Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Năm 2018 thực hiện đổi mới chương trình học Giáo dục THPT

Năm 2018 thực hiện đổi mới chương trình học Giáo dục THPT như thế nào? Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố “Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể” có nhiều sự thay đổi về chương trình giáo dục ở tất cả các cấp học của nước ta. Đặc biệt là sự thay đổi trong trương trình học được dạy ở THPT. 

Cao đẳng Dược Hà Nội sẽ giúp các bạn học sinh có thêm những thông tin về đổi mới chương trình học THPT trong bài viết dưới đây

Năm 2018 thực hiện đổi mới chương trình học Giáo dục THPT như thế nào?

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được Bộ GD và ĐT công bố. Ở trong Dự thảo có rất nhiều sự thay đổi được đưa ra ở tất cả các cấp học của Việt Nam. Sự thay đổi nhiều nhất là ở bậc học THPT. Nếu trong chương trình THPT hiện nay, học sinh phải học quá nhiều môn thì chương trình mới thực hiện giáo dục phân hoá, bảo đảm cho học sinh được tiếp cận nghề nghiệp để học có chất lượng sau giáo dục phổ thông.

Các thay đổi này sẽ được thực hiện triển khai ngay từ năm học 2018 -2019

Theo dự thảo, hệ thống các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Thứ nhất là môn học bắt buộc là môn học mà mọi học sinh đều phải học. Cụ thể là:

+ Đối với lớp 10 thì các môn bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Thiết kế và Công nghệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

+ Ở lớp 11 và lớp 12, học sinh sẽ học các môn bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Thứ hai là ôn học bắt buộc có phân hóa là môn học mà nội dung được thiết kế thành các chủ đề hoặc học phần (môđun), trong đó một số chủ đề hoặc học phần là bắt buộc đối với tất cả học sinh, một số chủ đề hoặc học phần được tự chọn tùy theo nguyện vọng của học sinh và điều kiện đáp ứng của cơ sở giáo dục. Cụ thể là:

+ Lớp 10 các môn học bắt buộc có phân hóa: Tin học, Giáo dục thể chất, Hoạt động nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

+ Lớp 11 và 12 các môn học tự chọn bắt buộc: Học sinh chọn 3 môn và 1 chuyên đề học tập trong số các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học máy tính, Tin học ứng dụng, Thiết kế và công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Chuyên đề học tập.

Thứ ba môn học tự chọn là môn học không bắt buộc, được học sinh tự nguyện lựa chọn, phù hợp với nguyện vọng, sở trường và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Cụ thể là: lớp 10, 11 và 12  các môn học tự chọn gồm có: Tiếng dân tộc thiếu số, Ngoại ngữ 2.

Thứ tư môn học tự chọn bắt buộc là môn học mà học sinh bắt buộc phải lựa chọn trong số các môn học định hướng nghề nghiệp ở lớp 11, lớp 12 theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.

Thời gian học các môn bắt buộc và tự chọn cũng được quy định rõ trong dự thảo. Chương trình học THPT trong một năm sẽ có thời gian học là 37 tuần. Trong 37 tuần đó thì thời gian học các môn bắt buộc là 35 tuần. Còn đối với môn tự chọn thì thời gian học chỉ có 2 tuần.

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi