0988.0988.35

Lịch học lớp VB2 Cao đẳng Dược 7/5/16

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Thông báo lịch lớp VB2 Cao đẳng Dược Học tại Phòng 101 Nhà A
Tuần từ 9/5 - 15/5
- Sáng thứ 7 (14/5): Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều thứ 7 (14/5): Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng chủ nhật (15/5): Học Hóa đại cương vô cơ
Tuần 20/5 - 22/5
- Chiều thứ 7 (21/5): Học Giải phẫu sinh lý
- Sáng chủ nhật (22/5): Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều chủ nhật (22/5): NGHỈ
Tuần 28/5 - 29/5
- Chiều thứ 7 (28/5): Học Sinh học di truyền
- Sáng chủ nhật (29/5): Học Giải phẫu sinh lý
- Chiều chủ nhật (29/5): Học Sinh học di truyền
Tuần 4/6 - 5/6
- Chiều thứ 7 (4/6): Học Hóa đại cương vô cơ
- Sáng chủ nhật (5/6): Học Hóa đại cương vô cơ
- Chiều chủ nhật (5/6): Học Sinh học di truyền
Tuần 11/6 - 12/6
- Chiều thứ 7 (11/6): Học Sinh học di truyền
- Sáng chủ nhật (12/6): Học Sinh học di truyền
- Chiều chủ nhật (12/6): Học Sinh học di truyền

Lịch học sau nghỉ hè

Tuần 13/8 - 14/8
Chú ý: Lớp học thực hành tại Phòng thực hành 304 Nhà B. Đề nghị các sinh viên mặc áo blu khi học tại phòng thực hành của nhà trường.

- Sáng thứ 7 (13/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
- Chiều thứ 7 (13/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B
- Sáng chủ nhật (14/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
- Chiều chủ nhật (14/8): Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.

Tuần 20/8 - 21/8
Cắt lịch học tuần 20/8-21/8 vì mưa bão
- Sáng thứ 7 (20/8): nghỉ Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
- Chiều thứ 7 (20/8): nghỉ Thi Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ
- Sáng chủ nhật (21/8): nghỉ Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
- Chiều chủ nhật (21/8):nghỉ  Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.

Tuần 27/8 - 28/8

- Sáng thứ 7: Nghỉ
- Chiều thứ 7: Nghỉ
- Sáng chủ nhật(28/8): Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
- Chiều chủ nhật(28/8): Học Xác suất thống kê y học P101A
 
Tuần 3/9 - 4/9 : Nghỉ lễ 2/9

Tuần 10/9-11/9: 

Sáng thứ 7  (10/9):  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.
Chiều thứ 7 (10/9):  Thi Thực hành Hóa đại cương vô cơ P304B.

Sáng chủ nhật(11/9): Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
Chiều chủ nhật(11/9): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 12/9-17/9:

Sáng thứ 7  (17/9):  Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
Chiều thứ 7 (17/9):  Thi Lý thuyết  Hóa đại cương vô cơ P101A

Sáng chủ nhật(18/9): Học Đạo đức nghề nghiệp P101A
Chiều chủ nhật(18/9): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 24/9-25/9:

Sáng thứ 7  (24/9):  Thi Sinh học Di truyền từ 9h00 P101A
Chiều thứ 7 (24/9): Học Xác suất thống kê y học P101A

Sáng chủ nhật(25/9): Nghỉ 
Chiều chủ nhật(25/9): Nghỉ

Tuần 1/10-2/10:

Sáng thứ 7  (1/10):  Thi Giải phẫu sinh lý từ 9h00 P101A
Chiều thứ 7 (1/10): Học Vật lý 

Sáng chủ nhật(2/10): Học Vật lý 
Chiều chủ nhật(2/10): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 8/10-9/10:

Sáng thứ 7  (8/10): Học Xác suất thống kê y học P101A
Chiều thứ 7 (8/10): Học Vật lý 

Sáng chủ nhật(9/10): Học Vật lý 
Chiều chủ nhật(9/10): Học Xác suất thống kê y học P101A

Tuần 15/10-16/10: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (15/10): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (15/10): Học Vật lý 

Sáng chủ nhật(16/10): Học Vật lý 
Chiều chủ nhật(16/10): Học Hóa sinh

Tuần 22/10-23/10: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (22/10): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (22/10): Học Vi sinh ký sinh trùng

Sáng chủ nhật(23/10): Học Vi sinh ký sinh trùng
Chiều chủ nhật(23/10): Học Hóa sinh

Tuần 29/10-30/10: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (29/10): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (29/10): Nghỉ học

Sáng chủ nhật(30/10): Học Vi sinh ký sinh trùng
Chiều chủ nhật(30/10): Học Vi sinh ký sinh trùng

Tuần 5/11 - 6/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Thông báo:

Các Anh/chị chú ý, những anh/chị nào muốn chuyển điểm của môn học nào từ Đại học/Cao đẳng sang phải nộp lại bảng điểm công chứng + 01 bằng công chứng

Điều kiện chuyển điểm:

  1. Tên môn học phải giống 100%.
  2. Số tín chỉ/ số đơn vị học trình phải lớn hơn hoặc bằng môn được chuyển điểm.

Sáng thứ 7  (5/11): Học Hóa sinh 
Chiều thứ 7 (5/11): Học Vi sinh ký sinh trùng

Sáng chủ nhật( 6/11): Học Vi sinh ký sinh trùng
Chiều chủ nhật( 6/11): Thi đạo đức nghề nghiệp ( Y Đức) ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi là môn "Y đức" ( 2 tín chỉ) còn lại tất cả đều phải thi. Những anh/chị nào vào sau không đi học buổi nào + không có bài kiểm tra sẽ được học bổ sung và thi sau)

 Tuần 12/11 - 13/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (12/11):  NGhỉ
Chiều thứ 7 (12/11): Ca 1: Thi Lý sinh từ 14h00 ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Lý sinh"  hoặc "Vật lý - Lý sinh" ( 2 tín chỉ trở lên). 

                                Ca 2: Thi Thống kê Y học ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Thống kê y học"  hoặc "Xác suất -  thống kê y học" ( 2 tín chỉ trở lên). 

Sáng chủ nhật( 13/11): Học Tiếng anh chuyên ngành
Chiều chủ nhật( 13/11): Học Tiếng anh chuyên ngành

Tuần 19/11 - 20/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (19/11):  NGhỉ
Chiều thứ 7 (19/11): Nghỉ

Sáng chủ nhật( 20/11): Học Tiếng anh chuyên ngành
Chiều chủ nhật( 20/11): Học Tiếng anh chuyên ngành

Tuần 26/11 - 27/11: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (26/11):  Học Thực vật dược
Chiều thứ 7 (26/11): Học Thực vật dược

Sáng chủ nhật( 27/11): Học Tiếng anh chuyên ngành
Chiều chủ nhật( 27/11): Học Tiếng anh chuyên ngành

Tuần 3/12 - 4/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (3/12):  NGhỉ
Chiều thứ 7 (3/12): Ca 1: Thi Hóa sinh từ 14h00 ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Hóa sinh" ( 2 tín chỉ trở lên). 

                                Ca 2: Thi Vi sinh Ký sinh trùng ( SV chỉ được chuyển điểm nếu bảng điểm có ghi Tên môn "Vi sinh Ký sinh trùng" ( 2 tín chỉ trở lên). 

Sáng chủ nhật( 4/12): Học  Học Thực vật dược
Chiều chủ nhật( 4/12): Học  Học Thực vật dược

Tuần 10/12 - 11/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (10/12):  Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều thứ 7 (10/12): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật( 11/12): Học  Học Thực vật dược
Chiều chủ nhật( 11/12): Học  Học Thực vật dược

Tuần 17/12 - 18/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (17/12):  Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều thứ 7 (17/12): Nghỉ

Sáng chủ nhật( 18/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 18/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 24/12 - 25/12: (Học tại Phòng 101 Nhà A)

Sáng thứ 7  (24/12):  nghỉ
Chiều thứ 7 (24/12): nghỉ

Sáng chủ nhật( 25/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều chủ nhật( 25/12): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 31/12 - 1/1: Nghỉ Tết dương lịch

Tuần 7/12 - 8/1:

Sáng thứ 7  (7/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều thứ 7 (7/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật( 8/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng
Chiều chủ nhật( 8/1): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần 14/12 - 15/1:

Sáng thứ 7  (14/1): Học Thực hành Thực vật dược. Thực hành yêu cầu sinh viên đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại.
Chiều thứ 7 (14/1): THI Thực hành Thực vật dược. Tất cả những sinh viên nghỉ 01 buổi thực hành không được thi. 

Sáng chủ nhật( 15/1): Thi Tiếng Anh chuyên ngành ca 1 từ 8h00, Thi Lý thuyết Thực vật Dược. ( sinh viên nghỉ quá 02 buổi lý thuyết không được dự thi.)
Chiều chủ nhật( 15/1): Nghỉ tết âm

Lịch học sau Tết âm lịch

Tuần 18/2-19/2:

Sáng thứ 7  (18/2): Nghỉ
Chiều thứ 7 (18/2): Học Marketing Dược 

Sáng chủ nhật( 19/2): Học Marketing Dược 
Chiều chủ nhật( 19/2): Học Marketing Dược 

Tuần 25/2-26/2:

Sáng thứ 7  (25/2): Nghỉ
Chiều thứ 7 (25/2): Học Marketing Dược 

Sáng chủ nhật( 26/2): Học Marketing Dược 
Chiều chủ nhật( 26/2): Học Marketing Dược 

Tuần 4/3 - 5/3:

Sáng thứ 7  (4/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp
Chiều thứ 7 (4/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng.  yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp

Sáng chủ nhật( 5/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp
Chiều chủ nhật( 5/3):Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp

Tuần 11/3 - 12/3:

Sáng thứ 7  (11/3): Học Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. yêu cầu SV đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi phải học lại. 8h00 vào lớp
Chiều thứ 7 (11/3): THI Thực hành Hóa hữu cơ và Phân tích định lượng. 

Sáng chủ nhật( 12/3): THI Ca 1 từ 8h30 - 9h30 Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P202

                                          Ca 2 từ 9h30-10h30 Thi Marketing Dược P202
Chiều chủ nhật( 12/3):Học Dược liệu 1

Tuần 18/3 - 19/3:

Sáng thứ 7  (18/3): Học Dược liệu 1
Chiều thứ 7 (18/3): Học Dược liệu 1

Sáng chủ nhật( 19/3): Học Dược liệu 1
Chiều chủ nhật( 19/3):Học Hóa Dược 1

Tuần 25/3 - 26/3:

Sáng thứ 7  (25/3): Học Hóa Dược 1
Chiều thứ 7 (25/3): Học Hóa Dược 1

Sáng chủ nhật( 26/3): Học Hóa Dược 1
Chiều chủ nhật( 26/3):Học Hóa Dược 1

Tuần 1/4 - 2/4:

Sáng thứ 7  (1/4): Học Hóa Dược 1
Chiều thứ 7 (2/4): Học Dược liệu 1

Sáng chủ nhật( 2/4): Học Hóa Dược 2
Chiều chủ nhật( 2/4):Học Hóa Dược 2

Tuần 8/4 - 9/4:

Sáng thứ 7  (8/4): Học Dược liệu 1
Chiều thứ 7 (8/4): Học Hóa Dược 2

Sáng chủ nhật( 9/4): Học Hóa Dược 2
Chiều chủ nhật( 9/4):Học Hóa Dược 2

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

04.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi