Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K10-D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D2. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lịch học Nhà trường sẽ post theo tuần.

Lớp K10-D2 sẽ học cố định tại Phòng 303 Nhà C

Lớp sẽ học buổi chiều từ 13h30-17h30. Sinh viên chú ý đi học đầy đủ, đúng giờ.

 

Tuần 16/10 - 21/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 16/10: 

Chiều 17/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Chiều 18/10: 

Chiều 19/10: Học Pháp luật

Chiều 20/10: Học Pháp luật

Chú ý: Dự kiến thi Vi sinh - Ký sinh trùng (lý thuyết) vào ngày 25/10. Thi Giải phẫu sinh lý (lý thuyết) vào ngày 27/10. SV tự giác ôn tập để đạt kết quả cao nhất. Giờ thi và phòng thi sẽ có chi tiết trên thời khóa biểu tuần tới)

 

Tuần 23/10 - 28/10:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  23/10: 

Chiều  24/10: Học Tin học (Đi đủ 100%)

Chiều  25/10: Khai Giảng

Chiều  26/10: 

Chiều  27/10: Lớp Dược:  Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý ca 1 từ 14h00, P203C (phòng 1) và P204C (phòng 2)

                      Lớp Điều dưỡng: Thi Lý thuyết Giải phẫu sinh lý ca 2 từ 15h30, P203C 

 

Tuần 30/10 - 3/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  30/10: Học Thực hành Tin học P302 Nhà A. Nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 học từ 15h00 - 16h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều  31/10:

Chiều  1/11: Học Chính trị 1

Chiều  2/11:  Lớp Dược: THI Vi sinh ký sinh trùng ca 1 từ 14h00, P203+204C 

Lớp Điều dưỡng: THI Vi sinh ký sinh trùng ca 2 từ 15h30, P203C

Chiều  3/11: Học Pháp luật P303C

Tuần 6/11 - 10/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  6/11: Học Chính trị 1

Chiều  7/11:Học Thực hành Tin học P302 Nhà A. Nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 học từ 15h00 - 16h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều  8/11: Học Chính trị 1

Chiều  9/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  10/11: Lớp Dược nghỉ, lớp Điều dưỡng đi thi Y đức P203C, 14h00

Tuần 13/11 - 17/11:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD02- K10 Và KĐD01 - K10

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều  13/11: Học Chính trị 1

Chiều  14/11: THI Thực hành Tin học P302 Nhà A. Nhóm 1  từ 13h30-15h00, nhóm 2 học từ 15h00 - 16h30

Chiều  15/11: Học Chính trị 1

Chiều  16/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  17/11: 

Sáng 18/11: Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11,  8h00, Hội trường Tầng 4 Nhà A.

Tuần 20/11 - 25/11:

Chiều  20/11: 

Chiều  21/11: 

Chiều  22/11: Học Chính trị 1

Chiều  23/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  24/11: Lớp Dược Thi Pháp luật P203C (phòng 1) + 304C (phòng 2) 14h00

Lớp Điều dưỡng thi P203C từ 15h30

Tuần 27/11 - 2/12:

Chiều  27/11: Học Chính trị 2

Chiều  28/11: 

Chiều  29/11: Học Chính trị 2

Chiều  30/11: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  1/12: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 4/12 - 8/12:

Chiều  4/12: Học Chính trị 2

Chiều  5/12: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  6/12: Học Chính trị 2

Chiều  7/12: 

Chiều  8/12: Thi Chính trị 1 ca 1 P101+202A ( Lớp Dược) thi từ 14h00,

ca 2 P203C ( lớp Điều dưỡng) thi từ 15h30

Tuần 11/12 - 15/12:

Chiều  11/12: Học Chính trị 2

Chiều  12/12: 

Chiều  13/12: Học Chính trị 2

Chiều  14/12: Học Tiếng Anh 2 

Chiều  15/12: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 18/12 - 22/12:

Chiều  18/12: Học Chính trị 2

Chiều  19/12: Học Giáo dục thể chất

Chiều  20/12: Học Chính trị 2

Chiều  21/12: 

Chiều  22/12: 

Tuần 25/12 - 2/1/2018:

Chú ý - Tên chính thức của lớp KD01- K10 

           - Từ 9/10: lớp học tại P203 Nhà C ( tầng 2)

           - Những buổi nào để trống không ghi tên môn học thì buổi đó được nghỉ

Chiều 25/12: Học Chính trị 2

Chiều 26/12: Học Tiếng Anh 2

Chiều 27/12: 

Chiều 28/12: 

Chiều 29/12: 

Từ 30/12 -1/1/2018: Nghỉ lễ

2/1/2018: Thi Chính trị 2 P203+204C , lớp Dược thi 14h00, lớp điều dưỡng thi 15h30

Tuần 1/1 - 6/1/2018:

Chú ý - Từ 3/1/2018 lớp Dược KD02 - K10 và Điều dưỡng KĐD01- K10 tách lớp. Sinh viên chú ý theo dõi lịch học để đi học đúng ngày, giờ.

Lớp Dược K10 - D2

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: Thi Chính trị 2 P203+204C , lớp Dược thi 14h00,

Chiều 3/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 4/1: 

Chiều 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1:  Thi Chính trị 2 P203+204C  lớp điều dưỡng thi 15h30

Chiều 3/1: 

Chiều 4/1: Học Hóa sinh

Chiều 5/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 8/1 - 12/1/2018:

Chú ý - Từ 3/1/2018 lớp Dược KD02 - K10 và Điều dưỡng KĐD01- K10 tách lớp. Sinh viên chú ý theo dõi lịch học để đi học đúng ngày, giờ.

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 8/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 9/1: Học vật lý lý sinh

Chiều 10/1: 

Chiều 11/1: Học Vật lý lý sinh

Chiều 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 8/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P304C

Chiều 9/1:  Học Hóa sinh P204C

Chiều 10/1: Học Tiếng Anh P203C

Chiều 11/1: Học Hóa sinh P204C

Chiều 12/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 15/1 - 19/1/2018:

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 15/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 16/1: Học vật lý lý sinh

Chiều 17/1: 

Chiều 18/1: Học Thực hành Vật lý lý sinh, P203C, Sv đi học đủ 100%, nghỉ 01 buổi không được thi.

Chiều 19/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 15/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P304C

Chiều 16/1:  Học Hóa sinh P204C

Chiều 17/1: Học Tiếng Anh P304C

Chiều 18/1: Học Hóa sinh P204C

Chiều 19/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 22/1: 

Chiều 23/1: Học Thống kê Y dược

Chiều 24/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Chiều 25/1: Học Thực hành Vật lý - lý sinh P203C, đi đủ 100%

Chiều 26/1: Học Giáo dục thể chất 1

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 22/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P204C

Chiều 23/1: Học Hóa sinh P204C

Chiều 24/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P204C

Chiều 25/1: 

Chiều 26/1: Học Giáo dục thể chất 1

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD01- K10  

Lớp Dược K10 - D2 (Học P203C)

Chiều 29/1: Thi Thống kê y dược, P203+204C, từ 14h00

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1: Thi thực hành Vật lý - lý sinh P203+204C, ca 2 từ 15h30

Chiều 1/2: 

Chiều  2/2: Thi Giáo dục thể chất 1 từ 14h00

Chiều  3/2: 

Chiều  4/2: Thi Lý thuyết Vật lý lý sinh P303+304C, từ 14h00

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Lớp Điều dưỡng KĐD01- K10 ( Phòng học ghi bên cạnh môn học theo ngày)

Chiều 29/1: Học Tiếng Anh chuyên ngành P304C

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1:

Chiều 1/2: Thi Hóa sinh ca 2 từ 15h30, P203C

Chiều 2/2: Thi Giáo dục thể chất 1 từ 14h00

Chiều 3/2: 

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: 

Lớp Dược KD02 - K10 Học P203C

Chiều 5/3: 

Chiều 6/3: Học Hóa sinh

Chiều 7/3: Thi Tiếng Anh 2 từ 14h15, P203+303C

Chiều 8/3: Học Hóa sinh

Chiều 9/3: Học Bệnh học

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 5/3: 

Chiều 6/3: Học Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 1 

Chiều 7/3: Học Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực

Chiều 8/3: Học Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 1 

Chiều 9/3: Học Sinh ly benh

Tuần 12/3 - 16/3/2018: 

Lớp Dược KD02 - K10 Học P203C

Chiều 12/3: 

Chiều 13/3: Học Hóa sinh

Sáng 14/3: Thi lại Sinh học di truyền từ 8h15, P203+303C

Chiều 15/3: Học Hóa sinh

Chiều 16/3: Học Bệnh học

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 12/3:  Học Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 1 

Chiều 13/3:

Sáng 14/3: Thi lại Sinh học di truyền từ 8h15, P203+303C

Chiều 14/3: Học Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 1

Chiều 15/3:  Học Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực

Chiều 16/3: Học Sinh ly benh

Tuần 19/3 - 24/3/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Sáng 19/3: Thi Giáo dục thể chất 1, ca 2 từ 9h00

Chiều 19/3: Học Hóa sinh

Chiều 20/3: Học Hóa sinh

Sáng 21/3: Thi lại Thực hành Giải phẫu - Thực hành Vi sinh - kST P303C từ 8h00

Chiều 22/3: 

Chiều 23/3: Học Bệnh học

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Sáng 19/3: Thi Giáo dục thể chất 1, ca 2 từ 9h00

Chiều 19/3: Học LT Điều dưỡng cơ bản 1

Chiều 20/3: 

Sáng 21/3: Thi lại Thực hành Giải phẫu  P303C từ 8h00

Chiều 21/3: Học LT Điều dưỡng cơ bản 1

Chiều 22/3: Học  Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực

Chiều 23/3: Học Sinh ly benh

Sáng 24/3: Thi Tiếng Anh 2 P304C, từ 8h15

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 26/3: Học Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng

Sáng  27/3: Thi lại Lý thuyết Giải phẫu sinh lý P203C từ 8h15

Chiều 28/3: Học Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng

Chiều 29/3: Thi Hóa sinh P203C từ 14h00

Chiều 30/3: Học Bệnh học

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 26/3: Học LT Điều dưỡng cơ bản 2 

Sáng 27/3: Thi lại Lý thuyết Giải phẫu sinh lý P203C từ 9h00

Chiều 28/3: Học LT Điều dưỡng cơ bản 2 

Chiều 29/3: Học  Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực

Chiều 30/3: Học  Sinh lý bệnh

Sáng 31/3: Thi Tiếng Anh chuyên ngành P304C 8h15

Tuần 2/4 - 6/4/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều  2/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Chiều  3/4: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều  4/4:  Học Bệnh học

Chiều  5/4:  Học Bệnh học

Chiều  6/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

 Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều  2/4: 

Chiều  3/4: LT Điều dưỡng cơ bản 2

Chiều  4/4:   LT Điều dưỡng cơ bản 2

Chiều  5/4:  Học Sinh lý bệnh - miễn dịch

Chiều  6/4: Học  Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực

Tuần 9/4 - 14/4/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 9/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Chiều 10/4: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 11/4:  Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Chiều 12/4:  

 Sáng 14/4: Thi lại Pháp luật 8h00 P204C

                   Thi lại Vi sinh - ký sinh trùng 8h00 P204C

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều  9/4: 

Chiều  10/4: LT Điều dưỡng cơ bản 2

Chiều  11/4:   

Chiều  12/4: Học  Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực 

Chiều  13/4: Học Sinh lý bệnh - miễn dịch

Sáng 14/4: Thi lại Pháp luật 8h00 P204C

                   Thi lại Vi sinh - ký sinh trùng 8h00 P204C

Tuần 16/4 - 20/4/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 16/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Chiều 17/4: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 18/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Chiều 19/4: Thi Bệnh học P203+304C  từ 14h00

Chiều 20/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 16/4: Học Quản lý tổ chức y tế (15 tiết) SV đi học đủ 100%

Chiều 17/4: 

Chiều 18/4: LT Điều dưỡng cơ bản 2

Chiều 19/4: 

Chiều 20/4: Học Dinh dưỡng tiết chế (15 tiết) SV đi học đủ 100%

Hy vọng với những thông tin của trường Cao Đẳng Y Dược TP HCM đưa ra sẽ giúp ích cho bạn

Tuần 23/4 - 1/5/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 23/4: Học Thực vật dược

Chiều 24/4: THI Giáo dục thể chất 2

Chiều 25/4:  Nghỉ lễ 10/3 Âm lịch

Chiều 26/4:  

Chiều 27/4: Học Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng 

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 23/4: 

Chiều 24/4: Học Quản lý tổ chức y tế (15 tiết) SV đi học đủ 100%

Chiều 25/4:  Nghỉ lễ 10/3 Âm lịch

Chiều 26/4:  Học Quản lý tổ chức y tế (15 tiết) SV đi học đủ 100%

Chiều 27/4: Học Dinh dưỡng tiết chế (15 tiết) SV đi học đủ 100%

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5- 5/5/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 2/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành,  không mặc áo blu ra khỏi phòng thực hành, ở sân và cổng trường.

Chiều 3/5: 

Chiều 4/5: Học Thực vật dược

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 2/5: 

Cả ngày 3/5: Học thực hành hóa sinh cả ngày, sáng từ 7h30, chiều từ 13h30, muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại. yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành,  không mặc áo blu ra khỏi phòng thực hành, ở sân và cổng trường.

Chiều 4/5: Học Dinh dưỡng tiết chế (15 tiết) SV đi học đủ 100%

Tuần 7/5- 11/5/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 7/5: Học Dược liệu 1

Chiều 8/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành,  không mặc áo blu ra khỏi phòng thực hành, ở sân và cổng trường.

Chiều 9/5: Học Thực vật dược

Chiều 10/5: 

Chiều 11/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành,  không mặc áo blu ra khỏi phòng thực hành, ở sân và cổng trường.

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Cả ngày 7/5: Sáng: Học thực hành hóa sinh sáng từ 7h30

                      Chiều: THI thực hành hóa sinh sáng từ 13h30

Chiều 10/5: Thi Sinh lý bệnh miễn dịch từ 14h00

Tuần 14/5- 18/5/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 14/5: Học Dược liệu 1

Chiều 15/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành,  không mặc áo blu ra khỏi phòng thực hành, ở sân và cổng trường.

Chiều  16/5: Học Thực vật dược

Chiều  17/5: 

Chiều 18/5: Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại. yêu cầu mặc áo blu khi vào phòng thực hành,  không mặc áo blu ra khỏi phòng thực hành, ở sân và cổng trường.

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 16/5: Thi Cấp cứu ban đầu và hồi sức tích cực P304 ca 2 từ 15h30

Chiều 18/5: Thi Quản lý tổ chức y tế P304 ca 1 từ 14h00

Tuần 21/5- 25/5/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 21/5: 

Chiều 22/5: THI Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích đinh lượng. P303B, nhóm 1  từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều  23/5: Học Thực vật dược

Chiều  24/5: 

Chiều 25/5: Học Thực vật dược

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Sáng 23/5: Thi Dinh dưỡng tiết chế P304C, 8h00

Cả ngày 25/5: Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C, sáng 7h30, chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 28/5-1/6/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 28/5: Học Dược liệu 1

Chiều 29/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Chiều 30/5: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Chiều  31/5: 

Chiều 1/6: Học Thực hành Thực vật dược Phần Latin tại P203C, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 28/5: 

Chiều 29/5:Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 30/5:Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 31/5:Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 1/6: Học Điều dưỡng - kiểm soát nhiễm khuẩn P304C 100% đi đủ

Tuần 4/6-8/6/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 4/6: Học Dược liệu 1 học tại P304C

Chiều 5/6: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Chiều 6/6:Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Chiều  7/6: 

Chiều 8/6: Học Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, yêu cầu lớp đi học đầy đủ. Nghỉ 01 buổi phải học lại. ( Chỉ mặc áo blu khi học thực hành tại Nhà B)

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều 4/6: Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 5/6:Học Điều dưỡng - kiểm soát nhiễm khuẩn P304C 100% đi đủ

Chiều 6/6:Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 7/6:

Chiều 8/6: Học Điều dưỡng - kiểm soát nhiễm khuẩn P304C 100% đi đủ

Tuần 11/6- 16/6/2018: Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều  11/6: 

Chiều  12/6: Học Dược liệu 1

Chiều  13/6: 

Chiều  14/6: Học Dược liệu 1

Sáng 15/6: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lương. P304B từ 7h30

Chiều 15/6: THI Thực hành Thực vật dược  tại P304 Nhà B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 14h30.

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều  11/6: 

Chiều  12/6: 

Chiều  13/6: 

Chiều  14/6: Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 15/6: Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 16/6: Thi Điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn P203C từ 9h30

Tuần 18/6- 22/6/2018:Lớp KD02- K10  Học P203C

Chiều 18/6: 

Chiều 19/6: 

Sáng 20/6: THI lại Thực hành Thực vật dược  tại P204C từ 8h00

Chiều 20/6: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P203+204C ca 2 từ 15h30

Chiều 21/6: 

Chiều 22/6: Thi Lý thuyết Thực vật dược. P203+204C ca 2 từ 14h00

Từ 25/6 - 5/8/2018: Nghỉ hè. Cụ thể lịch đi học nhà trường sẽ báo sau.

Lớp Điều dưỡng KĐD01 - K10 Học P304C

Chiều  18/6: Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều  19/6: Học thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều  20/6: 

Chiều  21/6: Thi Thực hành Điều dưỡng cở sở 1. P303C,chiều 13h30.

Chiều 22/6: 

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

Tuần từ 13/8 - 18/8: Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

 Sáng 13/8: Học Hóa dược 1

Sáng 14/8: 

Sáng 15/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 16/8: Học Hóa dược 2

Sáng 17/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Lớp Điều dưỡng: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P303 Nhà C

Sáng 13/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 14/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 15/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 16/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 17/8: Nghỉ

Tuần từ 20/8 - 24/8: Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

Sáng 20/8: Học Hóa dược 1

Sáng 21/8: Học Hóa dược 1

Sáng 22/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 23/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 24/8: Học Thực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Lớp Điều dưỡng: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P303 Nhà C

Sáng 20/8: 

Sáng 21/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 22/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 23/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 24/8: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa P204C

Tuần từ 27/8 - 31/8: Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

Sáng 27/8: 

Sáng 28/8: Học Hóa dược 1

Sáng 29/8: 

Sáng 30/8: THIThực hành Dược liệu 1. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h00, nhóm 2 từ 9h00-11h30.

Sáng 31/8: Học Hóa dược 1

Lớp Điều dưỡng: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P303 Nhà C

Sáng 27/8: 

Sáng 28/8: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa P203C

Sáng 29/8: Học chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa P203C

Sáng 30/8: 

Cả ngày 31/8: Học thực hành Điều dưỡng cơ bản 2. Không đi học muộn,muộn 15 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Tuần 5/9 - 7/9: Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

Sáng 5/9: Học Dược liệu 2

Sáng 6/9: Học Dược liệu 2

Sáng 7/9:Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 7/9: Thi  Thực hành Dược liệu 1, P304B từ 14h00

Lớp Điều dưỡng: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P303 Nhà C

Sáng 5/9:

Sáng 6/9: Học CSSK ngoại khoa P203C

Sáng 7/9: Thi Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2 từ 7h30

Tuần từ 10/9 - 14/9: Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

Sáng 10/9:  

Sáng 11/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 12/9: Học Dược liệu 2

Sáng 13/9:Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 14/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Chiều 14/9: THI Lý thuyết Dược liệu 1 ca 1 từ 14h00, P204+304C

Tuần từ 10/9 - 14/9: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P303 Nhà C

Sáng 10/9:  

Sáng 11/9: 

Sáng 12/9: 

Sáng 13/9: Thi Lý thuyết Điều dưỡng cơ sở 1 P203C từ 8h00

Sáng 14/9: Thi Lý thuyết Điều dưỡng cơ sở 2 P203C từ 8h00

Tuần từ 17/9 - 21/9:  Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

Sáng 17/9:  Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 18/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 19/9: Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 20/9: Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. NNhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 21/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Tuần từ 17/9 - 21/9: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P303 Nhà C

Sáng 17/9:  Học CSSK ngoại khoa P203C

Sáng 18/9: Học CSSK nội khoa P203C

Chiều 19/9:Học CSSK nội khoa P304C từ 13h30

Sáng 20/9:  Học CSSK ngoại khoa P304C

Sáng 21/9: 

Tuần từ 24/9 - 28/9:   Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

Sáng 24/9:  Học Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Sáng 25/9: 

Sáng 26/9: 

Sáng 27/9: THI Thực hành Dược liệu 2. P304B. Nhóm 1 từ 7h30-9h00, nhóm 2 từ 9h00-11h30

Sáng 28/9: Học Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. Không đi học muộn, muộn 15 phút không điểm danh,  nghỉ 1 buổi học lại. 

Tuần từ 24/9 - 28/9:    Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P303 Nhà C

Sáng 24/9:  

Sáng 25/9: Học Dược lý  P204C

Sáng 26/9: Học CSSK nội khoa P204C

Sáng 27/9: Học Dược lý  P204C

Sáng 28/9: Học CSSK nội khoa P204C

Tuần từ 1/10 - 6/10:  Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

Sáng 1/10:  THI Thực hành Hóa dược 1. P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h00, nhóm 2 từ 9h00-11h30

Sáng 2/10: 

Sáng 3/10: Thi Thực hành Dược liệu 2 P303C, từ 7h30

Chiều 3/10: Học Hóa dược 2 P204C

Sáng 4/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Sáng 5/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Tuần từ 1/10 - 6/10:  Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P203 Nhà C

Sáng 1/10:  

Sáng 2/10: Học Dược lý 

Sáng 3/10: Học CSSK nội khoa 

Sáng 4/10: Học Dược lý 

Sáng 5/10: Học CSSK nội khoa 

Tuần từ 8/10 - 12/10:  Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 8/10:  Học Giáo dục quốc phòng an ninh  tại trường, P204C

Sáng 9/10: Học Hóa dược 2

Sáng 10/10: Học Hóa dược 2

Sáng 11/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Sáng 12/10: Học Hóa dược 2

Tuần từ 8/10 - 12/10: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P203 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 8/10:  Học Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

Sáng 9/10: Học Dược lý 

Sáng 10/10: Học Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

Sáng 11/10: Học Dược lý 

Sáng 12/10: THI Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P203C từ 8h15

Tuần từ 15/10 - 20/10:

Kỳ học này lớp K10D2 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P204 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 15/10:  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Sáng 16/10:  Học Hóa dược 2

Sáng 17/10: Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 18/10:  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Sáng 19/10: Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Tuần từ 8/10 - 12/10: Kỳ học này lớp KĐD01- K10 sẽ học buổi sáng. 7h30-11h30. P203 Nhà C

 Hạn nộp bảo hiểm y tế trước ngày 15/10. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Sáng 15/10:   Học Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

Sáng 16/10:  

Sáng 17/10: Học Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

Sáng 18/10:  Thi CSSK người lớn bệnh nội khoa. P203C từ 8h15

Sáng 19/10: 

Tuần 22/10 - 27/10: Lớp Dược Học P204C

Sáng 22/10 :  Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Sáng 23/10: Học Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30, đi muộn 10 phút không điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Sáng 24/10: 

Chiều 24/10: 

Sáng 25/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Sáng 26/10: THI Thực hành Hóa dược 2, P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30,

Chiều 26/10: Thi lại thực hành Hóa dược 1 P303B từ 13h30

Tuần 22/10 - 27/10: Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 22/10: Học chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 

Sáng 23/10: Học Quản lý điều dưỡng

Sáng 24/10: Học chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 

Sáng 25/10: 

Sáng 26/10: Học Quản lý điều dưỡng

Tuần 29/10 - 2/11: Lớp Dược Học P204C

Sáng 29/10: Học Quốc phòng an ninh tại trường, P204C

Sáng 30/10: 

Sáng 31/10:

Sáng 1/11: 

Sáng 2/11: Thi lý thuyết Hóa dược 1 ca 2 từ  9h30, P203+204C

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 29/10: 

Sáng 30/10: Học Quản lý điều dưỡng

Sáng 31/10:

Sáng 1/11: Thi chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 1 ca 2 từ  9h30, P203C

Sáng 2/11: 

Tuần 5/11- 9/11: Học P204C

Sáng 5/11: 

Sáng 6/11: 

Sáng 7/11: Học Dược lý

Sáng 8/11: THI Quốc phòng an ninh P204C

Sáng 9/11: THi lý thuyết Dược liệu 2 ca 1 từ 8h00, P203+204C

Lớp Điều dưỡng học P303C

Sáng 5/11: 

Sáng 6/11: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Sáng 7/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Sáng 8/11: Học Phục hồi chức năng

Sáng 9/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Tuần 12/11 - 16/11: Học P204C

Sáng 12/11:  Học Dược lý

Sáng 13/11: 

Sáng 14/11: Học Dược lý

Sáng 15/11: THi lại Thực hành Hóa dược 2 từ 7h30 P304B

Sáng 16/11: THi Lý thuyết Hóa dược 2. P204C tu 8h00

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 12/11:  

Sáng 13/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Sáng 14/11: Học nâng cao sức khỏe - hành vi - TTGDSK

Sáng 15/11: Học Phục hồi chức năng

Sáng 16/11: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Tuần 19/11 - 23/11: Học P204C

Sáng 19/11: Học Dược lý 1

Sáng 20/11: 

Sáng 21/11: nghi

Sáng 22/11: Học Dược lý 1

Sáng 23/11: Học Dược lý 1

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 19/11: 

Sáng 20/11: 

Cả ngày 21/11: Sáng học Nâng cao SK -HVCN, chiều học CSSK phụ nữ và gia đình. 

Sáng 22/11: Học Phục hồi chức năng

Sáng 23/11: Học Nâng cao SK -HVCN

Sáng 24/11: Thi Dược lý P303C 8h15

Tuần 26/11 - 30/11: Học P204C

Sáng  26/11: Học Bào chế

Sáng  27/11: 

Sáng  28/11:  

Sáng  29/11: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng  30/11: Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng  26/11: 

Sáng  27/11: Học Phục hồi chức năng P303C

Sáng  28/11:  Thi Quản lý điều dưỡng. P203C. 8h15

Sáng  29/11: Học Phục hồi chức năng P303C

Sáng  30/11: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Tuần 3/12 - 7/12: Học P204C

Sáng 3/12: Học Bào chế 1

Sáng 4/12: 

Sáng 5/12:  Học Bào chế 1

Sáng 6/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 7/12:  Học Thực hành Dược lý 1 P304B. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lớp Điều dưỡng học P203C

Sáng 3/12: 

Sáng 4/12: Học Phục hồi chức năng

Sáng 5/12: 

Sáng 6/12:  Học Phục hồi chức năng

Sáng 7/12:  Thi Nâng cao sức khỏe -TTGDSK. 9h30p P203C

Tuần 10/12 - 15/12: Học P204C

Sáng 10/12: Học Bào chế 1

Sáng 11/12: 

Sáng 12/12: Học Bào chế 1

Sáng 13/12: Học Bào chế 1

Sáng 14/12: Học Thực hành Dược lý 1 P204 Nhà C. Nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Lớp Điều dưỡng học P203C

Cả ngày 11/12: Sáng Thi Nâng cao sức khỏe -TTGDSK. 8h15 P303C. Chiều Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình

Sáng 12/12: 

Chiều 13/12: Thi Phục hồi chức năng. P204C, từ 15h30

Sáng 14/12: 

Tuần 17/12 - 21/12: Học P204C

Sáng 17/12: Học Thực hành Bào chế 1 P304B. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 18/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng 19/12:  Học Thực hành Bào chế 1 P304B.  Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30. Đi muộn 10p không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 20/12: THI Thực hành Dược lý 1 P303 Nhà C. Nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h00.

Sáng 21/12: Học Tiếng Anh chuyên ngành

Lớp Điều dưỡng học P304 nhà C

Sáng 17/12: 

Chiều 18/12: Học chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình từ 13h30

Sáng 19/12:  Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 20/12: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Sáng 21/12: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt răng hàm mặt tai mũi họng

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi