Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Đào tạo Cao đẳng Dược Sĩ chính quy

Mục tiêu đào tạo Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân


Bậc học:                                 Cao đẳng

Nhóm ngành nghề đào tạo:      Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                       Dược

Chức danh thi tốt nghiệp:         Cao đẳng Dược

Thời gian đào tạo;                    3 năm

Phương thức đào tạo :              Chính qui

Hình thức đào tạo:                   Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:              Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành

Mục tiêu chung:

Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu cụ thể:

Về thái độ:

+ Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

+ Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

+ Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

+ Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền.

Về kiến thức:

+ Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở;

+ Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành

( quản lý, cung ứng, bào chế, dược liệu và kiểm nghiệm thuốc ).

+ Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

Về kỹ năng:

+ Quản lý, cung ứng thuốc.

+ Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

+ Bào chế được các dạng thuốc thường sử dụng trong điều trị.

+ Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm.

+ Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

+ Hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ Dược có trình độ thấp hơn.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi