0912 826 096

Lịch học lớp ĐD03K8

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.


Tên lớp ĐD03K8
Khi sinh viên làm bài kiểm tra bài thi thì phải điền đầy đủ thông tin mã lớp.
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phương


Lịch nghỉ hè:
Từ ngày thứ 2 (27/6/2016) đến hết ngày chủ nhật (7/8/2016). Bắt đầu từ thứ 2 (8/8/2016) các lớp học bình thường, trước tuần học 01 tuần nhà trường sẽ up lịch học cụ thể cho từng lớp.

Tuần từ  8/8 đến 12/8
(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp ĐD03-K8 sẽ học tại Phòng 304C)

- Chiều 8/8: Học Y học cổ truyền
- Chiều 9/8:
- Chiều 10/8: Học Pháp luật - Tổ chức y tế
- Chiều 11/8:
- Sáng 12/8: Học Giáo dục thể chất

Tuần từ  15/8 đến 20/8
(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp ĐD03-K8 sẽ học tại Phòng 304C)

- Chiều 15/8: Học Y học cổ truyền
- Chiều 16/8: Học GDQP - An ninh P204C
- Chiều 17/8:
- Chiều 18/8: Học GDQP - An ninh P305 Nhà B
- Sáng 19/8: Nghỉ

Tuần từ  22/8 đến 26/8
(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp ĐD03-K8 sẽ học tại Phòng 304C)

- Chiều 22/8: Học Y học cổ truyền
- Chiều 23/8: Học GDQP - An ninh
- Chiều 24/8:
- Chiều 25/8: Học GDQP - An ninh
- Sáng 26/8:  Học Giáo dục thể chất

Tuần từ  22/8 đến 26/8
(Chú ý: Từ ngày 8/8 Lớp ĐD03-K8 sẽ học tại Phòng 304C)

- Cả ngày 29/8: Học Thực hành Y học cổ truyền P302C
- Sáng 30/8: 9h00 Học GDQP - An ninh 304C
- Cả ngày 31/8: Học Thực hành Y học cổ truyền P302C
- Chiều 1/9: Học GDQP - An ninh
- Chiều 2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ  5/9 đến 9/9
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

- Chiều 5/9: 
- Chiều 6/9:  Học GDQP - An ninh P305B
- Chiều 7/9: 
- Chiều 8/9: Học GDQP - An ninh P303C
- Chiều 9/9: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn P101A ( 15 tiết )

Tuần từ  12/9 đến 17/9
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

- Chiều 12/9: 
- Chiều 13/9:  Học GDQP - An ninh P305B
- Chiều 14/9: Thi LT Y học cổ truyền P304C
- Chiều 15/9: Học GDQP - An ninh P303C
- Chiều 16/9: Học Giao tiếp và thực hành điều dưỡng ( 30 tiết ) P305B

Tuần từ  19/9 đến 24/9
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

- Chiều 19/9: 
- Chiều 20/9:  Học GDQP - An ninh P305B
- Chiều 21/9: Học Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn P303A ( 15 tiết )
- Chiều 22/9: Học GDQP - An ninh P303C
- Chiều 23/9: Học Giao tiếp và thực hành điều dưỡng ( 30 tiết ) P101A

Tuần từ  26/9 đến 30/9
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

- Chiều 26/9: Học Giao tiếp và thực hành điều dưỡng ( 30 tiết ) P303C
- Chiều 27/9:  Học Phục hồi chức năng (15 tiết) P303C
- Chiều 28/9: CẮT LỊCH
- Chiều 29/9: 
- Chiều 30/9: Học Giao tiếp và thực hành điều dưỡng ( 30 tiết ) P303C

Tuần từ  3/10 đến 7/10
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

- Chiều 3/10: Học Giao tiếp và thực hành điều dưỡng ( 30 tiết ) P102A
- Chiều 4/10:  
- Chiều 5/10: Học Điều dưỡng - KSNK (15 tiết) P302C
- Chiều 6/10: Học Phục hồi chức năng (15 tiết) P202A
- Chiều 7/10: Học Giao tiếp và thực hành điều dưỡng ( 30 tiết ) P303C

Tuần từ  10/10 đến 14/10
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

- Chiều 10/10: Học Dịch tễ - Bệnh Truyền nhiễm (15 tiết) P303C
- Chiều 11/10:  Học Phục hồi chức năng P304C (15 tiết)
- Chiều 12/10: Học Dinh dưỡng tiết chế (15 tiết) P305B
- Chiều 13/10: 
- Chiều 14/10: Thi  Điều dưỡng - KSNK từ 14h00, P101A

Tuần từ  17/10 đến 21/10
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chú ý: 16h30 Chiều thứ 3 ( 18/10) Bí thư + Lớp trưởng các lớp Khóa 7, 8 , 9 đi họp tại Phòng 202 Nhà A.

- Chiều 17/10: Học Dịch tễ - Bệnh Truyền nhiễm (15 tiết) P303C
- Chiều 18/10:  
- Chiều 19/10: Học Dinh dưỡng tiết chế (15 tiết) P304C
- Chiều 20/10: Thi  Phục hồi chức năng từ 14h00, P102A
- Chiều 21/10: Học Dịch tễ - Bệnh Truyền nhiễm (15 tiết) P305B

Tuần từ  24/10 đến 28/10
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 24/10: Học Thực hành Phục hồi chức năng P305B
Chiều 25/10:  
Chiều 26/10: Học Dinh dưỡng tiết chế (15 tiết) P305B
Chiều 27/10: 

Sáng 28/10: Học Thực hành Phục hồi chức năng P305BChiều 28/10: Học Thực hành Phục hồi chức năng P305B

Tuần từ  31/10 đến 4/11
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 31/10: Học Thực hành Phục hồi chức năng P102A
Chiều 1/11:  
Chiều 2/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng P102A
Chiều 3/11: 

Chiều 4/11: Học Thực hành Phục hồi chức năng P102A

Tuần từ  7/11 đến 11/11
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 7/11: 
Chiều 8/11:  Thi Giao tiếp thực hành điều dưỡng 101A. từ 14h00
Chiều 9/11: 
Chiều 10/11: Thi Dinh dưỡng tiết chế 101A. từ 14h00

Chiều 11/11: 

Tuần từ  14/11 đến 18/11
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chú ý: 16h30 chiều thứ 4 (16/11) họp Lớp Trưởng + Bí thư các lớp tại P202A
Chiều 14/11: Học Dịch tễ bệnh Truyền nhiễm (Tiếp), P303C đi học đủ 100%
Chiều 15/11: 
Chiều 16/11: Tiếng Anh chuyên ngành  P304C
Chiều 17/11: Học Quản lý điều dưỡng P304C

Chiều 18/11: Học Dịch tễ bệnh Truyền nhiễm (Tiếp) P204C đi học đủ 100%

Tuần từ  21/11 đến 25/11
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 21/11: Học Dịch tễ bệnh Truyền nhiễm (Tiếp), P303C đi học đủ 100%
Chiều 22/11: 
Chiều 23/11: Tiếng Anh chuyên ngành  P101A
Chiều 24/11: Học Quản lý điều dưỡng P304C

Chiều 24/11: Học Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P102A

Tuần từ  28/11 đến 2/12
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 28/11: Tiếng Anh chuyên ngành  P302C
Chiều 29/11: 
Chiều 30/11: Tiếng Anh chuyên ngành  P102A
Chiều 1/12: Học Quản lý điều dưỡng P101A

Chiều 2/12: Học Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P302C

Tuần từ  5/12 đến 9/12
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 5/12: 
Chiều 6/12: Học Quản lý điều dưỡng P102A
Chiều 7/12: Tiếng Anh chuyên ngành  P302C
Chiều 8/12: Học Quản lý điều dưỡng P305B

Chiều 9/12: Học Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P302C

Tuần từ  12/12 đến 18/12
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 12/12: 
Chiều 13/12: Học Quản lý điều dưỡng P303C
Chiều 14/12: Tiếng Anh chuyên ngành  P102A
Chiều 15/12: THI dịch tễ - bệnh truyền nhiễm P101A từ 14h00

Chiều 16/12: Học Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P302C

Sáng 17/12: 

Chiều 17/12: Thi lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần từ  19/12 đến 23/12
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 19/12:  Học Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P303C
Chiều 20/12: 
Chiều 21/12: 
Chiều 22/12: Thi Tiếng Anh Chuyên ngành P303C từ 14h00

Chiều 23/12: Học Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P304C

Sáng 24/12: Thi lại môn Tiếng Anh 2 P102A, từ 8h00

Chiều 24/12: Thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh P202A từ 14h00

Sáng 25/12: Thi lại môn Hóa sinh P102A từ 8h00

Tuần từ  26/12 đến 30/12
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 26/12:  
Chiều 27/12: Thi Quản lý điều dưỡng P303C từ 14h00
Chiều 28/12: 
Chiều 29/12: THI Sức khỏe - vệ sinh - môi trường P303C từ 14h00

Chiều 30/12: 

Tuần từ  2/1 đến 6/11
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 2/1:  
Chiều 3/1: Học Giáo dục sức khỏe - THDD P302C
Chiều 4/1: Học Giáo dục sức khỏe - THDD P302C
Chiều 5/1: Học Giáo dục sức khỏe - THDD P303C

Chiều 6/1:

Tuần từ  9/1 đến 14/11
(Chú ý: Lịch phòng học của lớp sẽ thay đổi theo ngày, cả lớp chú ý theo dõi để đi học đúng phòng học và đúng giờ quy định)

Chiều 9/1:  Học Giáo dục sức khỏe - THDD P302C
Chiều 10/1: 
Chiều 11/1: Học Giáo dục sức khỏe - THDD P302C
Sáng  12/1: Thi lại tiếng anh chuyên ngành P102A từ 8h00

Chiều 13/1:Học Giáo dục sức khỏe - THDD P102A

Từ 16/1 - 12/2/2017 (16/1 âm lịch) Nghỉ Tết. Từ 13/12/2017 học bình thường

Lịch học sau Tết Nguyên Đán 2017

Tuần 13/2 - 17/2:

Chiều 13/2: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P102A

Chiều 14/2: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P101A

Chiều 15/2: nghỉ học

Chiều 16/2: 

Chiều 17/2: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Tuần 20/2 - 24/2:

Chiều 20/2: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P102A

Chiều 21/2: 

Chiều 22/2: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P302C

Chiều 23/2: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P102A

Chiều 24/2: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P304C

Tuần 27/2 - 3/3:

CHÚ Ý: Sinh viên hoàn thiện tiền học phí theo thông báo đóng về trường, hạn cuối đóng tiền đến hết ngày 28/2/2017. Hết hạn nộp, sinh viên nào chưa hoàn thiện, Nhà trường sẽ tạm đình chỉ học theo quy định.

Chiều 27/2: 

Chiều 28/2: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P101A

Chiều 1/3: nghỉ

Chiều 2/3: Học Điều dưỡng người  bệnh Mắt P203 Nhà C

Chiều 3/3: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P302C

Sáng 4/3: THI Giáo dục sức khỏe- THĐD P304C từ 8h00

Tuần 6/3 - 10/3:

Chiều 6/3: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực P102A

Chiều 7/3: 

Sáng 8/3: THI Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản 2 P202A, từ 8h00

Chiều 9/3: Học Điều dưỡng người  bệnh Mắt P101 Nhà A

Chiều 10/3: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P304C

Tuần 13/3 - 17/3:

Chiều 13/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P101A

Chiều 14/3: Nghỉ

Chiều15/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Chiều 16/3: 

Chiều 17/3: Học Điều dưỡng người bệnh Mắt P304C

Tuần 20/3 - 24/3:

Chiều 20/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P102A

Chiều 21/3: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực P102A

Chiều 22/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Chiều 23/3: Học Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực P304C

Chiều 24/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P304C

Tuần 27/3 - 31/3:

Chiều 27/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa P303C

Chiều 28/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P305B

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 31/3: Thi Điều dưỡng người bệnh Mắt ca 2 từ 15h30 P102A

Tuần 10/4 - 14/4:

Chiều 10/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 11/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 12/4: 

Chiều 13/4: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P304C

Chiều 14/4: THI Chăm sóc người lớn bệnh ngoại khoa P304C ca 2 từ 15h30

Tuần 17/4 - 22/4:

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 18/4: 

Chiều 19/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P302C

Chiều 20/4: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P101A

Chiều 21/4:

Tuần 24/4 - 28/4:

Chiều 24/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P203C

Chiều 25/4: Học Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa P305B

Chiều 26/4: 

Chiều 27/4: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P304C

Chiều 28/4:

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5:

Chiều 3/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P202A

Chiều 4/5: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P101A

Chiều 5/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P202A

Tuần 9/5 - 12/5:

Chiều 8/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P305B

Chiều 9/5: 

Chiều 10/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P202A

Chiều 11/5: Học Chăm sóc sức khỏe cộng đồng P203C

Chiều 12/5: 

Sáng 13/5: Thi lại Vi sinh ký sinh trùng P305B, 8h30

Tuần 15/5 - 20/5:

Chiều 15/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P304C

Chiều 16/5: 

Chiều 17/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P304C

Chiều 18/5:

Chiều 19/5: Thi CSSK người lớn bệnh Nội khoa P101A, từ 14h00

Tuần 22/5 - 27/5:

Chiều 22/5: Học Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần P303C

Chiều 23/5: Thi CSSK cộng đồng P304C, từ 14h00. Thi xong cả lớp ở lại giải đáp đề cương môn CSSK tâm thần.

Chiều 24/5: 

Chiều 25/5:

Chiều 26/5: Thi CSSK người bệnh tâm thần P102A, ca 2 từ 15h30

Tuần 29/5 - 3/6: Nghỉ

Từ 5/6 - 23/6/2017: Thực tập cộng đồng theo kế hoạch của nhà trường.

Lịch học từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 14/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P304C

Chiều 15/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P305B

Chiều 16/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P102A

Chiều 17/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P302C

Chiều 18/8: 

Tuần 21/8 - 26/8: Lịch phòng học thay đổi, nên sinh viên chú ý theo dõi phòng học hàng ngày.

Chiều 21/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P304C

Chiều 22/8: Học Điều dưỡng người bệnh Tai - mũi - họng P305B

Chiều 23/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P303C

Chiều 24/8: Học Chăm sóc sức khỏe trẻ em P102A

Chiều 25/8: