ca 1 từ 14h00,  P202A

Chiều 2/12: Học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam P303C

Tuần 5/11 - 10/12:

Chiều 5/12: 

Chiều 6/12: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P202A

Chiều 7/12: Học Y đức P305B

Chiều 8/12:  

Chiều 9/12: Học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam P303C

Chiều 10/12 (thứ 7): Thi Xác suất thống kê P102+202A từ 14h00

Tuần 12/11 - 18/12:

Chiều 12/12: 

Chiều 13/12: Học Hóa đại cương vô cơ - hữu cơ P101A

Chiều 14/12: Học Y đức P101A

Chiều 15/12:  Học Vi sinh - Ký sinh trùng 102A

Chiều 16/12: Học Y đức P303C

Chiều 17/12 (thứ 7): 

Tuần 19/12 - 23/12:

Chiều 19/12: 

Chiều 20/12: Học Vi sinh - ký sinh trùng P101A

Chiều 21/12: Thi Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam P202A

Chiều 22/12:  Học Vi sinh - Ký sinh trùng 101A

Chiều 23/12: Học Y đức P202A

Tuần 26/12 - 31/12:

Chiều 26/12: Học Dược liệu P202A

Chiều 27/12: Học Vi sinh - ký sinh trùng P304C

Chiều 28/12: Học Dược liệu P304C

Chiều 29/12:  Học Vi sinh - Ký sinh trùng P202A

Chiều 30/12: Học Dược liệu P102A

Tuần 02/1 - 7/1:

Chiều 2/1:Nghỉ bù

Chiều 3/1: Học Vi sinh - ký sinh trùng P101A

Chiều 4/1: Học Thực hành Dược liệu. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P202 Nhà A.

Chiều 5/1: Học Thực hành Dược liệu. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P303 Nhà B

Chiều 6/1: Học Thực hành Dược liệu. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P202 Nhà A.

Sáng 7/1: Thi LT Hóa vô cơ - hữu cơ  P102+202A từ 8h00

Tuần 09/1 - 13/1:

Chiều 9/1: Học Thực hành Dược liệu. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P304B

Chiều 10/1: Học Thực hành Dược liệu. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P202A

Chiều 11/1: THI Thực hành Dược liệu. CTD5 thi 13h30-15h30 , CTD6 thi từ 15h30 - 17h30. Thi tại P202A

Chiều 12/1: 

Chiều 13/1: Thi Y đức P101+202A, ca 1 từ 14h00

Tuần 16/1 - 18/1:

Chiều 16/1: Thi LT Dược liệu  P101+102A, ca 1 từ 14h00

Chiều 18/1: Thi Vi sinh ký sinh trùng  P101+102A, ca 1 từ 14h00

Từ 19/1/2016: Nghỉ tết đến hết ngày 12/2/2016 ( 16/01 Âm lịch)

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2:

Chiều 13/2: Học Thực hành Hóa đại cương - vô cơ - hữu cơ. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P303B.

Chiều 14/2: Học Hóa sinh P303C

Chiều 15/2: Học Thực hành Hóa đại cương - vô cơ - hữu cơ. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P303B.

Chiều 16/2: Học Hóa sinh P101A

Chiều 17/2: Học Thực hành Hóa đại cương - vô cơ - hữu cơ. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P303B.

Tuần 20/2 - 25/2:

Chiều 20/2: Học Thực hành Hóa đại cương - vô cơ - hữu cơ. CTD5 học 13h30-15h30 , CTD6 học từ 15h30 - 17h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P303B.

Chiều 21/2: Học Hóa sinh P303C

Sáng 22/2: Học Thực hành Hóa đại cương - vô cơ - hữu cơ. CTD5 học 7h30-9h30 , CTD6 học từ 9h30 - 11h30. Nghỉ 01 buổi học lại môn học này. Học tại P303B.

Chiều 23/2: Học Hóa sinh P202A

Chiều 24/2: Nghỉ

Tuần 27/2 - 4/3:

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo (Ở Phần Thông báo Học phí) đóng về trường hạn cuối đóng tiền đến ngày 5/3/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện Nhà trường sẽ kỷ luật theo quy định. 

Chiều 27/2: Học Sinh học - Di truyền P102A

Chiều 28/2: Học Hóa sinh P202A

Chiều 1/3: 

Chiều 2/3: Học Hóa sinh P101A

Chiều 3/3: Học Sinh học - Di truyền P202A

Tuần 6/3 - 10/3:

Chiều 6/3: Học Sinh học - Di truyền P101A

Chiều 7/3: 

Chiều 8/3: THI Thực hành Hóa đại cương - vô cơ - hữu cơ. CTD5 thi 13h30-15h30 , CTD6 thi từ 15h30 - 17h30.  tại P303B.

Chiều 9/3: Học Giải phẫu sinh lý P203 Nhà C

Chiều 10/3: Học Sinh học - Di truyền P202A

Tuần 13/3 - 17/3:

Chiều 13/3: Học Sinh học - Di truyền P303C

Chiều 14/3: Học Giải phẫu sinh lý P102A

Chiều 15/3: 

Chiều 16/3: Học Giải phẫu sinh lý P304C

Chiều 17/3: Học Sinh học - Di truyền P202A

Tuần 20/3 - 24/3:

Chiều 20/3: Học Bệnh học P303C

Chiều 21/3: Học Giải phẫu sinh lý P305B

Chiều 22/3: Thi Hóa sinh P202A, từ 14h00

Chiều 23/3: Học Bệnh học P101A

Chiều 24/3: Học Giải phẫu sinh lý P302C

Tuần 27/3 - 31/3:

Chiều 27/3: Học Bệnh học P304C

Chiều 28/3: Học Giải phẫu sinh lý P102A

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: Học Bệnh học P102A

Chiều 31/3: Học Giải phẫu sinh lý P302C

Tuần 3/4 - 8/4:

Chiều 3/4: Học Bệnh học P304C

Chiều 4/4: 

Chiều 5/4: Học Bệnh học P304C

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: THI Giải phẫu sinh lý P302C +303C. Ca 2 từ 15h30

Tuần 10/4 - 14/4:

Sáng 10/4: Học Hóa dược 1,2 P102A 7h30 vào lớp

Sáng 11/4: Thi lại Thực hành hóa đại cương vô cơ hữu cơ P303B, từ 7h30

Chiều 11/4: Học Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Chiều 12/4: Học Hóa dược 1,2 P304C

Chiều 13/4: THi Sinh học di truyền ca 1 P101+202A từ 14h00

Chiều 14/4: Học Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Tuần 17/4 - 22/4:

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Sáng 17/4: Học Hóa dược 1,2 P102A 7h30 vào lớp

Chiều 18/4: Học Tiếng Anh chuyên ngành P303C

Sáng  19/4: Học Hóa dược 1,2 P302C 7h30 vào lớp

Chiều 20/4: Học Bệnh học P304C

Chiều 21/4: Học Tiếng Anh chuyên ngành P302C

Tuần 24/4 - 28/4: 

Sáng  24/4: Học Hóa dược 1,2 P102A 7h30 vào lớp

Chiều 24/4: Học Tiếng Anh chuyên ngành P202A

Chiều 25/4: Học Tiếng Anh chuyên ngành P304C

Chiều 26/4: Học Hóa dược 1,2 P202A

Chiều 27/4: Thi Bệnh học P202A từ 14h00

Chiều 28/4:

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 6/5: 

Chiều 3/5: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 13h00, nhóm 2 học từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 4/5: Học Dược lý 1,2 P305B

Chiều 5/5: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P101A + 102A từ 14h00

Tuần 8/5 - 12/5: 

Chiều 8/5: Học Dược lý 1 P101A

Sáng 9/5: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 10/5: Học Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 11/5: Học Dược lý 1 P101A

Chiều 12/5: Học Dược lý 1 P202A

Tuần 15/5 - 20/5: 

Chiều 15/5: Học Dược lý 1 P102A

Sáng 16/5: Học Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 17/5: Học Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 18/5: Học Dược lý 1 P305B

Chiều 19/5: Học Dược lý 1 P202A 

Sáng 20/5: Thi lý thuyết Hóa dược 1 P202A, ca 2 từ 9h30

Tuần 22/5 - 27/5: 

Chiều 22/5: Học Bào chế P305B

Chiều 23/5: Học Dược lý 2 (15 tiết) P303C

Chiều 24/5: CẮT LỊCH THI

Chiều 25/5: Học Dược lý 2 P101A

Chiều 26/5: Học Dược lý 2 P202A 

Sáng 27/5: Thi lý thuyết Hóa dược 2 P202A, ca 2 từ 9h30

Tuần 29/5 - 3/6: 

Chiều 29/5: Học Bào chế P102A

Chiều 30/5: Học Thực hành Dược lý, lớp CTD5 học từ 13h30, CTD6 học từ 15h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 31/5: Học Bào chế P102A

Chiều 1/6: Học Thực hành Dược lý, lớp CTD5 học từ 13h30, CTD6 học từ 15h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 2/6: Học Bào chế P102A

Sáng 3/6: Thi Thực hành Hóa dược P303B, lớp CTD5 thi từ 7h30, lớp CTD6 thi từ 9h00

Tuần 5/6 - 10/6: 

Chiều 5/6: Học Bào chế P102A

Chiều 6/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc P202A

Chiều 7/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc P202A

Chiều 8/6: THI Thực hành Dược lý, lớp CTD5 từ 13h30, CTD6 từ 15h30. 

Chiều 9/6: Học Bào chế P102A

Chiều 10/6: Thi Lý thuyết Dược lý 1 ca 1 từ 14h00 P202A

Tuần 12/6 - 18/6: 

Sáng 12/6: Học Thực hành bào chế P303B, CTD5 học từ 7h30, CTD6 từ 9h30

Chiều 12/6: Học Quản lý tồn trữ thuốc P101A

Chiều 13/6: 

Chiều 14/6: Học Thực hành bào chế P303B, CTD5 học từ 13h30, CTD6 từ 15h30

Chiều 15/6: 

Chiều 16/6: THI Thực hành bào chế P304B, CTD5  từ 13h30, CTD6 từ 15h30

Chiều 17/6: Thi Lý thuyết Bào chế ca 1 từ 14h00 P202A

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học Học kỳ mới từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: 

Lớp CTD5,6 Học cố định P101 Nhà A

Chiều 14/8: Học Dược lâm sàng

Chiều 15/8: Học Pháp chế dược

Chiều 16/6: Học Dược lâm sàng

Chiều 17/6: Học Pháp chế dược

Chiều 18/6: Học Dược lâm sàng

Tuần 21/8 - 26/8: 

Lớp CTD5,6 Học cố định P101 Nhà A

Chiều 21/8: Học Dược lâm sàng

Chiều 22/8: Học Pháp chế dược

Chiều 23/6: Học Dược lâm sàng

Chiều 24/6: Học Pháp chế dược

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi