0912 826 096

Thông báo thu học phí học kỳ 3 các lớp tại cơ sở 290 Tây Sơn

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-CTHN-ĐT ngày 5/6/2015 và Quyết định số 261/QĐ-CTHN-KT ngày 5/6/2015 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội về việc thu học phí + kinh phí thực hành năm học 2015-2016:

Thông báo thu học phí học kỳ 3 các lớp tại cơ sở 290 Tây Sơn như sau:

- Học phí 800.000đ x 5 tháng = 4.000.000đ
- Kinh Phí thực hành 1.000.000đ/ kỳ.
- Giáo trình 500.000đ
- Tổng 5.500.000đ
Lưu ý: Hạn cuối cùng để sinh viên nộp học phí là ngày 30/8/2015

Thông báo thu học phí học kỳ 3 các lớp tại cơ sở 290 Tây SơnThông báo thu học phí học kỳ 3 các lớp tại cơ sở 290 Tây Sơn
Thông báo thu học phí học kỳ 3 các lớp tại cơ sở 290 Tây Sơn

Thông báo thu học phí học kỳ 3 các lớp tại cơ sở 290 Tây Sơn