0988.0988.35

Lịch học lớp K10-D2

Sinh viên lưu ý: Lớp K10-D2. Giáo viên chủ nhiệm: Cô ...... Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024.62.755.166

0988.0988.35

Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi