Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D7

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Lớp K9D7 sẽ học buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Học tại Phòng 304 Nhà C. Buổi nào trên lịch không ghi môn học (để trắng) thì cả lớp được nghỉ.

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Lịch học từ 5/9 - 12/9

Chiều 5/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 6/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1

Chiều 7/9: 

Chiều 8/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 9/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I

Lịch học từ 12/9 - 17/9 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 12/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 13/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 1

Chiều 14/9: 

Chiều 15/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 16/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần I

Lịch học từ 19/9 - 24/9 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 19/9: Nghỉ học  

Chiều 20/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 21/9: 

Chiều 22/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 23/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Lịch học từ 26/9 - 30/9 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 26/9:   

Chiều 27/9: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 28/9: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 29/9: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 30/9: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Lịch học từ 3/10 - 7/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Thứ 2 sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu xem có thay đổi gì không trước khi đi học ( tốt nhất theo dõi lịch học hàng ngày)

Chiều 3/10: Học  Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 4/10: Học Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin Phần 2

Chiều 5/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 6/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 7/10:

Lịch học từ 10/10 - 14/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Thứ 2 sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu xem có thay đổi gì không trước khi đi học ( tốt nhất theo dõi lịch học hàng ngày)

Chiều 10/10: Học giải phẫu sinh lý

Chiều 11/10: 

Chiều 12/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 13/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 14/10:

Sáng 15/10 (thứ 7) : Thi NLCB của CN Mác lê Nin Phần 1 ca 2 từ 9h30, P102+202A

Lịch học từ 17/10 - 21/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

Chiều 17/10: Học Sinh học Di truyền 

Chiều 18/10: Học Tin học (100% đi đủ, nghỉ 01 buổi học lại)

Chiều 19/10: 

Chiều 20/10: Thi Giải phẫu sinh lý P101+304CA ca 2 thi từ 15h30( Phòng 1 thi tại 101A, phòng 2 thi tại 304C)

Chiều 21/10: 

Lịch học từ 24/10 - 28/10 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chiều 24/10: Học Vật lý đại cương

Chiều 25/10: Học Tin học (100% đi đủ, nghỉ 01 buổi học lại)

Chiều 26/10: 

Chiều 27/10: Học Vật lý đại cương

Chiều 28/10:  Thi Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin Phần 2 P302+304 Nhà C từ 14h00

Lịch học từ 31/10 - 4/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chiều 31/10: Học Vật lý đại cương

Chiều 1/11: Học Tin học (100% đi đủ, nghỉ 01 buổi học lại)

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Học Vật lý đại cương

Chiều 4/11:  Học Y đức

Lịch học từ 7/11 - 11/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: Nhà trường tổ chức thi hết môn sau khi học xong môn học đó khoảng 01 tuần. Sinh viên phải có kế hoạch ôn tập để thi đạt kết quả cao nhất.

Chiều 7/11: Học Vật lý đại cương

Chiều 8/11:  Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều 9/11: Học Y đức

Chiều 10/11: Học Vật lý đại cương

Chiều 11/11:  

Lịch học từ 14/11 - 18/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A

Chiều 14/11: Học Xác suất thống kê 

Chiều 15/11:  

Chiều 16/11: Học Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). Đi đủ 100%, nghỉ 01 buổi học lại tất cả môn học

Chiều 17/11: Thi sinh học di truyền ca 1 từ 14h00, P102+202A

Chiều 18/11:  Học Y đức

Lịch học từ 21/11 - 25/11 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 21/11: Học Y đức

Chiều 22/11:  Học Tiếng Anh 1 

Chiều 23/11: Thi Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 học từ 14h00-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 

Chiều 24/11: 

Chiều 25/11:  

Sáng 26/11: Thi vật lý đại cương ca 2 từ 9h30, P102+202A

Lịch học từ 28/11 - 2/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 28/11: Học Tiếng Anh 1 

Chiều 29/11: Học Xác suất thống kê

Chiều 30/11: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 1/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 2/12:  Học Vi sinh ký sinh trùng

Lịch học từ 5/12 - 10/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 5/12: Học Tiếng Anh 1 

Chiều 6/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 7/12: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 8/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 9/12:  Học Vi sinh ký sinh trùng

Lịch học từ 12/12 - 18/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 12/12: Học Tiếng Anh 1 

Chiều 13/12: Học Xác suất thống kê

Chiều 14/12: Học Vi sinh ký sinh trùng

Chiều 15/12: Học Hóa đại cương vô cơ

Chiều 16/12:  Học Vi sinh ký sinh trùng

Lịch học từ 19/12 - 23/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 19/12: Học Tiếng Anh 1 

Sáng  20/12: Học Hóa đại cương vô cơ - 7h30 vào lớp học tại P101 Nhà A

Chiều 21/12: Học Tiếng Anh 1

Chiều 22/12: Nghỉ

Chiều 23/12:  THI Y đức P101+102A, từ 14h00

Lịch học từ 26/12 - 30/12 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 26/12: 

Chiều  27/12: THI Xác suất thống kê P101+102A từ 14h00

Chiều 28/12: THI Vi sinh Ký sinh trùng P101 + 102A ca 2 từ 15h30

Chiều 29/12: Hóa Đại cương - vô cơ 

Sáng 30/12: Hóa Đại cương - vô cơ học P304C từ 7h30

Chiều 30/12:  Hóa Đại cương - vô cơ

Lịch học từ 2/1 - 7/1 K9D7 Học tại Phòng 304 Nhà C

Sáng  2/1: 

Sáng  3/1: Học Hóa Đại cương - vô cơ từ 7h30

Chiều 3/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. (danh sách học thực hành phân như phòng thi lý thuyết. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này.

Chiều 4/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. (danh sách học thực hành phân như phòng thi lý thuyết. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại môn học này.

Chiều 5/1: 

Chiều 6/1:  Thi Tiếng Anh 1 ca 2 từ 15h30, P101A + 304C, Phòng 1 thi 101A, phòng 2 thi 304C

Tuần từ 9/1- 14/1

Sáng 10/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30.

Chiều 10/1:  Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. 

Chiều 11/1: Học Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30.

Sáng 12/1:

Sáng 13/1: THI Thực hành Hóa đại cương vô cơ. P303B, nhóm 1 THI từ 7h30-9h30, nhóm 2 THI từ 9h30-11h30.

Chiều 14/1: THI Lý thuyết Hóa Đại cương vô cơ P102A+202A từ 14h00

 

Tuần từ 16/1- 18/1 Lịch Thi lại

Sáng 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 8h00. P302A

Chiều 16/1: 

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: 

Sáng 18/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1 P202A từ 8h00

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

 

Lịch học sau Tết Nguyên Đán

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chú ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 14/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 15/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều16/2: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( nghỉ 01 buổi phải học lại môn này)

Chiều 17/2: 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chú ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 21/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 22/2: 

Chiều 23/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 24/2: 

Tuần 27/2 - 4/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chú ý: Lớp K9D7 đổi tên chính thức Lớp KD07- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: Học Tiếng Anh 2

Chiều 28/2:

Chiều 1/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 2/3:  Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 2/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 3/3: 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 6/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 7/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 8/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chiều 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 10/3: 

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 13/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 14/3: 

Chiều 15/3: Học Giáo dục thể chất 1 ( SV không được nghỉ buổi nào)

Chiều 16/3: 

Sáng 17/3: Học Giáo dục thể chất 1 ( SV không được nghỉ buổi nào)

Chiều 17/3: Học Giáo dục thể chất 1 ( SV không được nghỉ buổi nào)

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 20/3: Học Tiếng Anh 2

Chiều 21/3: Học Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng 

Sáng 22/3: Học Hóa Dược 1 tại P305 Nhà B vào học lúc 7h30p

Chiều 23/3: 

Chiều 24/3: Học thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại.

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 27/3: 

Chiều 28/3: 

Chiều 29/3: Thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, ca 2 từ 15h30, phòng 1 thi tại P202A, phòng 2 thi P305B

Chiều 30/3: Học Hóa Dược 1 

Chiều 31/3: Học Hóa Dược 1 

Tuần 3/4 - 7/4: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 3/4: Học thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 4/4: 

Chiều 5/4: Học thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 6/4:

Sáng 7/4: Học thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 7/4: Học Hóa Dược 1 

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Chiều 10/4: 

Sáng 11/4: Thi lại thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, từ 8h30

Chiều 11/4: Học Hóa Dược 1 

Chiều 12/4: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 13/4:Thi Tiếng Anh 2 ca 2 từ 15h30, P101+202A

Chiều 14/4: 

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Hóa dược 1 

Chiều 18/4: 

Sáng 19/4: Học thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 học từ 9h30-11h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 19/4: Học thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 20/4:

Chiều 21/4: 

Sáng 22/4: THI thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B. Nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. 

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00 ( bạn nào trùng lịch thi cả Thực hành hóa và y đức xuống văn phòng báo lại để Cô Phương xếp thời gian thi cả 2 môn cho phù hợp)

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 24/4: 

Chiều 25/4: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 26/4: Học Hóa sinh

Chiều 27/4: 

Chiều 28/4: Học Hóa sinh

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 3/5: Học Hóa sinh

Chiều 4/5: 

Chiều 5/5: Học Hóa sinh

Chiều 6/5: Thi Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P202A (phòng 1) và 305B (phòng 2) từ 14h00

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 8/5: Học Hóa dược 2

Chiều 9/5: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 10/5: Học Hóa sinh

Chiều 11/5: Học bệnh học

Chiều 12/5: Học Hóa sinh

Sáng 13/5: Thi lại Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin Phần 2 P303+304C. từ 8h30

Chiều 13/5: Thi lại Tiếng Anh 1 từ 14h00, P202A

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 15/5: Học Hóa dược 2

Chiều 16/5: THI Giáo dục thể chất 2

Chiều 17/5: THI Hóa sinh, ca 2 P101+202A, từ 15h30

Chiều 18/5: Học bệnh học

Sáng 19/5: Học Hóa dược 2, P303C TỪ 7H30

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 22/5: Học Hóa dược 2

Chiều 23/5:

Chiều 24/5: THI Hóa dược 1, ca 1 P101+202A, từ 14h00

Chiều 25/5: Học bệnh học

Chiều 26/5: Học Hóa dược 2

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 29/5: Học Hóa dược 2

Chiều 30/5:

Chiều 31/5: Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 1/6: Học bệnh học

Chiều 2/6: Thực hành Hóa dược P303B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Tuần 5/6 - 10/6: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 5/6: 

Chiều 6/6:

Chiều 7/6: Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 8/6: Học bệnh học

Chiều 9/6: Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Sáng 10/6: Thi lý thuyết Hóa dược 2 ca 2 từ 9h30, P101+102A

Chiều 10/6: Thi lại Hóa hữu cơ và phân tích định lương ca 2 từ 15h30, P202A

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD07-K9 học tại P304C

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6:

Chiều 14/6: Thực hành Hóa dược, học thực hành cả lớp tại P305B từ 13h30. muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 15/6: Học bệnh học

Sáng 16/6: THI Thực hành Hóa dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30, nhóm 2 học từ 9h30.

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh  + Thi lại Tiếng Anh 2 P305B từ 14h00. 

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 14/8:

Chiều 15/8:  Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều  16/8: Học Thực vật dược 

Chiều  17/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều  18/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 21/8:

Chiều 22/8:  Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều  23/8: Học Thực vật dược 

Chiều  24/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều  25/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 28/8:

Chiều 29/8:  Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều  30/8: Học Thực vật dược 

Chiều  31/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều  1/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Từ 2/9 - 5/9: Nghỉ lễ 

Chú ý 9/9: Thi Bệnh học lớp chủ động ôn tập. Giờ và phòng thi sẽ thông báo cụ thể vào lịch học tiếp.

Tuần 4/9 - 9/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 4/9:

Chiều 5/9:  

Chiều 6/9: Học Thực vật dược 

Chiều 7/9: Học Dược lý 1

Chiều 8/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Sáng 9/9: ùi thi lại  Hóa 01 tuần

Chiều 9/9: Thi Bệnh học P303C+304C. Từ 14h00

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 11/9:

Chiều 12/9:  Học Dược lý 1

Chiều 13/9: Học Thực vật dược 

Chiều 14/9: Học Dược lý 1

Chiều 15/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Sáng 16/9: Thi lại Hóa Đại cương vô cơ P202A ca 2 từ 9h30

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 18/9:

Chiều 19/9:  Học Dược lý 1

Chiều 20/9: Học Thực vật dược 

Chiều 21/9: Học Dược lý 1

Chiều 22/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 25/9:

Chiều 26/9:  Học Dược lý 1

Chiều 27/9: Học Thực hành Thực vật dược ( Học Cả lớp tại 304C) . Đi muộn 10 Phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại tất cả môn này.

Chiều 28/9: Thi Tiếng anh chuyên ngành Ca1 Phòng 1 thi tại 203C, Phòng 2 thi tại 303C. Bắt đầu từ 14h00

Chiều 29/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 2/10:

Chiều 3/10:  

Chiều 4/10: Học Thực hành Thực vật dược ( Học Cả lớp tại 304C) . Đi muộn 10 Phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại tất cả môn này.

Chiều 5/10: Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 6/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 9/10 - 13/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 9/10:

Chiều 10/10:  

Chiều 11/10: Học Thực hành Thực vật dược ( Học Cả lớp tại 304C) . Đi muộn 10 Phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi phải học lại tất cả môn này.

Chiều 12/10: Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 13/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Chiều 14/10: Thi Dược lý 1 ca 1 từ 14h00, P101+102A

Tuần 16/10 - 20/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 16/10:

Chiều 17/10:  Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 18/10: 

Chiều 19/10: Học Dược lý 2 học P304C

Chiều 20/10:THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P304C

Tuần 23/10 - 27/10: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 23/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 24/10:  Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10: Học Dược lý 2 học P202A

Chiều 27/10

Tuần 30/10 - 3/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 30/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 31/10:  

Chiều 1/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 06/11 - 10/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 6/11: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 7/11:  Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 8/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 9/11: Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 10/11:

Tuần 13/11 - 17/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 13/11: THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1  từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30.

Chiều 14/11:  

Chiều 15/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 16/11: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 17/11: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 20/11 - 24/11: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11:  

Chiều 22/11: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 23/11: THI Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30. 

Chiều 24/11:

Sáng 25/11: Thi Lý thuyết Thực vật Dược từ 8h00, P303+304C

Tuần 27/11 - 2/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 28/11:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 29/11: THi Lý thuyết Dược lý 2 P303+304C từ 14h00

Chiều 30/11: 

Chiều 1/12: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 4/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 5/12:  Học Dược liệu 1

Chiều 6/12: Học Dược liệu 1

Chiều 7/12: 

Chiều 8/12: Học Tổ chức quản lý dược

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 11/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 12/12:  Học Dược liệu 1

Chiều 13/12: Học Dược liệu 1

Chiều 14/12: 

Chiều 15/12: 

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 18/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 19/12:  Học Dược liệu 1

Chiều 20/12: Học Dược liệu 1

Chiều 21/12: 

Chiều 22/12: Thi Tổ chức quản lý dược P203C (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 14h00

Tuần 25/12 - 2/1/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 25/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 26/12:  Học Dược liệu 2

Chiều 27/12: Học Dược liệu 2

Chiều 28/12: 

Chiều 29/12: 

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:Từ 9/10:Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1:  Học Dược liệu 2

Chiều 4/1: THi Dược liệu 1 (lý thuyết), P303+304C, từ 14h00

Chiều 5/1: 

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 8/1: 

Chiều 9/1: Học Dược liệu 2

Chiều 10/1:  Học Dược liệu 2

Chiều 11/1: 

Chiều 12/1: Thi Quản lý tồn trữ thuốc. P203+204C từ 14h00

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 20/1/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 15/1: 

Sáng 16/1:   Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303C từ 7h30

Chiều 16/1: Học Dược liệu 2

Chiều 17/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 18/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 19/1: 

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 22/1: 

Chiều 23/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 24/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 25/1: Thi lại Thực hành Hóa dược 7h30, P303B

Chiều 25/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 26/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 2 ca 1 từ 14h00. P203+204C

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P304C

Chiều 29/1: 

Chiều 30/1: Thi Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30

Chiều 31/1: 

Chiều 1/2: 

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C từ 14h00

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 5/3: 

Chiều 6/3: Học Pháp chế dược

Chiều 7/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 8/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 9/3: Học Pháp chế dược

Tuần 12/3 - 16/3/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 12/3: 

Chiều 13/3: Học Pháp chế dược

Chiều 14/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 15/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 16/3: Học Pháp chế dược

Tuần 19/3 - 20/3/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 19/3: 

Chiều 20/3: Học Pháp chế dược

Chiều 21/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 22/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Sáng 23/3: Thi lại Thực hành Dược liệu P304B, từ 9h00

Chiều 23/3: Học Pháp chế dược

Tuần 26/3 - 30/3/2018:Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 26/3: 

Sáng 27/3: Thi lại Lý thuyết Dược lý 1 P203+204C từ 8h00

Chiều 27/3: 

Chiều 28/3: 

Chiều 29/3: Học Marketting Dược

Chiều 30/3: Thi Pháp chế dược P102+202A, từ 15h30

Tuần 2/4 - 7/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 2/4: Học Bào chế 1

Chiều  3/4: Học Marketing Dược

Chiều 4/4: 

Sáng 5/4: Thi lại Thực hành Dược lý  ( yêu cầu sinh viên hoàn thiện tiền thi lại trước ngày 4/4/2018 để có danh sách dự thi) từ 7h30

Chiều 5/4: Học Marketing Dược

Chiều 6/4: 

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật dược P304C, từ 8h00

Tuần 9/4 - 13/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 9/4: Học Bào chế 1

Chiều 10/4: Học Bào chế 1

Chiều 11/4: 

Chiều 12/4: Học Marketing Dược

Chiều 13/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 P202A từ 14h00

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 16/4: Học Bào chế 1

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Chiều 17/4: Học Bào chế 1

Chiều 18/4: 

Chiều 19/4:  Học Marketing Dược

Sáng 20/4:Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h30

Chiều 21/4: 

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 23/4:   

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 (P204C), D4 + D5 (P203C)

Chiều 24/4: Học Bào chế 1

Chiều 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4: Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h30

Chiều 26/4: Học Marketing Dược

Chiều 27/4: Học Bào chế 1

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 2/5:   Học Bào chế 2

Chiều 3/5: 

Chiều 4/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 5/5: Thi Đường lối Cách mạng của Đảng. P303+304C ca 1 từ 9h30

Tuần 7/5 - 11/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Sáng 7/5:  Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h00

Chiều 8/5:  Học Bào chế 2

Sáng 9/5:  Thi lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 từ 7h30, K9D7  từ 9h00

Chiều 9/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 10/5: 

Chiều 11/5: Học Bào chế 2

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Sáng 14/5: 

Chiều 15/5:  Học Bào chế 2

Chiều 16/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 17/5: 

Chiều 18/5: Học Bào chế 2

Tuần 21/5 - 25/5/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 21/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 22/5:  Học Bào chế 2

Chiều 23/5: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P303+304C từ 14h00

Chiều 24/5: 

Chiều 25/5: Học Thực hành Bào chế, P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 28/5: 

Chiều 29/5:  Học Thực hành Bào chế, P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 30/5: Thi lại Thực hành Dược lý từ 14h00, P304C

Chiều 31/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 1/6: Học Thực hành Bào chế, P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 4/6:  

Chiều 5/6: Học Thực hành Bào chế, P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại

Chiều 6/6: 

Chiều 7/6: Thi Marketing Dược P203+204C từ 15h30

Sáng 8/6: Học Kiểm nghiệm thuốc  tại P203C từ 7h30

Tuần 11/6 - 15/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 11/6:  

Chiều 12/6: Nghỉ

Chiều 13/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2 P203+204C từ 15h30

Chiều 14/6: 

Chiều 15/6: THI Thực hành Bào chế, P303B, nhóm 1 từ 13h15, nhóm 2 từ 15h15

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều  18/6: Thi Lý thuyết Kiểm nghiệm P203+204C từ 14h15

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 20/8 : Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 21/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 22/8:  

Chiều 23/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 24/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 27/8 : Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 28/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 29/8:  

Chiều 30/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 31/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Từ 1/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 5/9 : 

Chiều 6/9: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 7/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Tuần 10/9 - 14/9: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 10/9:

Chiều 11/9: Học Dược lâm sàng 1 

Chiều 12/9: 

Chiều 13/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 14/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Chiều 17/9:

Chiều 18/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 19/9: 

Chiều 20/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 21/9: Học Dược lâm sàng 2

Tuần 24/9 - 28/9:  Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 24/9: 

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Chiều 26/9: Học Dược lâm sàng 2 

Chiều 27/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 28/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Chiều 1/10 :

Chiều 2/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 4/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 5/10: 

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD07 - K9 học tại P202A

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10 : 

Chiều 9/10: Thi Quản trị KD dược P304C (phòng 1) + P202A (phòng 2) từ 14h00

Chiều 10/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 11/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P202A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P102A từ 8h15

Chiều 12/10: Thi lại Kiểm nghiệm thuốc P203C từ 14h00

Tuần 15/10 - 20/10: Học P202A

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 15/10 : 

Chiều 16/10: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1, P204C (phòng 1), P202A (phòng 2) từ 14h15

Chiều 17/10: 

Cả ngày 18/10: Thi thực hành Dược lâm sàng tại P304C , nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều từ 13h30.

Chiều 19/10: 

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Học P202A

Chiều 22/10 : 

Chiều 23/10: 

Chiều 24/10: Học kinh tế dược

Chiều 25/10: Học Kinh tế dược

Chiều 26/10: 

Sáng 27/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11: Học P202A

Chiều 29/10 : 

Chiều 30/10: Học kinh tế dược

Chiều 31/10: Học Kinh tế dược

Chiều 1/11: 

Sáng 2/1: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P304C từ 7h30

Tuần 5/11 - 10/11:  Học tại P202A

Chiều 5/11 : Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 6/11: 

Chiều 7/1: Học Dược học cổ truyền

Chiều 8/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 9/11: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 2 ca 2 từ 15h30

Sáng 10/11: Thi lại Lý thuyết bào chế 1 8h00

Chiều 10/11: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 14h00

Tuần 12/11 - 16/11: Học tại P202A

Chiều 12/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 13/11: 

Chiều 14/11: Học Kinh tế dược

Chiều 15/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 16/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Tuần 19/11 - 23/11: Học tại P202A

Chiều 19/11: Học Kinh tế dược

Chiều 20/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 21/11: Học Dược học cổ truyền P303C

Chiều 21/11: Học Dược học cổ truyền 

Chiều 22/11: 

Chiều 23/11: 

Tuần 26/11 - 30/11: Học tại P202A

Chiều 26/11:

Chiều 27/11: 

Cả ngày 28/11:  Học  Dược học cổ truyền. Sáng 7h30, chiều 13h30. Học tại P304C

Chiều 29/11: THI Kinh tế dược, P303C +304C ca 1 từ 14h15

Chiều 30/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 3/12 - 7/12: Học tại P202A

Chiều 3/12: 

Chiều 4/12: 

Chiều 5/12:  THI Đảm bảo chất lượng thuốc P303+304C từ 14h15

Chiều 6/12: Học Giáo dục thể chất 3 (yêu cầu SV đi đầy đủ. nghỉ học lại)

Chiều 7/12: 

Tuần 10/12 - 15/12: 

Sáng 10/12: HỌc Giáo dục thể chất 3 từ 9h00

Chiều 11/12: 

Sáng 12/12:  Thi Giáo dục thể chất từ 9h00

Sáng 13/12:  THI Dược học cổ truyền. P303+304C từ15h30, THI xong toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện

Chiều 14/12: 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi