Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D4

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

 
Tuần từ 26/12 - 30/12 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
 
- Chiều 26/12:   Học Y đức
- Chiều 27/12: Học Giáo dục thể chất 1
- Chiều 28/12: THI Thực hành Tin học Tại Phòng máy 302 Nhà A . Nhóm 1 thi từ 14h00-15h30, nhóm 2 thi từ 15h30-17h00 (danh sách nhóm chia giống phòng thi lý thuyết). 
- Chiều 29/12:  THI Giáo dục thể chất 1
- Chiều 30/12: 
 
Tuần từ 2/1 - 7/1 
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30
- Chiều 2/1:   
- Chiều 3/1: 
- Chiều 4/1: Thi xác suất thống kê P303 + 304C. từ 14h00
- Chiều 5/1:  
- Chiều 6/1: Thi lại Thực hành Hóa đại cương vô cơ P303B, từ 13h30

Tuần từ 9/1- 14/1
Lớp K9D4 sẽ học tại Phòng 102 Nhà A (102A). Thời gian học từ 13h30 - 17h30

Chiều 10/1:  Thi Y đức ca 1 từ 14h00, P101+202A. 

Sáng 12/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 2. P102A. từ 8h00 

Sáng 14/1: Thi lại Những NLCB của CN Mác Lê Nin Phần 1. P102A. từ 8h00

Tuần từ 16/1- 18/1

Sáng 16/1: 

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Tin học ca 1 từ 14h00. P302A

Sáng 17/1: Thi lại Giải phẫu sinh lý, Sinh học Di truyền 202A. từ 8h00

Chiều 17/1: Thi lại Tiếng Anh 1 P202A. từ 14h00

Sáng 18/1: 

Từ 18/1 -12/2/2017 (16/1 âm lịch): Nghỉ tết

Từ 13/2/2017: Toàn trường các lớp đi học bình thường. 

Tuần 13/2 - 17/2: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 13/2: 

Chiều 14/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 15/2: Học Tiếng Anh 2 

Chiều 16/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 17/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 20/2 - 24/2: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

Chiều 20/2: 

Chiều 21/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 22/2: Học Tiếng Anh 2  tại P304 nhà C

Chiều 23/2: Nghỉ

Chiều 24/2: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 27/2 - 3/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Lớp K9D4 đổi tên chính thức Lớp KD04- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. 

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định. 

Chiều 27/2: 

Chiều 28/2: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 1/3: Học Tiếng Anh 2  tại P202 nhà A

Chiều 2/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 3/3: Học Tiếng Anh 2 

Tuần 6/3 - 10/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 8/3: Học Hóa sinh  tại P202 nhà A

Chiều 9/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 10/3: Học Hóa sinh

Tuần 13/3 - 17/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 13/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 14/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Chiều 15/3: Học Hóa sinh  tại P202 nhà A

Chiều 16/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại.

Chiều 17/3: Học Hóa sinh

Tuần 20/3 - 24/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 20/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 21/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 22/3: Học Hóa sinh  tại P305 nhà B

Chiều 23/3: Học Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ( buổi cuối)

Chiều 24/3: Học Hóa sinh

Tuần 27/3 - 31/3: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 27/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 28/3: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại. Học tại P303B

Chiều 29/3: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 30/3: 

Chiều 31/3: 

Sáng 1/4: Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tich định lượng ca 2 từ 9h30, P102+202A

Tuần 3/4 - 8/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 3/4: 

Chiều 4/4: Học Hóa dược 1

Sáng 5/4: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, nhóm 1 từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30, tại P303B

Chiều 5/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại)

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: 

Sáng 8/4: 

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Chiều 10/4: 

Chiều 11/4: Học Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Nghỉ 1 buổi phải học lại) 

Chiều 12/4: 

Chiều 13/4: Học Hóa dược 1 

Chiều 14/4: THI Hóa sinh ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi P102A, Phòng 2 thi tại P304C

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 22/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: 

Chiều 18/4: Học Hóa dược 1 

Chiều 19/4: Học Bệnh học 

Chiều 20/4: Nghỉ

Chiều 21/4: THI Tư tưởng Hồ Chí Minh ca 1 từ 14h00, Phòng 1 thi P102A, Phòng 2 thi tại P304C

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 24/4: Học Hóa dược 1 

Chiều 25/4: Thi Tiếng Anh 2 , ca 2 từ 15h30, P102+202A

Chiều 26/4: Học Bệnh học 

Chiều 27/4: Học Hóa dược 1

Chiều 28/4: 

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 3/5: Học Bệnh học 

Chiều 4/5:  Học Hóa dược 1

Chiều 5/5: 

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 8/5: 

Chiều 9/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 10/5: Học Bệnh học 

Chiều 11/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 12/5: 

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 15/5: 

Chiều 16/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 17/5: Học Bệnh học 

Chiều 18/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 19/5: cắt lịch học hóa dược 2

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Sáng 22/5: Học Hóa Dược 2 7h30 vào lớp

Chiều 23/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 24/5: Học Bệnh học 

Chiều 25/5: Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 26/5: 

Tuần 29/5 - 2/6: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5:Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 31/5: Thi Lý thuyết Hóa dược 1 P304C (phòng 1) + P202A (phòng 2) thi từ 14h00

Chiều 1/6: Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 2/6: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết), nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 5/6 - 9/6: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 5/6: 

Chiều 6/6:Học Thực hành Hóa dược , P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 7/6: Thi Bệnh học P101+102A từ 14h00

Chiều 8/6: Thi lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng.P202A từ 14h00

Chiều 9/6: Học Giáo dục thể chất 2 (15 tiết), nghỉ 01 buổi phải học lại

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD04 - K9 học tại P102A 

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Học Thực hành Hóa dược , P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 01 buổi phải học lại.

Chiều 14/6: THI Giáo dục thể chất 2

Chiều 15/6: THI Thực hành Hóa dược , P304B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Chiều 16/6: THi lý thuyết Hóa dược 2 ca 2 từ 15h30, P303+304C

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh  + Thi lại Tiếng Anh 2 P305B từ 14h00. 

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 14/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều  15/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  16/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 17/8: 

Chiều  18/8: Học Thực vật dược

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 21/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều  22/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  23/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 24/8: 

Chiều  25/8: Học Thực vật dược

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 28/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều  29/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  30/8: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 31/8: 

Chiều  1/9: Học Thực vật dược

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 11/9 - 15/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 11/9: Học Dược liệu 1

Chiều  12/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  13/9: 

Chiều  14/9: Học Dược liệu 1

Chiều  15/9: Học Thực vật dược

Sáng 16/9: Thi lại Hóa Đại cương vô cơ P202A ca 2 từ 9h30

Tuần 18/9 - 22/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 18/9: Học Dược liệu 1

Chiều  19/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  20/9: THi tổ chức quản lý Dược, P101 +202A Ca 2 từ 15h30

Chiều  21/9: Học Dược liệu 1

Chiều  22/9: Học Thực vật dược

Tuần 25/9 - 30/9: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 25/9: Học Dược liệu 1

Chiều  26/9:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  27/9: 

Chiều  28/9: Học Dược liệu 2

Chiều  29/9: Học Thực hành Thực vật dược( Học cả lớp phòng 102A) đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 2/10 - 6/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 2/10: Học Dược liệu 2

Chiều  3/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  4/10: 

Chiều  5/10: 

Chiều  6/10: Học Thực hành Thực vật dược( Học cả lớp phòng 102A) đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 7/10: Thi lý thuyết Dược liệu 1 P101+102A từ 14h00

Tuần 9/10 - 13/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 9/10: Học Dược liệu 2

Chiều  10/10:  Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  11/10: 

Chiều  12/10: Học Dược liệu 2

Chiều  13/10: Học Thực hành Thực vật dược( Học cả lớp phòng 102A) đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 16/10 - 20/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 16/10: Học Dược liệu 2

Chiều  17/10:  THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P102A

Chiều  18/10: 

Chiều  19/10: Học Dược liệu 2

Chiều  20/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 23/10 - 27/10: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 23/10: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng  24/10:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  25/10: 

Chiều  26/10: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  27/10: Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 30/10 - 3/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 30/10: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 31/10:  Học Thực hành Thực vật dược P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  1/11: 

Chiều  2/11: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều  3/11: 

Tuần 6/11 - 10/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 6/11: Học Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 7/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  8/11: 

Chiều  9/11: THI Thực hành  dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều  10/11: cắt lịch thi, chuyển tuần  sau 

Tuần 13/11 - 17/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 13/11: 

Chiều 14/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  15/11: Học Dược lý 1

Chiều  16/11: THI Thực hành  Thực vật Dược P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. 

Chiều  17/11: Thi Lý thuyết Dược liệu 2 P303+304C từ 14h00

Tuần 20/11 - 25/11: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  22/11: Học Dược lý 1

Chiều  23/11: THI Dược liệu 2 lý thuyết P102+202A từ 1400

Chiều  24/11: 

Tuần 27/11 - 1/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11: 

Chiều 28/11:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  29/11:

Chiều  30/11:  Học Dược lý 1

Chiều  1/12:  Học Dược lý 1

Tuần 4/12 - 8/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 4/12: Học Dược lý 1

Chiều 5/12:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  6/12: Học Dược lý 1

Chiều  7/12: Học Dược lý 2

Chiều  8/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 11/12 - 15/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 11/12:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 12/12:  Học Tiếng Anh chuyên ngành 

Chiều  13/12: Học Dược lý 2

Chiều  14/12: Học Dược lý 2

Chiều  15/12: 

Sáng 16/12: Thi Lý thuyết Thực vật Dược P303+304C, từ 8h00

Tuần 18/12 - 22/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 18/12:  

Chiều 19/12:  Thi Lý thuyết Dược lý 1 ca 2 từ 15h30, P203 + 204C

Chiều  20/12: Học Dược lý 2

Chiều  21/12: Học Dược lý 2

Chiều  22/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần 25/12 - 29/12: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 25/12:  

Chiều 26/12:  

Chiều  27/12: Thi Tiếng Anh chuyên ngành ca 1 từ 14h00, P102A (phòng 1) + P203C (phòng 2)

Chiều  28/12: Học Dược lý 2

Chiều  29/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:

Từ 9/10:  Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1:  Học Thực hành Dược lý, P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 4/1: Học Thực hành Dược lý, P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 5/1:Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 13/1/2018:Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 8/1:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 9/1: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P304B từ 13h30

Chiều10/1: 

Chiều 11/1: Học Dược lý 2 

Chiều 12/1: Học Thực hành Dược lý, P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 19/1/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 15/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/1: Thi lại Thực hành Hóa dược từ 13h30, P303B

Chiều 17/1: Thi Quản lý tồn trữ thuốc P303+304C ca 2 từ 15h30

Chiều 18/1: 

Chiều 19/1: Học Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 22/1: 

Chiều 23/1: 

Chiều 24/1: Thi Lý thuyết Dược lý 2 P101 + 102A  ca 2 từ 15h30

Chiều 25/1: THI Thực hành Dược lý P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2  từ 15h00-11h30. 

Chiều 26/1: 

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 29/1: 

Chiều 30/1: 

Chiều 31/1: 

Chiều 1/2: Thi lại Thực hành Dược liệu P303B, từ 13h30

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: 

Sáng 4/2: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 1 P303+304 từ 8h00

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 5/3: Học Marketting Dược

Chiều 6/3: 

Chiều 7/3: Học Marketting Dược

Chiều 8/3: 

Sáng 9/3: Học Kiểm nghiệm thuốc P304C từ 7h30

Chiều 9/3: Học Pháp chế dược

Tuần 12/3 - 17/3/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 12/3: Học Marketting Dược

Chiều 13/3: 

Chiều 14/3: Học Marketting Dược

Chiều 15/3: 

Sáng 16/3: Học Kiểm nghiệm thuốc P304C từ 7h30

Chiều 16/3: Học Pháp chế dược

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 19/3: Học Marketting Dược

Chiều 20/3: 

Chiều 21/3: Học Marketting Dược

Chiều 22/3: 

Sáng 23/3: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Chiều 23 /3: Học Pháp chế dược P101A

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 26/3: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều 27/3: 

Chiều 28/3: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: Học Pháp chế dược P101A

Tuần 2/4 - 7/4/2018:  Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 2/4:  Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều 3/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Chiều 4/4: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 5/4: Thi lại Thực hành Dược lý  ( yêu cầu sinh viên hoàn thiện tiền thi lại trước ngày 4/4/2018 để có danh sách dự thi) từ 7h30

Chiều 5/4: 

Chiều 6/4: Học Pháp chế dược P101A

Sáng 7/4: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304C

Tuần 9/4 - 13/4/2018:  Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 9/4:  Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều 10/4: Học Đường lối CM của ĐCSVN

Chiều 11/4: Học Kiểm nghiệm thuốc 

Chiều 12/4: 

Chiều 13/4:  Học Pháp chế dược P101A

Tuần 16/4 - 21/4/2018:  Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều16/4:  Học Đường lối CM của ĐCSVN

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Chiều 17/4: Học lại thực hành Dược lý. P202A

Chiều 18/4:Thi Marketing Dược P101+102A từ 14h00

Chiều 19/4: 

Sáng 20/4: Thi lại Dược lý 1 P203+204C từ 8h00

Sáng 21/4: 

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 23/4:   

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 (P204C), D4 + D5 (P203C)

Chiều 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Chiều 26/4: 

Sáng 27/4: Thi lại Dược lý 2 : D1 (P304C), D2 (P204C), D4 +D5 (P203C) từ 8h00

Chiều 27/4:  Học lại thực hành Dược lý. P202A từ 13h30

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 2/5:   

Sáng 3/5: THI lại Thực hành Dược lý P304B

Chiều 3/5: Học Bào chế 1

Chiều 4/5: Thi Pháp chế dược. P102A (phòng 1), P204C (phòng 2) từ 14h15

Tuần 7/5 - 12/5/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 7/5:  

Chiều 8/5: Thi Đường lối CM của ĐCSVN P203+304C, ca 2 từ 15h30

Chiều 9/5:

Chiều 10/5: Học Bào chế 1

Chiều 11/5: 

Sáng 12/5: Thi Kiểm nghiệm thuốc ca 1 từ 8h00, P303+304C

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 14/5:  

Chiều 15/5: 

Chiều 16/5:

Sáng 17/5: Học Bào chế 1

Chiều 17/5: Học Bào chế 1

Chiều 18/5: 

Tuần 21/5 - 26/5/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 21/5:  Học Bào chế 1

Chiều 22/5: Học Giáo dục thể chất 3

Chiều 23/5:

Sáng 24/5: Học Bào chế 1

Chiều 24/5: Học Bào chế 1

Chiều 25/5: 

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD04 - K9 học tại P102A

Chiều 28/5:  Học Bào chế 2 P204C

Chiều 29/5: 

Chiều 30/5: Học Bào chế 2 P204C

Chiều 31/5: Học Bào chế 2 P204C

Chiều 1/6: 

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD04 - K9 học tại 204C

Chiều  4/6: Học Bào chế 2

Chiều  5/6: 

Chiều  6/6: 

Chiều  7/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 8/6: Học Bào chế 2 P203C

Tuần 11/6 - 16/6/2018: Lớp KD04 - K9 học tại 204C

Chiều 11/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 14/6: Học Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 15/6: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P203+204C từ 14h00

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD04 - K9 học tại 204C

Chiều 18/6: 

Sáng 19/6: Thi Lý thuyết Bào chế 2 P203+204C từ 8h15

Sáng 20/6: THI Thực hành Bào chế P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 nghỉ

Chiều 20/6:T HI Thực hành Bào chế P303B, nhóm 2 từ 13h30, nhóm 1 nghỉ

Chiều 21/6: 

Chiều 22/6: Học Giáo dục thể chất 3

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 20/8 : Học Dược lâm sàng 1

Chiều 21/8: Học Giáo dục thể chất 3 ( tiếp)

Chiều 22/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 23/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 24/8: Học Dược lâm sàng 1

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 27/8 : Học Dược lâm sàng 1

Chiều 28/8: THi Giáo dục thể chất 3 

Chiều 29/8: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 30/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 31/8: Học Dược lâm sàng 1

Từ 1/9- 4/9: nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9:  Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 5/9 : 

Chiều 6/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 7/9: Học Dược lâm sàng 2

Tuần 10/9 - 14/9:   Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 10/9 : Học Dược lâm sàng 2

Chiều 11/9: 

Chiều 12/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 13/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 14/9: Học Dược lâm sàng 2

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9:Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A từ 8h00

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Chiều 17/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 18/9: 

Chiều 19/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 20/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 21/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102 A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Tuần 24/9 - 28/9: Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 24/9 :Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Chiều 26/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2. Học tại P102A. SV đi học đầy đủ. Đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi học lại

Chiều 27/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 28/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10:  Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 1/10 : 

Chiều 2/10: Học Dược lý 1 P101A 

Chiều 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P102A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 4/10: Thi Lý thuyết Dược lâm sàng 1 P101+102A từ 14h00

Chiều 5/10:  Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P102A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 8/10 : 

Chiều 9/10: Học Kinh tế dược

Chiều 10/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P102A, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại

Chiều 11/10: Thi lại Kiểm nghiệm thuốc P102A từ 14h00

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P101A từ 8h15

Chiều 12/10: Học Kinh tế dược

Tuần 15/10 - 19/10:Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 15/10 : 

Chiều 16/10: Học kinh tế dược

Chiều 17/10: 

Cả ngày 18/10: Thi Thực hành Dược lâm sàng 1 tại P304C, nhóm 1 thi sáng từ 7h30, nhóm 2 thi chiều từ 13h30

Chiều 19/10: Học kinh tế dược

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 22/10 : 

Chiều 23/10: Học kinh tế dược

Cả ngày 24/10: 

Chiều 25/10: Thi Quản trị kinh doanh dược P102+202A từ 14h00

Chiều 26/10: Học Kinh tế dược

Sáng 27/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11:Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 31/10: Thi Lý thuyết dược lâm sàng 2 từ 15h30, P303+304C

Chiều 1/11: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P101A từ 13h30. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc học tập. 

Chiều 2/11: Thi Kinh tế Dược P203+204 C từ 15h30

Tuần 5/11 - 9/11: Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 5/11: 

Chiều 6/11: Học  Dược học cổ truyền

Chiều 7/11: Học  Dược học cổ truyền

Chiều 8/11: 

Chiều 9/11: Học  Dược học cổ truyền

Sáng 10/11: Thi lại lý thuyết Bào chế 1 8h00

Chiều 10/11: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 14h00

Tuần 12/11 - 16/11: Lớp KD04 - K9 học tại 102A

Chiều 12/11: 

Chiều 13/11: Học  Dược học cổ truyền

Chiều 14/11: Học  Dược học cổ truyền

Chiều 15/11: 

Chiều 16/11: Học  Dược học cổ truyền

LỊCH THỰC TẬP KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

Từ 19/11 - 30/11/2018: Nhóm 1+2  thực tập tại Viện Phòng không không quân, 225 Trường Chinh. 13h25 ngày 19/11, có mặt ở Phòng Huấn luyện tầng 6 nhà 6 tầng.

                                   Nhóm 3 + 4 thực tập tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, 49 Thái Thịnh. 9h00 ngày 19/11 có mặt tại tầng 4 Hội trường Hoa sen.

Lịch học lại, thi lại cập nhật liên tục trên thời khóa biểu, sinh viên theo dõi hàng tuần.

Tuần 3/12 - 7/12: Lớp KD04 - K9 học tại P304 Nhà C

Chú ý Nhà trường đang sửa các phòng học tại Nhà A và B nên sinh viên để xe đúng nơi quy định và đi lại chú ý quan sát đảm bảo an toàn. 

Chiều 3/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 4/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 5/12:  

Chiều 6/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 7/12: 

Tuần 10/12 - 15/12: Lớp KD04 - K9 học tại P304 Nhà C

Chiều 10/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc.

Chiều 11/12: Học Đảm bảo chất lượng thuốc.

Chiều 12/12: THI Dược học cổ truyền ca 1 từ 14h00 P203C. THI xong toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập nghề nghiệp đợt tiếp theo.

Chiều 13/12:  Học Đảm bảo chất lượng thuốc.

Chiều 14/12:

Lịch THI Môn Đảm bảo chất lượng thuốc: Chiều 2/1/2019, P203C từ 15h30

Lịch học lại Thi lại

Ngày 12/1/2019: Lịch Thi Lại Môn Thực hành Bào chế P303 Nhà B, sáng 8h00 thi.

Tuần từ 18/2 - 23/2/2019

Chiều thứ 6 (22/2) : Phổ biến kế hoạch thực tập công ty và nhà thuốc. P203C. Từ 14h30

Lịch thực tập tốt nghiệp công ty dược, nhà thuốc bắt đầu từ 25/2/2019.

Lịch học lại thi lại từ tuần này  sinh viên xem lịch vào sáng thứ 6 hàng tuần

Tuần 25/2 - 3/3:

Cả ngày thứ 7 (2/3): Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B. Yêu cầu sinh viên đóng tiền học lại chậm nhất vào thứ 2 ( 25/2/2019)

Tuần 4/3 - 9/3: Lưu ý: lịch học lại nhà trường chỉ tổ chức lớp học vét 1 lần, nếu sinh viên nào không học sẽ phải học lại và tốt nghiệp cùng Khóa 10.

Cả ngày thứ 7 (9/3): Sáng: Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B.

                                   Chiều: Thi Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Nhà trường đang lên kế hoạch học lại: Y đức, Xác suất thống kê, Bệnh học, Vi sinh - ký sinh trùng, Hóa hữu cơ định lương (Lý thuyết). Yêu cầu sinh viên nợ môn trên lên hoàn thiện tiền học lại chậm nhất thứ 3 ngày 12/3/2019 để nhà trường bố trí giáo viên. Sinh viên nào không hoàn thiện sẽ học và ra trường cùng K10.

Tuần 11/3 - 16/3:

Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD05: Thi chiều 14/3/2019. 14g00, P303+304C

   - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 14/3/2019, 8h15 P203C + 304C

   - Lớp KD06 + KD07: Thi Chiều 13/3/2019, 14h00, P304C

Thi lại Kinh tế Dược:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD06 + KD07: Thi chiều 15/3/2019. 14h00, P304C

  - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 15/3/2019. 8h15 P304C

Thi lạiThực hành Bào chế: Chiều 16/3. Yêu cầu sinh viên 13h00 có mặt tại phòng thi.

Tuần từ 18/3 - 22/3: Lịch thi lại, học lại tiếp

Lưu ý: Tiền học lại yêu cầu đóng trước thứ 3 (19/3) nếu sinh viên nào không hoàn thiện sẽ không có tên trong danh sách học lại các môn y đức, vi sinh -KST, Hóa Hữu cơ ĐL, Xác suất thống kê, bệnh học

Chiều 19/3: Học lại Xác suất thống kê P203C

Sáng  21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2:  KD03 + KD04 (P203C), KD06 + KD07( P304C) từ 8h15

Chiều 21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2: KD01 + KD02 + KD05 (P303 +304 C) từ 14h15

Sáng 22/3: Thi lại Quản trị KD dược : KD03 + KD04 + KD06 + KD07 (P203C) từ 8h15

Chiều 22/3: Thi lại Quản trị KD dược: KD01 + KD02 + KD05 ( P304C) từ 14h15

Cả ngày 23/3: HỌc lại Vi sinh - ký sinh trùng. P204C, sáng 8h00, chiều 13h30 vào lớp

Sáng 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Sáng 24/3: Học lại Vi sinh - ký sinh trùng P204C

Chiều 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Chiều 24/3: Học lại Xác suất thống kê P204C

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi